Stofmisbrug

Få effektiv hjælp til afvænning af stoffer hos Alfa

Få hjælp i dag

Få hjælp til et misbrug af stoffer

Her på siden kan du læse om stofmisbrug. Du finder information om symptomer og konsekvenser ved afhængighed af stoffer.

Du kan også læse om, hvordan man får behandling og kommer ud af et stofmisbrug.

Hvor mange er forbrugere af stoffer i Danmark?

I Danmark er der ifølge Sundhedsstyrelsen omkring 20.000 højrisikoforbrugere af opioider – som f.eks. heroin. Det samlede antal personer i Danmark, som har et højrisikoforbrug af opioider og andre illegale stoffer (bortset fra hash) anslås til at være omkring 52.000.

Hertil kommer også, at der skønnes at være omkring 32.600 personer i Danmark med et højrisikoforbrug af hash. Stoffer er altså udbredt blandt den danske befolkning, og det er problematisk. Stoffer skaber afhængighed – og et stofmisbrug er ikke let at komme ud af uden hjælp.

Lad os hjælpe

Har du brug for hjælp til at håndtere et misbrug eller har du brug for hjælp til en pårørende, så kontakt os helt anonymt.

Hvorfor udvikler nogle mennesker et stofmisbrug?

Alle mennesker kan blive stofmisbrugere – også de, som virker både stabile og veltilpassede eller kommer fra velfungerende familier. Alle mennesker er dog forskellige, og derfor er det svært at give et entydigt svar på, hvorfor nogle mennesker udvikler et stofmisbrug. Både psykologiske forhold og nervesystemets biologi hos den enkelte person spiller nemlig en rolle for, om man udvikler afhængighed af stoffer.

Desværre er der også en tendens til, at mennesker, der i forvejen er udsat – f.eks. fordi de har en psykisk lidelse eller har andre personlige problemer – har øget risiko for at blive stofmisbrugere.

Mange udsatte bruger nemlig stoffer som en slags flugt fra en svær eller udfordrende dagligdag. Og når man bruger stofferne på den måde, risikerer man at udvikle et misbrug. Når man har gjort dette igen og igen, og stofferne er blevet til den foretrukne “løsning” på livets problemer, er der tale om alvorlig afhængighed af stoffer. 

Stoffer findes alle steder

En anden faktor for, om man udvikler et stofmisbrug, er tilgængelighed. Stoffer er vidt tilgængelige i det danske samfund. Det er altså ikke svært at holde liv i sit forbrug, og der er ikke langt fra at tage stoffer ved festlige lejligheder til at udvikle afhængighed. De fleste stoffer er nemlig meget vanedannende – og det gør det svært at stoppe, når først man er startet.

Stofmisbrug udvikles som oftest i en forholdsvis ung alder, og risikoen for at udvikle et misbrug lader til at være mindre, når man har nået en voksen alder. Unge mennesker finder nemlig ofte sammen i grupper med andre unge, som tænker, som de selv gør. Hvis man opholder sig i et miljø, hvor der er stofmisbrug, stiger sandsynligheden altså for, at man selv udvikler et stofmisbrug.

Hvordan opdager man et stofmisbrug?

Når man skal vurdere, om en person har et stofmisbrug, vil man typisk se på, hvilke problemer personens forbrug af stoffer skaber. Mange, som tager stoffer, oplever eksempelvis:

 • Helbredsproblemer
 • Problemer med at passe skolen / arbejdet
 • Økonomiske problemer
 • Problemer med forholdet til familie og venner

Afhængighed af stoffer viser sig ofte som ændringer i éns adfærd og éns måde at tænke på. Mange mennesker, som bruger stoffer, oplever humørsvingninger, koncentrationsbesvær og søvnforstyrrelser. Det er også almindeligt, at man taber interesse for de ting og aktiviteter, man ellers har fundet glæde ved, at man mister interessen for sit eget velbefindende, og at man ikke længere passer på sig selv.

I takt med, at stofmisbruget vokser, vil man typisk bruge mere og mere tid og energi på at skaffe stoffet og bruge det, mens man samtidig forsømmer sine daglige forpligtelser.

