Døgnbehandling for misbrugere

Døgnbehandling for misbrug af alkohol eller stoffer på Alfa-Fredensborg

Vi tilbyder døgnbehandling til alle misbrugere af stoffer eller alkohol som er over 18 år.

Vi benytter coaching, CBT og løsningsfokuseret terapi som forandringsmodel og primært behandlingsredskab i vores misbrugsbehandling.

Familien og de pårørende inddrages i din behandling under indskrivning og vi anbefaler at dette netværksarbejde fortsættes under den efterfølgende ambulante behandling. Der er gratis pårørende gruppe, hver anden onsdag eller lørdag i København.

At være i døgnbehandling for alkohol eller stofmisbrug på Alfa-Fredensborg er ligesom at bo på hotel og være i misbrugsbehandling på samme tid. På et misbrugscenter som vores, går dagene med terapi, undervisning og samvær med de andre beboere. For at afhjælpe følelsen af overformynderi og give beboerne muligheden for at vise, at de kan tage ansvar, arbejder vi ud fra et behandlingskoncept der tager afsæt i begrebet “frihed under ansvar”, bare se vores regelsæt.

Se priser for alkoholbehandling og misbrugsbehandling her.

Få hjælp nu

Problemer med misbrug?

Få hjælp her.

Vigtigt at vide, for dig der er på vej i døgnbehandling

Stort set alle der ankommer til misbrugsbehandling på Alfa-Fredensborg har selv forsøgt at stoppe deres misbrug af alkohol eller stoffer, men de har ikke kunne klare det alene. Derfor vælger de døgnbehandling med afgiftning eller afrusning til at starte med. På Alfa-Fredensborg er du ikke alene med dine problemer. Vores professionelle personale og venlige medbeboere vil hjælpe dig igennem din behandling når det er svært. Den familiære stemning i huset gør, at du som ny beboer, hurtigt vil falde til ro og blive tryg.

fællesskab i døgnbehandlingFællesskabet i en døgnbehandling

I har alle samme mål med at komme i døgnbehandling: At blive stoffrie eller fri for afhængighed af alkohol og få et meningsfuldt liv, uden det kaos der var, da I kom. I er alle vidt forskellige mennesker med forskellige historier, følelser og erfaringer. Det eneste I har til fælles er at I “løser” jeres problemer med stoffer eller alkohol.

Vi hjælper jer til at finde nye løsninger til de problemer I har, ved at tilbyde terapi, samtaler og et behandlingsmiljø hvor personlig udvikling og respekt for den enkelte er i højsædet.

Ring til os nu på tlf. 4840 4060 eller kontakt os via kontaktformularen på siden.

Find information til pårørende til misbrugere her.

Metode i Alfa-Fredensborgs døgnbehandling og misbrugsbehandling: Terapi og individuelle samtaleforløb

Sammen med vores terapeuter, socialrådgiver og psykiater lægges der en individuel behandlingsplan for borgeren. Her er ofte tale om komplekse psykiske, fysiske og sociale problemer, som kræver en helhedsorienteret indsats. På vores afvænningscenter bruger vi metoden Motivational Interviewing (MI), forstået som en rådgivningsstil, der sigter mod at styrke borgerens egen motivation til at foretage forandringer. Således tages borgerens samlede situation i betragtning, fra flere professionelle vinkler og der støbes et forløb som giver mening for borgeren.

Forskning fra socialstyrelsen viser, at MI kan være første skridt på vejen til, at borgeren opnår effekt af sit behandlingsforløb, da MI øger sandsynligheden for, at borgeren møder op til den efterfølgende behandlingssession.

Cognitive Behavioral Therapy (CBT) eller på dansk Kognitiv Adfærdsterapi (CBT) er en terapeutisk tilgang, der støtter borgerens i ændre negative og uhensigtsmæssige tanker, følelser og handlinger. På behandlingscenter Alfa-Fredensborg er kognitiv adfærdsterapi omdrejningspunktet for terapeutiske samtaler og problemløsende gruppeterapi. Tilsammen skaber disse tilgange en god behandling, uanset om det er døgnbehandling eller ambulant behandling.

Forskning udgivet af socialstyrelsen viser, at CBT også reducerer misbrug hos borgere i døgnbehandling.

 

 

Hvis du er træt af misbrug, så er du velkommen i døgnbehandling på Alfa-Fredensborg!