Hash: Misbrug, bivirkninger og afhængighed

Få hjælp til behandling for hashmisbrug

Få hjælp i dag

Hvad er hash (cannabis)?

Hash stammer fra hampeplanten Cannabis Sativa, og de forskellige former for cannabis – fx hash, marihuana/pot, skunk – kan have forskellig koncentration af det aktive indholdsstof THC.

Skunk er oftest flere gange stærkere end hash og pot. Tendensen er, at indholdet af THC har været stigende de senere år i Danmark, hvilket potentielt øger risikoen for skadevirkninger ved brug af hash.

Hvordan virker hash?

Hash sløver, og i store doser virker det også hallucinogent. Når man ryger det, kommer rusen inden for få minutter. Ved indtagelse gennem munden sker det først efter en time.

Man mærker hjertebanken, tørhed i øjne og mund, en let svimmelhed og eventuelt kvalme. Man kan blive opstemt og afslappet, men man kan også få en ubehagelig panikoplevelse.

Tiden går langsommere, lys og lyd opleves anderledes, ofte mere intenst – ved stor dosis kan man få egentlige hallucinationer.

Hvad sker der første gang man ryger hash?

Førstegangsbrugere har især risiko for at opleve anfald af stærk angst. Risikoen for angst er større, jo stærkere cannabis. Man kan se og mærke påvirkningen ved røde øjne, snøvlende tale, sløvhed i bevægelserne, man er fnisende og udadvendt eller indadvendt.

Efter hashrusen oplever man træthed i kroppen, besvær med at koncentrere sig og initiativløshed. Hash nedsætter evnen til at koordinere bevægelser, løse komplekse opgaver og tilegne sig ny viden i op til 24 timer. Hvor lang tid er hash i blodet og i kroppen? Hash kan spores i urinprøver i 4-8 uger efter indtagelsen.

Få hjælp nu

Har du brug for hjælp til misbrug og afhængighed? Vi sidder klar til at hjælpe og vender hurtigt tilbage.

Hvad er hash

Forgiftning og risiko for hashpsykose

Ved for stor indtagelse ad gangen (dosis) giver hashpsykiske symptomer, som fx panikangst eller psykotiske symptomer. Man kan få en psykose, hvor man får en forvrænget opfattelse af virkeligheden og ikke kan skelne mellem fantasi og virkelighed.

Kan man dø af hash?

Nej, man kan ikke dø af en for stor dosis, selvom man bliver forgiftet af hashrygning.

Afhængighed

Hash er vanedannende. Efter kort tids hyppig brug stiger tolerancen og man skal man have mere stof for at opnå samme virkning. Efter ca. 1 måneds hyppig brug får man ubehag, når man holder op. Det er et typisk symptom på afhængighed, og man kan have behov for hashmisbrug behandling.

Symptomer på abstinenser ved afhængighed

De typiske symptomer på abstinenser er:

  • søvnløshed
  • nattesved
  • angst
  • irritation
  • rastløshed
  • koncentrationsbesvær
  • dårligt humør.

Disse symptomer kan vare flere uger, men bliver bedre i løbet af ca. 12 dage.

Bivirkninger ved hash

Hash nedsætter opmærksomheden, hukommelse, indlærings- og koordinationsevne. Ved regelmæssig brug bliver man mere sløv, langsom og ligeglad. Man mister initiativ og koncentration, nogle bliver nedtrykte. Det bliver sværere at løse problemer og stort set alt bliver uoverskueligt.

Mennesker med et for stort forbrug går i stå i deres personlige udvikling og sociale liv. Det kan også udløse og forværre psykoser og depressioner. Jævnlig cannabisrygning skader luftveje og lunger, og det kan på sigt give bronkitis, KOL og øge risikoen for kræft. Cannabisrygning kan desuden nedsætte sædkvaliteten.

%

Af 16-24 år har prøvet hash

  • Kvinder 35% 35%
  • Mænd 65% 65%

Har et misbrug af hash

Blandingsmisbrug

Sløvhed ved hashrygning bliver forstærket, hvis man samtidig tager nerve- og sovemedicin, alkohol, heroin eller andre sløvende midler, hvilket øger risikoen for ulykker.

Kombinationen af hash og hallucinogene stoffer gør den hallucinogene virkning endnu mere uforudsigelig, hvilket også giver større risiko for psykiske skader.

alkohol og misbrugsbehandling

Har du brug for hjælp til misbrug eller afhængighed?

Har du selv brug for hjælp til at håndtere et misbrug af hash, alkohol, stoffer eller medicin. Eller har du brug for hjælp til at få hjælp til en pårørende, så kontakt os helt anonymt og vi hjælper dig videre i processen.

FÅ HJÆLP NU