Reglerne for beboerne på Alfa-Fredensborg

For at sikre ro til din behandling og  samtidigt give dig den bedste mulighed til at bevare kontakten til familie og gode venner så har vi her udformet et regelsæt der er med til at understøtte et trygt behandlingsmiljø.

Denne kombination af retningslinier giver dig maksimal tryghed, frihed og stoffrihed.

Vi tror på frihed under ansvar og på den måde er der meget som du selv er herre over.

Disse retningslinjer bør du altid følge

  • Du skal altid følge personalets anvisninger, både inde i huset og ved aktiviteter ud af huset.
  • Husk at udskrive dig i gæstebogen når du skal forlader huset for at handle eller andet.
  • Ingen kvinder på mande afdelingen og ingen mænd på kvinde afdelingen.
  • Det er kun tilladt at ryge cigaretter, e-cigaretter eller andre former for tobak i rygekabinerne og udendørs.
  • Din telefon skal være på lydløs når der er fællesaktiviteter.
  • Spil om penge og væddemål er ikke tilladt.
  • Du må ikke låne penge af andre beboere.

 


Følgende vil resultere i at forløbet opsiges

  • Besiddelse af, eller indtag af rusmidler i huset.
  • Vold og trusler om vold. (der gælder samme regler som i resten af samfundet på Alfa)

 


Besøg på Alfa

Du kan få besøg hver weekend på lørdage og søndage mellem kl. 14 og kl.17. Under dit besøg kan du gå med dine gæster op til Fredensborg By eller tage på en lille udflugt i nærområdet. Dine besøgende må kun opholde sig i stueetagen, i haven eller i Cafeen. Ingen besøgende på værelserne.

Besøgende skal være ædru og stoffrie. Personalet skal orienteres om dine besøg.

 


Udgang og møde

Når du er indskrevet på Alfa kan du gå ud sammen med en eller flere medbeboere, så længe du passer dine behandlingsforpligtigelser.

Du kan tage på weekend og gå ud uden at skulle følges med andre. Du har mulighed for tage på weekend så ofte som det gavner dig. 

 

Få hjælp nu

Problemer med misbrug?

Få hjælp her.