Abstinenser og alkohol

Afrusning i stedet for kold tyrker kan være nødvendig for at blive ædru

 

 

 

Ring på 48 40 40 60

Alkohol abstinenser

Mange mennesker tænker, at de ”bare” kan holde op med at drikke, men hvis man har haft et stort misbrug af alkohol, så kan alkoholabstinenser vanskeliggøre denne beslutning. Desuden kan ”en kold tyrker” medføre risiko for kramper og udvikling af delirium tremens. Abstinenser opstår først når man har drukket gennem længere tid, og de føles yderst ubehagelige med rysten i kroppen, svedeture og dårlig mave. Alkohol abstinenser har ofte en varighed på 2 til 5 dage. Hvis du har disse symptomer skal du have medicinsk behandling, og du bør straks søge hjælp.

Hvad er abstinenser?

Alkoholabstinenser er en samlebetegnelse for flere forskellige former for symptomer, der kan opstå, hvis mennesker med et stort alkoholforbrug nedsætter – eller helt ophører – deres forbrug af alkohol.

De akutte alkoholabstinenser opstår oftest i de første tre døgn fra alkoholindtaget er ophørt. Man kan i den efterfølgende periode opleve såkaldt ”postakutte abstinenser”. Det er en tilstand, hvor man kan opleve emotionel ustabilitet, koncentrationsbesvær, søvnproblemer og initiativløshed.

Som hovedregel er sværhedsgraden af de fysiske abstinenser afhængig af, hvor meget personen har drukket før nedtrapning af alkohol påbegyndes eller alkoholforbruget helt stoppes.

Læs også artiklen: Alkoholafvænning

 

Hvilke symptomer forekommer ved abstinenser?

Alkoholabstinenser af første grad er kendetegnet ved, at patienten sveder, ryster, har indre uro og har søvnforstyrrelser. Desuden er tilstanden kendetegnet ved høj puls samt let blodtryksforhøjelse og temperaturforhøjelse.

For det første gør ubehandlede abstinenssymptomer beslutningen om at blive ædru vanskelig, da ubehaget kan være voldsomt. Manglende behandling af abstinenser kan desuden øge risikoen for, at abstinenssymptomer i fremtiden bliver værre samt øge risiko for kramper og delirium tremens. Husk, at det er muligt at få rådgivning og medicinsk hjælp når du er afhængig af alkohol.

Behandling af alkoholabstinenser er vigtig

Alkoholabstinenser bør behandles med medicin til behandling af abstinenssymptomer (oftest benzodiazepiner i pilleform) og udføres af sundhedsfagligt personale, der sørger for, at patienten har en tilstrækkelig mængde af abstinensmedicin til rådighed.

Se Sundhedsstyrelsens vejledning om ordination af afhængighedsskabende lægemidler

Har du afhængighed af alkohol, kan det abstinensbehandles ambulant, men ellers er der også mulighed for alkoholafrusning i døgnregi på Alfa-Fredensborg.

Formålet med behandlingen af abstinenssymptomer er at bringe patienten til ro og nedsætte risikoen for kramper og delirium tremens. Når denne tilstand er opnået, kan den egentlige terapeutiske tilbagefaldsforebyggende behandling opstartes. Hvis man er indlagt i døgnbehandling, bør man give sig selv god tid og helst blive dér i mindst en måned.

Hvad er delirium tremens?

Der findes to former for delirium tremens: truende delirium og delirium tremens.

Truende delirium omfatter symptomer på simpel abstinenstilstand samt hallucinationer på syn eller hørelse eller begge dele. Hallucinationerne kan være alt fra illusioner, fx periodiske oplevelser af lysglimt og støj, til mere vedvarende hallucinationer, hvor patienten ser syner og hører stemmer.

Hvis man ikke behandler abstinenssymptomerne, er der risiko for, at patienten kan udvikle delirium tremens, som er den mest alvorlige komplikation.

Symptomer på delirium

Delirium tremens omfatter symptomer på simpel abstinenstilstand, hallucinationer samt bevidsthedsplumring, hvor patienten er desorienteret og psykomotorisk hæmmet.

Behandling er vigtig ved delirium tremens

Delirium tremens er en alvorlig tilstand. Hvis den ikke behandles, kan der opstå en livstruende tilstand med fysiske komplikationer og en dødelighed på op til 20 procent. Derfor er det vigtigt at behandle abstinenssymptomer og delirium tremens aggressivt og hurtigt. Behandling kan reducere risiko for dødsfald til omkring én procent. Delirium tremens rammer mindre end fem procent af patienter med alkoholabstinenser.

 

Få hjælp nu

Træt af abstinenser?

Få hjælp her.

Kontakt os nu

Send os en besked og vi vil hurtigt kontakte dig.

Privatlivspolitik