Misbrugsfrit herberg

Kollegiet på Alfa hjælper hjemløse der ønsker et rusmiddelfrit miljø

 

 

 

Ring på 48 40 40 60

Alfa Kollegiet

For dig der er blevet hjemløs, eller ikke har en bolig du kan være i på egen hånd. Alfa Kollegiet er et sted hvor beboerne støttes i et meningsfuldt liv uden hjemløshed.

Denne separate afdeling ligger i den store fløj på institutionen. Du er velkommen til at dele fællesarealerne med de andre beboere, du har dog også dit eget område at være på.

Hvis du er over 18 år kan du selv henvende dig. Alternativt kan din Kommune også hjælpe dig med en henvisning hertil.

 • Du skal have oplevet en social deroute og enten ikke kunne opholde dig i din egen bolig (funktionelt hjemløs) eller være hjemløs.
 • Du skal have/have haft udfordringer med rusmidler (med et ønske om at stoppe).
 • Du skal have en eller flere af følgende sociale problemer: psykisk sygdom, somatisk sygdom, ledighed eller lignende.
 • Stoffrihed i Alfa Kollegiet betyder helt præcist at du ikke bruger rusmidler eller du er i stabil medicinsk rusmiddelbehandling, uden forbrug af andre rusmidler ved siden af medicinen.

Hvordan kan du starte?

 1. Efter henvendelse om mulig indskrivning afholdes der et møde med socialrådgiver, leder og dig. Her udredes din psykiske tilstand (behandling, medicin, osv.), økonomi, misbrug (behandling, substitution, aktuelt misbrug, ønske for fremtiden), somatiske behov (medicin, behandlingsforløb)
 2. Lederen træffer derefter afgørelse om behov for yderligere oplysninger, indskrivning eller afslag.
 3. Der kan i forbindelse med indskrivning sættes krav til dig, som at du skal efterleve under opholdet. Dette kan f.eks. være: deltage i ekstern misbrugsbehandling, U-test ved mistanke om alkohol -stofindtag, psykiatrisk behandling, opsparing til boligindskud, medicin, osv.
 4. Ved indskrivning indhentes samtykke til udveksling af oplysninger med relevante aktører, og der udarbejdes en midlertidig opholdsplan/orienteringsskrivelse, som sendes sikkert til din hjemkommune senest 3 dage efter indskrivning.
 5. Der afdækkes yderligere om du har e-mail, e-Boks, NemID og netbank.
 6. Regler/forventninger til dig under opholdet gennemgås og udleveres på skrift.
 7. Du skal flytte sin adresse til herberget, og der skal ansøges om kontanthjælp hvis du kommer fra anden kommune (Hvis der allerede er en sag i hjemkommunen, så skal denne kontaktes inden adresseflyt, så de kan tage stilling til, om de skal fortsætte som handlekommune).
 8. Senest 4 uger efter indskrivning sender vi sammen en opholdsplan til hjemkommunen samt en invitation til møde på Herberget.

Forventninger for ophold

Du skal aftale fravær med personalet og du kan ikke være væk fra dit værelse mere end to overnatninger ad gangen.

Hvis du ikke overholder de indgåede aftaler eller samarbejder, vil vi bede dig flytte og samtidigt forsøge at hjælpe dig med en plads på et andet herberg. Du vil som et minimum får en liste over andre §110 tilbud som du så selv skal kontakte hvis det ikke lykkedes os sammen at finde en plads.

Bortvisning

Dansk lovgivning gælder selvfølgelig på stedet. Derfor accepterer vi ikke:

 • vold eller trusler om vold
 • handel med stoffer eller hælervarer
 • effekter, der kan bruges som våben

Du må ikke indtage alkohol eller stoffer i tilbuddet. Det kan medføre øjeblikkelig ophør af dit ophold.

Rygning er ikke tilladt på værelset eller indendørs på fællesarealerne, der henvises til de rygerum der er på hver etage (og udendørs).

 

Få hjælp nu

Problemer med hjemløshed?

Få hjælp her.

I enkelte tilfælde er der mulighed for at have sin hund med.

Vi hjælper dig med at få styr på

 • Boligen

 • Økonomien

 • Psyken/følelserne

 • Fremtiden

Kontakt angående plads i Alfa Kollegiet

For indskrivning kontakt:

Johanne Henriksen
Tlf. 48 40 40 60
mail: jsh@alfa-fredensborg.dk

Eller:

Jørgen Maltesen
Tlf. 48 40 40 60
mail: jm@alfa-fredensborg.dk