Døgnbehandling

For misbrug af alkohol eller stoffer på Alfa Fredensborg

Hvad er døgnbehandling på Alfa Fredensborg?

Vi tilbyder døgnbehandling til alle misbrugere af stoffer eller alkohol som er over 18 år.

Vi benytter coaching, CBT og løsningsfokuseret terapi som forandringsmodel og primært behandlingsredskab i vores misbrugsbehandling. De problemløsende terapigrupper, workshops og stressreduktionen til Yoga og Mindfulness vil sammen med psykologsamtalerne skabe et tætmasket behandlingstilbud som passer til netop lige dig.

Døgnbehandling af alkohol er ikke så forskellig fra f. ex. behandling af ludomani eller døgnbehandling af kokain. De bagvedliggende grunde til misbruget kan være identiske, men valget af rusmidler eller adfærd er unikt for enkelte.

Døgnbehandling for alkohol tager ofte kortere tid end døgnbehandling for andre rusmidler. Alkoholbehandlingen tager som regel 1 måned og vi anbefaler at man deltager i ambulant alkoholbehandling efter den fuldførte døgnbehandling.

I forhold til den ambulante alkoholbehandling og ambulant behandling af hashmisbrug så er døgnbehandling betydeligt mere effektiv og intensiv.

Jeg var på Alfa og fik en fantastisk hjælp. Personalet er super dygtige, og omsorgsfulde,jeg har nu været ædru i 2 et halvt år.

Uden den mulighed havde jeg ikke været ædru, det er et varmt og trygt sted. De gør det så godt!!

Jeppe – ædru alkoholiker

Rådgivning 24 / 7

Behandling hele døgnet

Effektiv dagbehandling

Hjælp til pårørende

Døgnbehandling hjælp til pårørende

Ring døgnet rundt

Kontakt os helt uforpligtende på telefon 48 40 40 60

Er du nær en person med afhængighed?

Vi tilbyder hjælp til pårørende

Familien og de pårørende inddrages i din behandling under indskrivning og vi anbefaler at dette netværksarbejde fortsættes under den efterfølgende ambulante behandling.

Pårørende til hashmisbruger er præcist det samme som pårørende til en misbruger af andre stoffer. De har begge brug for andres erfaringer. De gode råd de kan få af behandleren, gruppen og hinanden. De kan også få hjælp til den første svære samtale som motiverer en misbruger til at søge døgnbehandling hos behandlingscenter Alfa-Fredensborg.

Læs også: Gratis pårørende gruppe, hver anden onsdag eller lørdag i København.

Ofte stillede spørgsmål

Hvad koster døgnbehandling?

Døgnbehandling er et vigtigt skridt mod et bedre liv, og det kan være en stor investering. Kvaliteten af behandlingen afhænger af det behandlingscenter, du vælger, og hvilke tjenester, der tilbydes. Det kan være alt fra individuelle samtaler og gruppeterapi til medicinsk behandling og støtte. På Alfa-Fredensborg vil du møde noget af det bedste behandlingssteder i hele Europa har at tilbyde.

Døgnbehandling er en effektiv måde at håndtere stofmisbrug og alkoholmisbrug på, da det giver mulighed for at få støtte og hjælp fra professionelle. Det kan hjælpe dig med at lære nye færdigheder, der kan hjælpe dig med at komme videre i livet.

Hvis du overvejer døgnbehandling, er det en god idé at tale med din Kommune, eller dit forsikringsselskab for at få mere information. Det kan også være en god idé at tale med andre, der har gennemgået døgnbehandlingen på Alfa, så du kan få et indblik i, hvad du kan forvente.

Døgnbehandling kan være en god investering og et stort skridt mod et bedre liv.

Hvor længe varer døgnbehandlingen?

Døgnbehandlingen varer typisk mellem 4 og 12 uger, afhængigt af den enkelte persons behov. Det er et intensivt program, der kombinerer gruppe- og individuelle terapisessioner, der hjælper med at håndtere stof- eller alkoholmisbrug.

Må man gerne gå ud når man er i behandling?

