Stofmisbrug

Facts om stofmisbrug: Symptomer, konsekvenser og behandling af stofmisbrug

 

 

 

Kontaktoplysninger

Stofmisbrug: Facts om misbrug af stoffer

En række stoffer (som fx hash, kokain, heroin m.v.), lægemidler og alkohol kan medføre både psykisk og fysisk afhængighed, også kaldet stofmisbrug. Både psykologiske og neurobiologiske forhold hos den enkelte spiller en rolle for udviklingen af afhængighed. Stofmisbruget kan medføre en række problemer på ens arbejde, uddannelse, psyke og krop. Derfor ønsker mange at søge hjælp og behandling. Beslutter man sig for at ville ud af sit misbrug, er det vigtigt at få støtte fra ens egen læge, familie, forsikringsselskab eller misbrugscentret.

Processafhængighed

Ved processafhængighed (sexafhængighed, ludomani, shopping, overspisning osv.) Psykisk afhængighed indebærer, at personen opnår en følelse af velvære eller tilfredsstillelse ved at handle på af afhængigheden. Vedkommende får jævnligt en voldsom trang til at indtage stof, eller kaste sig ud i processafhængigheden.

Symptomer på stofmisbrug

Fysisk afhængighed er et resultat af, at kroppen er blevet tilvænnet det tilførte stof. Der opstår derfor fysiske symptomer, når stoffet ikke længere er til stede i kroppen. Symptomer på stofmisbrug kan fx være:

  • kvalme
  • diare
  • kramper. 

Disse symptomer er tegn på abstinenser. Ved processafhængighed opleves også abstinenser, i form af store humørændringer, uro irritabilitet og frustration. Efter stofmisbrugeren har givet efter for denne trang vil der oftest være skyld og skamfølelser. Disse følelser sammen et løfte om at “aldrig gøre det mere” er med til at fastholde misbrugeren i en cirkel af afhængighed.

Fysisk afhængighed er et resultat af, at kroppen er blevet tilvænnet det tilførte stof. Der opstår derfor fysiske symptomer, når stoffet ikke længere er til stede i kroppen. Det kan for eksempel være kvalme, diare samt endog kramper. Disse symptomer er tegn på abstinenser. Ved processafhængighed opleves også abstinenser, i form af store humørændringer, uro irritabilitet og frustration. Efter misbrugeren har givet efter for denne trang vil der oftest være skyld og skamfølelser. Disse følelser sammen et løfte om at “aldrig gøre det mere” er med til at fastholde misbrugeren i en cirkel af afhængighed.

 

Hvordan opdager man stofmisbrug?

Er jeg stofmisbruger? Hvis det giver store problemer at skaffe stoffet og indtage det. Og man på trods af langvarige negative effekter er villig til at fortsætte, så er der en god grund til at antage at man er blevet afhængig. Problemerne kan for eksempel være helbredet, arbejde, økonomi eller relationen til familie og venner. Mange misbrugere får humørsvingninger udover det normale og forstyrrelser af søvn. Man taber interessen for ting eller aktiviteter som tidligere var gode for en. Ens interesse for at tage vare på sig selv formindskes. Øget fravær fra arbejde, skole og andre sociale aktiviteter er almindeligt.

 

Få hjælp nu

Problemer med stofmisbrug?

Få hjælp her.

Hvad er stofmisbrug?

Et stofmisbrug kan defineres som indtagelse af et kemisk stof, som er til skade for personen. Personen gør det for at opnå virkning, eller for at fjerne abstinenser.

Besøg udsatterådets webside og se nogle tal på afhængighed og stofmisbrug

Tegn på stofmisbrug og afhængighed

Det typiske er, at al tid og energi er koncentreret omkring stoffer og brugen af stoffer. Alt andet glider i baggrunden. Mange stoffer kan i det lange løb bidrage til, at psykiatriske tilstande som akutte og kroniske psykoser udløses. Der er også øget forekomst af selvmord blandt stofmisbrugere. Dette skyldes den vanskelige sociale situation, som stofmisbruget fører med sig. Ledsagende lidelser som depression, angst og psykoser spiller også en rolle.

Skader efter stofmisbrug: Hvorfor skal jeg stoppe?

