Mindfulness-Baseret Rusmiddelbehandling

Mindfulness-Baseret Rusmiddelbehandling (MBR) er inspiration til dig som har udfordringer med eller arbejder med afhængighed.

mbr

Hvad er MBR?

MBR er udviklet i dansk døgnbehandling og læner sig op ad seneste forskning som viser at mindfulness-træning styrker mental sundhed og forebygger tilbagefald til stress og afhængighed.

MBR på Alfa består af Recovery Yoga, Mindfulness-meditation og vejledning i personlig mindfulness-praksis/MBRP-Gruppe.

Du kan finde inspiration til egen træning og undervisning på www.mbr-danmark.dk

Effektiv tilbagefaldsforebyggelse

På Alfa har vi skabt MBR, Mindfulness-baseret Rusmiddelbehandling som er et supplerende og understøttende behandlings-komponent til den øvrige behandling på Alfa.

MBR er Mindfulness-baseret tilbagefaldsforebyggelse. Formålet er at sænke beboernes stressniveau og træne deres opmærksomheds-sans.

Alfa bruger videnskabeligt dokumenterede metoder til dette formål, et amerikansk behandlings -og undervisningsprogram, Mindfulness-Based Relapse Prevention(MBRP). Deltagere i dette forskningsprogram oplevede markant mindre stof -og drikketrang, færre depressive symptomer, forbedret følelseshåndtering og større egenomsorg og selvbestemmelse end kontrolgruppen.

MBR tilfaldsforebyggelse

Mindfulness, en almenmenneskelig proces

Mindfulness betyder at være bevidst opmærksom i øjeblikket uden at vurdere og dømme det som man møder i sit sind og sin krop.

At træne en fleksibilitet over for tanker, følelser og omstændigheder i livet kan styrke mental sundhed.

Mindfulness er en almenmenneskelig proces mod større frihed, fleksibilitet og selvbestemmelse i eget sind og liv.

MBR Mindfullness og tanker

Mindfulness og tanker

At abstrahere fra tanker

MBR Mindfullness og fravaer

Mindfulness og Fravær

At træde ud af autopiloten
MBR Mindfullness og foelelser

Mindfulness og følelser

At kunne rumme følelser
MBR Mindfullness i hverdagen

Mindfulness i hverdagen

At forebygge stress
Jon Kabat-Zinn, førende mindfulness forsker i USA har skabt MBSR, Mindfulness-Based Stress reduktion, som er et 8 ugers manualiseret program til at forbedre mental sundhed og nedsætte symptomer på stress, angst, depression og smerter.

De gavnlige effekter underbygges af hjerneforskning. På Århus Universitet forsker man i MBSR effekt på depression, diabetes og børn og unges trivsel og mentale sundhed.

Mindfulness, med et afhængigheds-specifikt fokus

Alfa har skabt Mindfulness-Baseret Rusmiddelbehandling fordi forskning viser, at mindfulness-baseret undervisning virker tilbagefaldsforebyggende på mennesker med afhængighed.

Borgernes opmærksomhed styrkes generelt og de bliver mere fleksible over for tanker, følelser og omstændigheder i livet generelt. Borgeren lærer at navigere i højrisikosituationer og akut opstået følelsesmæssigt stress.

MBR Mindfullness og tanker

Mindfulness og tanker

At være opmærksom på triggere og tilbagefaldstanke

MBR Mindfullness og fravaer

Mindfulness og Fravær

At mærke nuet og frigøre sig fra fortid og fremtid
MBR Mindfullness og foelelser

Mindfulness og følelser

At kunne rumme udfordrende følelser
MBR Mindfullness i hverdagen

Mindfulness i hverdagen

At udvikle en vedvarende stress-forebyggende livsstil

G. Alan Marlat og Sarah Bowen og andre førende amerikanske forskere inden for afhængighed og tilbagefald skabte, sammen med Jon Kabat-Zinn, MBRP, Mindfulness-Based Relapse Prevention, som er et 8 ugers manualiseret program til at forebygge tilbagefald hos afhængige mennesker.

Deltagere i dette forskningsprogram oplevede markant mindre stof -og drikketrang, færre depressive symptomer, forbedret følelseshåndtering og større egenomsorg og selvbestemmelse end kontrolgruppen.

MBR – Mindfulness-Baseret Rusmiddelbehandling er Alfa Fredensborgs bud på at integrere forskningen bag MBSR/MBRP i dansk døgnbehandling

MBR består af behandlingsaktiviteterne: Recovery Yoga, Mindfulness-meditation og vejledning i personlig mindfulness-praksis/MBRP-Gruppe