Der er mange behandlingssteder der benytter sig af “skærmning” dvs. udgangsforbud og nogle gange også inddragelse af mobiltelefon osv.
Dette kommer du ikke til at opleve på Alfa Fredensborg. På Alfa må du gerne færdes i Fredensborg by så du kan købe fornødenheder og se de smukke omgivelser ved Esrum sø og slottet. Du kan under hele forløbet beholde din telefon og du må gerne medtage Computer. Det er vigtigt for os at du føler dig fri og godt tilpas under sit ophold, så virker døgnbehandlingen meget bedre.

Bliver man tilbageholdt når man er i behandling?

Nej, på Alfa-Fredensborg er du i behandling helt frivilligt og du kan til hver en tid stoppe dit forløb og tage hjem igen.

Bliver jeg syg under min nedtrapning?

Nej, du bliver nænsomt udtrappet af sundhedspersonale som er specialister i netop nedtrapning og afrusning. Terapien, medicinen og den stressreducerende behandling gør at du næsten ikke vil mærke nogle abstinenser.

Når du er i behandling

Oplevelsen af døgnbehandling

At modtage behandling af misbrug og akut alkoholbehandling i døgnbehandling for alkohol eller stofmisbrug på Alfa-Fredensborg er ligesom at bo på hotel og være i misbrugsbehandling på samme tid. Deltageren vil opleve en struktureret hverdag døgnet rundt hvor de vil få gode råd og lære af de andres erfaringer.

På et misbrugscenter som vores, går dagene med terapi, undervisning og samvær med de andre beboere.

For at afhjælpe følelsen af overformynderi og give beboerne muligheden for at vise, at de kan tage ansvar, arbejder vi ud fra et behandlingskoncept der tager afsæt i begrebet “frihed under ansvar”. Bare se vores regelsæt.

Se priser for: Alkoholbehandling og misbrugsbehandling

Vi tilbyder behandling for fx:

$

MDMA ekstasy

Er du på vej i døgnbehandling?

Vigtigt at vide, for dig der er på vej i behandling

Du er aldrig alene

Stort set alle der ankommer til misbrugsbehandling på Alfa-Fredensborg har selv forsøgt at stoppe deres misbrug af alkohol eller stoffer, men de har ikke kunne klare det alene.

Derfor vælger de døgnbehandling med afgiftning eller afrusning til at starte med. På Alfa-Fredensborg er du ikke alene med dine problemer døgnet rundt. Vores professionelle personale, nogle af dem er selv ædru alkoholikere og venlige medbeboere vil hjælpe dig igennem din behandling når det er svært. Personalet er uddannede i at give råd til pårørende og hjælpe hvis der er børn af alkoholikere, eller andre misbrug involveret.

Den familiære stemning i huset gør, at du som ny beboer, hurtigt vil falde til ro og blive tryg, hele døgnet.

Læs også: At komme i døgnbehandling

Fællesskabet i en døgnbehandling

I har alle samme mål med at komme i behandling: At blive stoffrie eller fri for afhængighed af alkohol og få et meningsfuldt liv, uden det kaos der var, da I kom. I er alle vidt forskellige mennesker med forskellige historier, følelser og erfaringer. Det eneste I har til fælles er at I “løser” jeres problemer med stoffer eller alkohol.

Vi hjælper jer til at finde nye løsninger til de problemer I har, ved at tilbyde stressreduktion, terapi, samtaler og et behandlingsmiljø hvor personlig udvikling og respekt for den enkelte er i højsædet.

Ring til vores alkohol hotline nu på telefon 48 40 40 60 eller kontakt os via kontaktformularen.

Se også nyttige links til: Information til pårørende til misbrugere

Behandling hos Alfa-Fredensborg

Vi benytter anerkendte og effektive metoder i døgnbehandling og misbrugsbehandling

Terapi og individuelle samtaleforløb

Sammen med vores terapeuter, socialrådgiver og psykiater lægges der en individuel behandlingsplan for borgeren. Her er ofte tale om komplekse psykiske, fysiske og sociale problemer, som kræver en helhedsorienteret indsats.

På vores afvænningscenter bruger vi metoden Motivational Interviewing (MI) , forstået som en rådgivningsstil, der sigter mod at styrke borgerens egen motivation til at foretage forandringer. Således tages borgerens samlede situation i betragtning, fra flere professionelle vinkler og der støbes et forløb som giver mening for borgeren.

