Døgnbehandling

For misbrug af alkohol eller stoffer på Alfa Fredensborg

Få hjælp i dag

Hvad er Døgnbehandling på Alfa Fredensborg?

Vi tilbyder døgnbehandling til alle misbrugere af stoffer eller alkohol som er over 18 år.

Vi benytter coaching, CBT og løsningsfokuseret terapi som forandringsmodel og primært behandlingsredskab i vores misbrugsbehandling. De problemløsende terapigrupper, workshops og stressreduktionen til Yoga og Mindfulness vil sammen med psykologsamtalerne skabe et tætmasket behandlingstilbud som passer til netop lige dig. Døgnbehandling af alkohol er ikke så forskellig fra f. ex. behandling af ludomani eller døgnbehandling af kokain. De bagvedliggende grunde til misbruget kan være identiske, men valget af rusmidler eller adfærd er unikt for enkelte.

I forhold til den ambulante alkoholbehandling og ambulant behandling af hashmisbrug så er døgnbehandling betydeligt mere effektiv og intensiv.

Vi tilbyder hjælp til pårørende

Familien og de pårørende inddrages i din behandling under indskrivning og vi anbefaler at dette netværksarbejde fortsættes under den efterfølgende ambulante behandling.

Pårørende til hashmisbruger er præcist det samme som pårørende til en misbruger af andre stoffer. De har begge brug for andres erfaringer. De gode råd de kan få af behandleren, gruppen og hinanden. De kan også få hjælp til den første svære samtale som motiverer en misbruger til at søge døgnbehandling hos behandlingscenter Alfa-Fredensborg.

Læs også: Gratis pårørende gruppe, hver anden onsdag eller lørdag i København.

Oplevelsen af døgnbehandling

At modtage behandling af misbrug og akut alkoholbehandling i døgnbehandling for alkohol eller stofmisbrug på Alfa-Fredensborg er ligesom at bo på hotel og være i misbrugsbehandling på samme tid. Deltageren vil opleve en struktureret hverdag døgnet rundt hvor de vil få gode råd og lære af de andres erfaringer.

På et misbrugscenter som vores, går dagene med terapi, undervisning og samvær med de andre beboere.

For at afhjælpe følelsen af overformynderi og give beboerne muligheden for at vise, at de kan tage ansvar, arbejder vi ud fra et behandlingskoncept der tager afsæt i begrebet “frihed under ansvar”. Bare se vores regelsæt.

Se priser for: Alkoholbehandling og misbrugsbehandling

Få hjælp nu

Har du brug for hjælp, eller er du pårørende?

Ring til os på 48 40 40 60 og få hjælp til afvænning og behandling.

Dagbehandling

Vi tilbyder behandling for en bred vifte af afhængigheder

  • MDMA
  • GHB
  • Amfetamin og forskellige piller

Vigtigt at vide, for dig der er på vej i døgnbehandling

Stort set alle der ankommer til misbrugsbehandling på Alfa-Fredensborg har selv forsøgt at stoppe deres misbrug af alkohol eller stoffer, men de har ikke kunne klare det alene.

Derfor vælger de døgnbehandling med afgiftning eller afrusning til at starte med. På Alfa-Fredensborg er du ikke alene med dine problemer døgnet rundt. Vores professionelle personale, nogle af dem er selv ædru alkoholikere og venlige medbeboere vil hjælpe dig igennem din behandling når det er svært. Personalet er uddannede i at give råd til pårørende og hjælpe hvis der er børn af alkoholikere, eller andre misbrug involveret.

Den familiære stemning i huset gør, at du som ny beboer, hurtigt vil falde til ro og blive tryg, hele døgnet.

Læs også: At komme i døgnbehandling

Fællesskabet i en døgnbehandling

I har alle samme mål med at komme i behandling: At blive stoffrie eller fri for afhængighed af alkohol og få et meningsfuldt liv, uden det kaos der var, da I kom. I er alle vidt forskellige mennesker med forskellige historier, følelser og erfaringer. Det eneste I har til fælles er at I “løser” jeres problemer med stoffer eller alkohol.

Vi hjælper jer til at finde nye løsninger til de problemer I har, ved at tilbyde stressreduktion, terapi, samtaler og et behandlingsmiljø hvor personlig udvikling og respekt for den enkelte er i højsædet.

Ring til vores alkohol hotline nu på telefon 48 40 40 60 eller kontakt os via kontaktformularen.

Se også nyttige links til : Information til pårørende til misbrugere

I døgnbehandling er du ikke alene

Døgnbehandling hos alfa fredensborg

Metode i Alfa-Fredensborgs døgnbehandling og misbrugsbehandling

Terapi og individuelle samtaleforløb

Sammen med vores terapeuter, socialrådgiver og psykiater lægges der en individuel behandlingsplan for borgeren. Her er ofte tale om komplekse psykiske, fysiske og sociale problemer, som kræver en helhedsorienteret indsats.

På vores afvænningscenter bruger vi metoden Motivational Interviewing (MI) , forstået som en rådgivningsstil, der sigter mod at styrke borgerens egen motivation til at foretage forandringer. Således tages borgerens samlede situation i betragtning, fra flere professionelle vinkler og der støbes et forløb som giver mening for borgeren.

Læs mere: Alkoholafvænning hos Alfa Fredensborg

Forskning fra socialstyrelsen viser, at MI kan være første skridt på vejen til, at borgeren opnår effekt af sit behandlingsforløb, da MI øger sandsynligheden for, at borgeren møder op til den efterfølgende behandlingssession.

