Hash: Misbrug, bivirkninger og afhængighed

Få hjælp til behandling for hashmisbrug på Alfa

 

 

 

Ring på 48 40 40 60

Hvad er hash (cannabis)?

Hash stammer fra hampeplanten Cannabis Sativa, og de forskellige former for cannabis – fx hash, marihuana/pot, skunk – kan have forskellig koncentration af det aktive indholdsstof THC. Skunk er oftest flere gange stærkere end hash og pot. Tendensen er, at indholdet af THC har været stigende de senere år i Danmark, hvilket potentielt øger risikoen for skadevirkninger ved brug af hash.

Hvordan virker hash?

Hash sløver, og i store doser virker hash også hallucinogent. Når man ryger hash, kommer rusen inden for få minutter. Ved indtagelse gennem munden sker det først efter en time. Man mærker hjertebanken, tørhed i øjne og mund, en let svimmelhed og eventuelt kvalme. Man kan blive opstemt og afslappet, men man kan også få en ubehagelig panikoplevelse. Tiden går langsommere, lys og lyd opleves anderledes, ofte mere intenst – ved stor dosis af hash kan man få egentlige hallucinationer.

Hvad sker der første gang man ryger hash?

Førstegangsbrugere har især risiko for at opleve anfald af stærk angst. Risikoen for angst er større, jo stærkere cannabis. Man kan se og mærke påvirkningen ved røde øjne, snøvlende tale, sløvhed i bevægelserne, man er fnisende og udadvendt eller indadvendt.

Efter hash-rusen oplever man træthed i kroppen, besvær med at koncentrere sig og initiativløshed. Hash nedsætter evnen til at koordinere bevægelser, løse komplekse opgaver og tilegne sig ny viden i op til 24 timer. Hvor lang tid er hash i blodet og i kroppen? Hash kan spores i urinprøver i 4-8 uger efter indtagelsen.

Få hjælp nu

Problemer med hashmisbrug?

Få hjælp her.

Forgiftning og risiko for hashpsykose

Ved for stor indtagelse ad gangen (dosis) giver hash psykiske symptomer, som fx panikangst eller psykotiske symptomer. Man kan få en hashpsykose, hvor man får en forvrænget opfattelse af virkeligheden og ikke kan skelne mellem fantasi og virkelighed. Kan man dø af hash? Nej, man kan ikke dø af en for stor dosis, selvom man bliver forgiftet af hashrygning.

Afhængighed: Kan man blive afhængig af hash?

Hash er vanedannende. Efter kort tids hyppig brug stiger tolerancen og man skal man have mere stof for at opnå samme virkning. Efter ca. 1 måneds hyppig brug får man ubehag, når man holder op. Det er et typisk symptom på afhængighed af hash.

Symptomer på abstinenser ved afhængighed af hash

De typiske symptomer på hash-abstinenser er:

  • søvnløshed
  • nattesved
  • angst
  • irritation
  • rastløshed
  • koncentrationsbesvær
  • dårligt humør. 

Disse symptomer kan vare flere uger, men bliver bedre i løbet af ca. 12 dage.

Bivirkninger ved hash

Hash nedsætter opmærksomheden, hukommelse, indlærings- og koordinationsevne. Ved regelmæssig brug af hash bliver man mere sløv, langsom og ligeglad. Man mister initiativ og koncentration, nogle bliver nedtrykte. Det bliver sværere at løse problemer og stort set alt bliver uoverskueligt.

Mennesker med et for stort hashforbrug går i stå i deres personlige udvikling og sociale liv. Det kan også udløse og forværre psykoser og depressioner. Jævnlig cannabisrygning skader luftveje og lunger, og det kan på sigt give bronkitis, KOL og øge risikoen for kræft. Cannabisrygning kan desuden nedsætte sædkvaliteten.

Blandingsmisbrug

Sløvhed ved hashrygning bliver forstærket, hvis man samtidig tager nerve- og sovemedicin, alkohol, heroin eller andre sløvende midler, hvilket øger risikoen for ulykker. Kombinationen af hash og hallucinogene stoffer gør den hallucinogene virkning endnu mere uforudsigelig, hvilket også giver større risiko for psykiske skader.

Problemer med hashmisbrug? Ønsker du at stoppe med at ryge hash eller afvænning fra et hashmisbrug? Kontakt Alfa Fredensborg i dag og få hjælp.

%

Af 16-24 år har prøvet hash

  • Kvinder 35% 35%
  • Mænd 65% 65%

Har et misbrug af hash

Kontakt os nu

Send os en besked og vi vil hurtigt kontakte dig.