Læs mere: Alkoholafvænning hos Alfa Fredensborg

Forskning fra socialstyrelsen viser, at MI kan være første skridt på vejen til, at borgeren opnår effekt af sit behandlingsforløb, da MI øger sandsynligheden for, at borgeren møder op til den efterfølgende behandlingssession.

Igennem AlfaRehab har vi en intern uddannet MI instruktør som underviser alle relevante medarbejdere i organisationen.

Opstarten af den efterfølgende ambulante alkoholbehandling bliver planlagt i den individuelle behandlingsplan. Din behandler fører tilsyn med at din plan er god og realistisk så du kan fastholde det gode liv også efter endt behandling.

Døgnbehandling hos Alfa Fredensborg

Erfaring siden 2003 med hjælp og støtte

Professionel dag- og døgnbehandling

Effektiv hjælp til alkohol- og stofafhængighed

Enkeltværelser og flotte fællesarealer

Kognitiv Adfærdsterapi

Cognitive Behavioral Therapy (CBT) eller på dansk Kognitiv Adfærdsterapi (CBT) er en terapeutisk tilgang, der støtter borgerens i ændre negative og uhensigtsmæssige tanker, følelser og handlinger. På behandlingscenter Alfa-Fredensborg er principperne i den kognitive adfærdsterapi omdrejningspunktet for terapeutiske samtaler og problemløsende gruppeterapi. Tilsammen skaber disse tilgange en god behandling, uanset om det er døgnbehandling eller ambulant behandling.

Den kognitive tilgang gør at kan udforske dine tanker, følelser og handlinger. På den måde vil du blive klogere på hvordan det kan være at nogle problemer i dit liv dukker op igen og igen.

Forskning udgivet af socialstyrelsen viser, at CBT også reducerer misbrug hos borgere i døgnbehandling.

Behandlinger i en bred vifte

Vi behandler flere forskellige slags afhængigheder og misbrug

Ædru alkoholikere har god gavn af hinanden i behandlingen for alkoholmisbrug. De råd der gives til de pårørende til en alkoholiker er de samme som gives til en pårørende til kokainmisbruger.

Der er ikke den store forskel på de bagvedliggende grunde og de evt. psykiske lidelser der nogle gange er.

Styrelsen for Patientsikkerhed fører tilsyn sammen med Socialtilsynet så uanset om man er i døgnbehandling eller ambulant, så er kvaliteten i top.

Pårørende til en kokainmisbruger vil opleve et meget hektisk familiemedlem som har et overdrevet højt pengeforbrug. Til gengæld så er behandling af kokainmisbrug forbundet med færre abstinenser end behandlingen for alkoholmisbrug.

Børn af alkoholikere og andre misbrug vil ofte være mærket af de familiemedlemmer med en afhængighed af alkohol, eller andre rusmidler. Ofte vil det være børnene der er de bedste til at motivere en misbruger til døgnbehandling eller ambulant behandling.

De pårørende til en misbruger har stor betydning for at den afhængige tager imod behandlingstilbuddet.

Behandling af hashmisbrug kan medføre 10-14 dage med urolige drømme og irritabilitet. Dette afhjælpes med en struktureret hverdag, psykoterapi og medicinsk behandling. Mange af abstinenssymptomerne kan minde om psykiske lidelser, men det vigtigt at sige at de går over igen.

Er du pårørende til hashmisbruger så vil du have oplevet store humørsvingninger og en tendens til at udsætte stort set alt i en uendelighed.

Behandling af Ludomani og behandling af kokainmisbrug minder en del om hinanden.

Mange Ludomaner har også andre misbrug og ofte vil de have brug for døgnbehandling hos behandlingscenter Alfa-Fredensborg.

Ønsker du at vide mere?

Kontakt os helt uforpligtende på telefon 48 40 40 60

Døgnbehandling

Få professionel hjælp til afhængighed

Vi tilbyder hjælp hele døgnet til alkoholafvænning såvel som afvænning for stofmisbrug.

Er du pårørende til en alkoholiker, pårørende til en kokainmisbruger eller en som har et misbrug af andre stoffer, så tøv ikke med at kontakte os for hjælp til den første svære samtale. Vi sidder klar med råd til pårørende af alle slags misbrug.

Din hjælp kan være med til at vedkommende kommer i alkoholbehandling, døgnbehandling eller anden misbrugsbehandling.

Ring til vores hotline

Kontakt os helt uforpligtende på telefon 48 40 40 60