Reglerne for beboerne på Alfa-Fredensborg

For at sikre ro til din behandling og  samtidigt give dig den bedste mulighed til at bevare kontakten til familie og gode venner så har vi her udformet et regelsæt der er med til at understøtte et trygt behandlingsmiljø.

Denne kombination af retningslinjer giver dig maksimal tryghed, frihed og stoffrihed.

Vi tror på frihed under ansvar og på den måde er der meget som du selv er herre over.

Disse retningslinjer bør du altid følge

  • Du skal altid følge personalets anvisninger, både inde i huset og ved aktiviteter ud af huset.
  • Husk at udskrive dig i gæstebogen når du skal forlader huset for at handle eller andet.
  • Det er kun tilladt at ryge cigaretter, e-cigaretter eller andre former for tobak i rygekabinerne og udendørs.
  • Din telefon skal være på lydløs når der er fælles aktiviteter.
  • Undlad at låne eller spille om penge.
  • Hvis du har bil, må den ikke være på Alfa-Fredensborgs matrikel.

 


Følgende vil resultere i at forløbet opsiges

  • Besiddelse af, eller indtag af rusmidler i huset.
  • Vold og trusler om vold. (der gælder samme regler som i resten af samfundet på Alfa)

 


Besøg på Alfa

Du kan få besøg hver weekend på lørdage og søndage mellem kl. 14 og kl.17. Under dit besøg kan du gå med dine gæster op til Fredensborg By eller tage på en lille udflugt i nærområdet. Dine besøgende må kun opholde sig i stueetagen, i haven eller i Cafeen. Ingen besøgende på værelserne.

Besøgende skal være ædru og stoffrie. Personalet skal orienteres om dine besøg.

 


Udgang

De første 14 dage må du kun færdes i Fredensborg by, sammen med en anden beboer, som har været på Alfa længere end 14 dage.

Du må gå alene i Fredensborg by 14 dage efter ankomst, på den dag du ankom. Du har samtidigt mulighed for at deltage i selvhjælpsgruppemøder med andre beboere.

Når du forlader Alfa, skal det være for kortere ærinder i byen, så som en gåtur eller at handle.

Al udgang udenfor Fredensborg by skal altid aftales med din behandler og være skrevet i journalen.

Du kan efter du har været indskrevet i 30 dage ansøge din behandler om du kan tage på weekend. Du får ansøgningsskemaet udleveret af din behandler.

Få hjælp nu

Problemer med misbrug?

Få hjælp her.