Alfa Kollegiet

For dig der gerne vil være fri af rusmidler og har brug et sted at opholde dig fordi du er hjemløs eller ikke har en bolig du kan være i på egen hånd.

 • Hvis du er over 18 år kan du selv henvende dig. Alternativt kan din Kommune også hjælpe dig med en henvisning hertil.
 • Du skal have oplevet en social deroute, og enten ikke kunne opholde dig i din egen bolig (funktionelt hjemløs) eller være hjemløs.
 • Du må ikke have en formue.
 • Du skal have en eller flere af følgende sociale problemer: rusmiddelafhængig (med et ønske om at stoppe) eller tidligere rusmiddelafhængig, psykisk sygdom, somatisk sygdom, ledighed eller lignende.
 • Stoffrihed i Alfa Kollegiet betyder helt præcist at du ikke bruger rusmidler eller du er i stabil medicinsk rusmiddelbehandling, uden forbrug af andre rusmidler ved siden af medicinen.

Hvad er proceduren?

 1. Efter henvendelse om mulig indskrivning afholdes der et møde med socialrådgiver, leder og dig Her udredes din psykiske tilstand (behandling, medicin, osv.), økonomi (haves formue), misbrug (behandling, substitution, aktuelt misbrug, ønske for fremtiden), somatiske behov (medicin, behandlingsforløb)
 2. Lederen træffer derefter afgørelse om behov for yderligere oplysninger, indskrivning eller afslag.
 3. Der kan i forbindelse med indskrivning sættes krav til dig, som at du skal efterleve under opholdet. Dette kan f.eks. være: deltage i ekstern misbrugsbehandling, U-test ved mistanke om alkohol -stofindtag, psykiatrisk behandling, opsparing til boligindskud, medicin, osv.
 4. Ved indskrivning indhentes samtykke til udveksling af oplysninger med relevante aktører, og der udarbejdes en midlertidig opholdsplan/orienteringsskrivelse, som sendes sikkert til din hjemkommune senest 3 dage efter indskrivning. Din hjemkommune/betalingskommune kan findes ved at kigge i adressehistorikken på borger.dk, og her se hvor du sidst har haft adresse.
 5. Der afdækkes yderligere om du har e-mail, e-Boks, NemID og netbank.
 6. Regler/forventninger til dig under opholdet gennemgås og udleveres på skrift.
 7. Du skal flytte sin adresse til herberget, og der skal ansøges om kontanthjælp hvis du kommer fra anden kommune (Hvis der allerede er en sag i hjemkommunen, så skal denne kontaktes inden adresseflyt, så de kan tage stilling til, om de skal fortsætte som handlekommune).
 8. Senest 4 uger efter indskrivning sendes der yderligere en opholdsplan til hjemkommunen samt en invitation til samarbejdsmøde på herberget.

Viderevisitering

Hvis du ikke opholder sig i herberget i 3 sammenhængende dage uden foregående aftale.

Hvis borger ikke overholder de indgåede aftaler eller samarbejder, orienteres denne om viderevisitering pr. brev, som også indeholder en liste over andre §110 tilbud som borger selv skal kontakte. Hvis borgeren ønsker det, hjælper vi gerne med kontakt til andet herberg.

Bortvisning

Dansk lovgivning gælder selvfølgelig på stedet. Derfor accepterer vi ikke:

 • vold eller trusler om vold
 • handel med stoffer eller hælervarer
 • effekter, der kan bruges som våben

Du må ikke indtage alkohol eller stoffer i tilbuddet. Det kan medføre øjeblikkelig bortvisning.

Rygning er IKKE tilladt på værelset eller indendørs på fællesarealerne, der henvises til de rygerum der er på hver etage (og udendørs).

 

Kontakt angående plads i Alfa Kollegiet

12 + 8 =

For indskrivning kontakt:

Jørgen Maltesen
Tlf. 48 40 40 60
mail: jm@alfa-fredensborg.dk