Det er nødvendigt at afbryde et misbrug for at undgå de problemer, som misbruget fører med sig. Dette kan være meget vanskeligt. Men indsatsen vil blive belønnet i form af bedre sundhed, bedre social omgang og en følelse af et mere betydningsfuldt liv. Det kan ofte hjælpe at opstille en liste over de grunde, man kan have for at komme ud af misbruget.

Stofmisbrugsbehandling: Hvordan behandler man for misbrug?

Behandlingen hjælper den afhængige til at afdække nye muligheder for at få et meningsfuldt liv. Hvis misbruget har givet abstinenssymptomer, vil der oftest blive tilbudt abstinensdæmpende medicin.

Hvordan kommer jeg ud af stofmisbruget?

Det første skridt ud af et hashmisbrug, kokainmisbrug eller andet stofmisbrug er at indse, at det er en selv som har ansvar for ens egen adfærd. Man skal derefter tage kontakt med sin læge eller misbrugscenter, forsikringsselskab eller familie og venner. Det vil kunne hjælpe med at yde den hjælp, hjælpe med at henvise til et specialiseret behandlingstilbud som Alfa Fredensborg.

Hvis du har brug for hjælp, så ring til os på tlf. +45 48 40 40 60 eller send os en mail på info@alfa-fredensborg.dk i dag og hør, hvordan du kan få hjælp og komme i behandling hos Alfa-Fredensborg. 

Du kan også læse mere om vores døgnbehandling her.

Alle kan blive misbrugere

Stofmisbrug og afhængighed kan udvikles hos alle mennesker, som tidligere har virket både stabile og veltilpassede. Også dem som kommer fra velfungerende familier. I de seneste år har man fundet ud af, at der også findes neurobiologiske forandringer hos potientielle afhængiges hjerner. De vil senere kunne ende med at blive misbrugere.

Forandringerne i hjernen

Forandringer som gør, at disse afhængige har sværere end almindelige mennesker ved at føle glæde, hvis der indtræffer noget godt. De er tilbøjelige til at opleve verden “leverpostejsgrå”, med mindre de indtager stoffer. Ved at tage stoffer føler de den glæde og tilfredshed, som andre.

Stofmisbrug udvikles som oftest i forholdsvis ung alder. Det ser ud til, at risikoen for at udvikle et misbrug er mindre i voksen alder. Unge mennesker finder sammen i grupper hvor de finder andre unge som tænker som dem selv og omverdenen. Hvis der er stofmisbrug i dette miljø er misbrug og afhængighed næste uundgåeligt.

Hvad er afhængighed?

Afhængighed kan være både en psykisk og en fysisk tilstand. Den indebærer ændringer i adfærd og ens måde at tænke på. Det kendetegnes ved tvangsmæssig trang/adfærd til at få ændret den nuværende følelsesmæssige tilstand. Ofte vil adfærden eller stoffet indtages for at opnå de ønskede psykiske virkninger, eller for at undgå ubehaget som kommer, når det ikke tilføres. Man taler om psykisk og fysisk afhængighed. Ved stofmisbrug er psykisk og fysisk afhængighed tilstede.

 

Hvorfor bliver kun nogen afhængige?

For at blive afhængig af et stof eller en adfærd skal dette være tilgængeligt i samfundet. Desuden skal der være en blanding af psykologiske og neurobiologiske forhold, som fremmer tilbøjeligheden til afhængighed.

Mange stoffer (f.eks. hash) gør, at personen får en følelse af velbehag, afslapning og tilfredsstillelse. Dette fungerer for nogle som en flugt fra dagliglivets problemer livets trummerum. Andre stoffer kan også reducere ubehagelige symptomer som smerte (morfinlignende stoffer), angst (benzodiazepiner), tristhed og søvnløshed. At begynde at bruge stofferne på denne måde kan være starten på et ukontrollabelt stofmisbrug.

Når stofferne bliver en løsning

Når man har gjort dette igen og igen og det er blevet til den foretrukne “løsning” på flere af livets problemer. Så er der tale om alvorlig afhængighed. Nogle mennesker har større risiko for at ende i misbrug end andre. Det kan være mennesker, som plages af personlige problemer. Eller mennesker som har følelse af, at omgivelsernes krav til dem er større, end de kan leve op til.

Du kan finde information til pårørende til misbrugere her.

Kontakt os nu

Send os en besked og vi vil hurtigt kontakte dig.