Afhængighed af stoffer medfører også mange psykiske og fysiske symptomer. Herunder kan du læse mere om disse.

Hvad er stofmisbrug?

Når man har udviklet et stofmisbrug, tager man stoffet, fordi man har en voldsom trang til det. Trangen kan både være psykisk og fysisk.

Psykisk afhængighed af stoffer viser sig typisk ved, at man har stærke cravings efter at opnå den tilfredsstillelse og følelse af velvære, som stoffet giver. Når éns hjerne ikke er påvirket af stoffet, vil man ofte opleve psykisk ustabilitet i form af:

 • Tristhed
 • Frustration
 • Angst
 • Irritation
 • Vrede

Hjernen er ikke det eneste, der vænner sig til forbruget: Kroppen vænner sig også til stoffets påvirkning. Derfor kan man også opleve fysiske symptomer på afhængighed. Blandt de fysiske symptomer kan man opleve:

 • Rysten
 • Feberkrampe
 • Hovedpine
 • Kvalme
 • Diarré

Særligt de fysiske symptomer er tegn på abstinenser.

Hvilke gener og konsekvenser er der ved stofmisbrug?

Abstinenser er en ubehagelig del af stofmisbruget. Men selvom de fysiske symptomer ovenfor er ubehagelige, er de langt fra de eneste konsekvenser, man kan udsætte sig selv for, når man har et stofmisbrug – og de er heller ikke de mest alvorlige.

I det lange løb kan mange stoffer nemlig blandt andet bidrage til at udløse psykiatriske tilstande som akutte og kroniske psykoser. Disse tilstande kan eksempelvis indebære hallucinationer, forfølgelsesforestillinger og forvirringstilstande.

Der er desværre også øget forekomst af selvmord blandt stofmisbrugere. Det skyldes både lidelser, som ledsager stofmisbrug – f.eks. depression, angst og psykoser – men også ofte den svære sociale situation, som misbrugeren befinder sig i.

Hvis man bruger injektionssprøjter i forbindelse med sit misbrug, risikerer man også at blive udsat for smitte med HIV, få AIDS og leverbetændelse samt andre infektioner.

En anden konsekvens af stofmisbrug er de økonomiske problemer, mange som følge af deres misbrug havner i. Disse problemer kan i værste fald føre til kriminalitet og prostitution.

Som nævnt befinder mange misbrugere sig i en vanskelig situation socialt. Derfor påvirker misbruget ikke kun den afhængige: De pårørende – familie, venner og arbejdsrelationer – vil også blive hårdt påvirket af stofmisbruget. Der er derfor mange grunde til, at det bedste, man som afhængig kan gøre for sig selv, er at søge hjælp til at komme ud af sit stofmisbrug.

Hvordan kommer man ud af et stofmisbrug?

Det første skridt ud af et stofmisbrug er at indse, at man selv har ansvar for sin egen adfærd. Som nævnt er det dog ikke let at komme ud af misbruget selv, og som stofmisbruger er det derfor vigtigt at få støtte og hjælp til at tage valget om at gøre op med misbruget.

Som pårørende til en stofmisbruger er noget af det bedste, du kan gøre, at tale med vedkommende om problemet. Når personen er klar til at komme ud af misbruget, kan du hjælpe vedkommende med at kontakte sin læge eller et professionelt misbrugscenter som tilbyder misbrugsbehandling.

Hos Alfa-Fredensborg misbrugscenter og afvænningsklinik tilbyder vi døgnbehandling for alkohol- og stofmisbrug. Vores professionelle behandlere tilpasser hvert behandlingsforløb til den enkelte person. Man er derfor altid garanteret afvænning og behandling, som passer præcis til éns individuelle behov. Du kan læse mere om vores døgnbehandling her.

Har du brug for hjælp?

Er du pårørende til en stofmisbruger, og har du brug for rådgivning omkring behandling? Eller er du selv afhængig af stoffer, og er du klar til at finde vejen ud af misbruget og ind i en bedre tilværelse? Ring til os – uanset hvornår på døgnet, du har brug for hjælp.

Du kan også sende os en mail på info@alfa-fredensborg.dk og høre mere om vores behandlingstilbud. Vi glæder os til at hjælpe dig.