Igennem AlfaRehab har vi en intern uddannet MI instruktør som underviser alle relevante medarbejdere i organisationen.

Opstarten af den efterfølgende ambulante alkoholbehandling bliver planlagt i den individuelle behandlingsplan. Din behandler fører tilsyn med at din plan er god og realistisk så du kan fastholde det gode liv også efter endt behandling.

Kognitiv Adfærdsterapi

Cognitive Behavioral Therapy (CBT) eller på dansk Kognitiv Adfærdsterapi (CBT) er en terapeutisk tilgang, der støtter borgerens i ændre negative og uhensigtsmæssige tanker, følelser og handlinger. På behandlingscenter Alfa-Fredensborg er principperne i den kognitive adfærdsterapi omdrejningspunktet for terapeutiske samtaler og problemløsende gruppeterapi. Tilsammen skaber disse tilgange en god behandling, uanset om det er døgnbehandling eller ambulant behandling.

Den kognitive tilgang gør at kan udforske dine tanker, følelser og handlinger. På den måde vil du blive klogere på hvordan det kan være at nogle problemer i dit liv dukker op igen og igen.

Forskning udgivet af socialstyrelsen viser, at CBT også reducerer misbrug hos borgere i døgnbehandling.

Nyttige links

Læs mere om: Hvordan man hjælper en alkoholiker.

Læs også: Sådan kommer du i alkoholbehandling hvis du bor i Københavns Kommune

Vi behandler flere forskellige slags misbrug

Ædru alkoholikere har god gavn af hinanden i behandlingen for alkoholmisbrug. De råd der gives til de pårørende til en alkoholiker er de samme som gives til en pårørende til kokainmisbruger. Der er ikke den store forskel på de bagvedliggende grunde og de evt. psykiske lidelser der nogle gange er. Styrelsen for patient sikkerhed fører tilsyn sammen med Socialtilsynet så uanset om man er i døgnbehandling eller ambulant, så er kvaliteten i top. Pårørende til en kokainmisbruger vil opleve et meget hektisk familiemedlem som har et overdrevet højt pengeforbrug. Til gengæld så er behandling af kokainmisbrug forbundet med færre abstinenser end behandlingen for alkoholmisbrug.

Behandling af hashmisbrug kan medføre 10-14 dage med urolige drømme og irritabilitet. Dette afhjælpes med en struktureret hverdag, psykoterapi og medicinsk behandling. Mange af abstinenssymptomerne kan minde om psykiske lidelser, men det vigtigt at sige at de går over igen. Er du pårørende til hashmisbruger så vil du have oplevet store humørsvingninger og en tendens til at udsætte stort set alt i en uendelighed.

Børn af alkoholikere og andre misbrug vil ofte være mærket af de familiemedlemmer med en afhængighed af alkohol, eller andre rusmidler. Ofte vil det være børnene der er de bedste til at motivere en misbruger til døgnbehandling eller ambulant behandling. De pårørende til en misbruger har stor betydning for at den afhængige tager imod behandlingstilbuddet.

Behandling af Ludomani og behandling af kokainmisbrug minder en del om hinanden. Mange Ludomaner har også andre misbrug og ofte vil de have brug for døgnbehandling hos behandlingscenter Alfa-Fredensborg. 

 

 

Ofte stillede spørgsmål om døgnbehandling

Hvad er døgnbehandling?

Døgnbehandling er når man har brug for at få hjælp med sin misbrug udenfor eget hjem. Man modtager derfor behandling på et behandlingssted hvor man bor i en given periode og denne form kaldes døgnbehandling og bruges ofte til behandling af misbrug og akut alkoholbehandling.

Bliver jeg syg under min nedtrapning?

Nej, du bliver nænsomt udtrappet af sundhedspersonale som er specialister i netop nedtrapning og afrusning. Terapien, medicinen og den stressreducerende behandling gør at du næsten ikke vil mærke nogle abstinenser.

Må man gerne gå ud når man er i behandling?

Der er mange behandlingssteder der benytter sig af “skærmning” dvs. udgangsforbud og nogle gange også inddragelse af mobiltelefon osv.

Dette kommer du ikke til at opleve på Alfa Fredensborg. På Alfa må du gerne færdes i Fredensborg by så du kan købe fornødenheder og se de smukke omgivelser ved Esrum sø og slottet. Du kan under hele forløbet beholde din telefon og du må gerne medtage Computer. Det er vigtigt for os at du føler dig fri og godt tilpas under sit ophold, så virker døgnbehandlingen meget bedre.

Bliver man tilbageholdt når man er i behandling?

Nej, på Alfa-Fredensborg er du i behandling helt frivilligt og du kan til hver en tid stoppe dit forløb og tage hjem igen.
Dagbehandling

Få professionel hjælp til afhængighed

Vi tilbyder hjælp hele døgnet til alkoholafvænning såvel som afvænning for stofmisbrug.

Er du pårørende til en alkoholiker, pårørende til en kokainmisbruger eller en som har et misbrug af andre stoffer, så tøv ikke med at kontakte os, hvis du har brug for hjælp til den første svære samtale så vedkommende kommer i alkoholbehandling, døgnbehandling eller anden misbrugsbehandling. Så ring til vores alkohol hotline. Vi sidder klar med råd til pårørende af alle slags misbrug.

FÅ HJÆLP NU