Alkohol abstinenser

Afrusning i stedet for kold tyrker kan være nødvendig for at blive ædru

Få hjælp i dag

Alkohol abstinenser

Mange mennesker tænker, at de ”bare” kan holde op med at drikke, men hvis man har haft et stort misbrug af alkohol, så kan alkohol abstinenser vanskeliggøre denne beslutning. Desuden kan ”en kold tyrker” medføre risiko for kramper og udvikling af delirium tremens.

Abstinenser opstår først når man har drukket gennem længere tid, og de føles yderst ubehagelige med rysten i kroppen, svedeture og dårlig mave.

Alkohol abstinenser har ofte en varighed på 2 til 5 dage. Hvis du har disse symptomer skal du have medicinsk behandling, og du bør straks søge hjælp.

Hvad er abstinenser?

Alkoholabstinenser er en samlebetegnelse for flere forskellige former for symptomer, der kan opstå, hvis mennesker med et stort alkoholforbrug nedsætter – eller helt ophører – deres forbrug af alkohol.

De akutte alkoholabstinenser opstår oftest i de første tre døgn fra alkoholindtaget er ophørt. Man kan i den efterfølgende periode opleve såkaldt ”postakutte abstinenser”. Det er en tilstand, hvor man kan opleve emotionel ustabilitet, koncentrationsbesvær, søvnproblemer og initiativløshed.

Som hovedregel er sværhedsgraden af de fysiske abstinenser afhængig af, hvor meget personen har drukket før nedtrapning af alkohol påbegyndes eller alkoholforbruget helt stoppes.

Læs også: Alkoholafvænning

Hvilke symptomer forekommer ved abstinenser?

Alkoholabstinenser af første grad er kendetegnet ved, at patienten sveder, ryster, har indre uro og har søvnforstyrrelser. Desuden er tilstanden kendetegnet ved høj puls samt let blodtryksforhøjelse og temperaturforhøjelse.

For det første gør ubehandlede abstinenssymptomer beslutningen om at blive ædru vanskelig, da ubehaget kan være voldsomt. Manglende behandling af abstinenser kan desuden øge risikoen for, at abstinenssymptomer i fremtiden bliver værre samt øge risiko for kramper og delirium tremens. Husk, at det er muligt at få rådgivning og medicinsk hjælp når du er afhængig af alkohol.

Behandling af alkoholabstinenser er vigtig

Alkoholabstinenser bør behandles med medicin til behandling af abstinenssymptomer (oftest benzodiazepiner i pilleform) og udføres af sundhedsfagligt personale, der sørger for, at patienten har en tilstrækkelig mængde af abstinensmedicin til rådighed.

Har du afhængighed af alkohol, kan det abstinensbehandles ambulant, men ellers er der også mulighed for alkoholafrusning i døgnregi på Alfa-Fredensborg.

Formålet med behandlingen af abstinenssymptomer er at bringe patienten til ro og nedsætte risikoen for kramper og delirium tremens. Når denne tilstand er opnået, kan den egentlige terapeutiske tilbagefaldsforebyggende behandling opstartes. Hvis man er indlagt i døgnbehandling, bør man give sig selv god tid og helst blive dér i mindst en måned.

Se også: Sundhedsstyrelsens vejledning om ordination af afhængighedsskabende lægemidler

Hvad er delirium tremens?

Der findes to former for delirium tremens: truende delirium og delirium tremens.

Truende delirium omfatter symptomer på simpel abstinenstilstand samt hallucinationer på syn eller hørelse eller begge dele. Hallucinationerne kan være alt fra illusioner, fx periodiske oplevelser af lysglimt og støj, til mere vedvarende hallucinationer, hvor patienten ser syner og hører stemmer.

Hvis man ikke behandler abstinenssymptomerne, er der risiko for, at patienten kan udvikle delirium tremens, som er den mest alvorlige komplikation.

Delirium tremens, også kendt som alkoholisk delirium, er en alvorlig og potentielt livstruende tilstand, der kan opstå hos personer, der har en lang historie med kraftigt alkoholforbrug og derefter pludselig stopper eller reducerer indtagelsen. Symptomerne på alkoholisk delirium kan omfatte:

  • Rystelser eller skælven: Dette er ofte det første tegn på delirium tremens og kan være mest udtalt i hænderne.
  • Angst og uro: Personen kan blive ekstremt ængstelig, irritabel og rastløs.
  • Søvnproblemer: Søvnløshed og mareridt er almindelige symptomer.
  • Forvirring og desorientering: Den berørte person kan have svært ved at tænke klart, være desorienteret og have hukommelsesproblemer.
  • Hallucinationer: Personen kan se, høre eller føle ting, der ikke er der, såsom insekter krybende på huden eller stemmer, der taler til dem.
  • Svedtendens: Overdreven sveden kan forekomme, især om natten.
  • Hurtig hjertefrekvens og højt blodtryk: Hjertet kan begynde at slå hurtigere, og blodtrykket kan stige.
  • Feber: Personen kan udvikle en høj feber.
  • Kramper og anfald: Alvorlige tilfælde af delirium tremens kan føre til krampeanfald.

Behandling er vigtig ved delirium tremens

Delirium tremens er en medicinsk nødsituation og kræver øjeblikkelig behandling af sundhedspersonale. Den korrekte behandling for delirium tremens kan omfatte Hospitalsophold på grund af den potentielle alvorlighed af tilstanden, er indlæggelse på et hospital eller en specialiseret behandlingsenhed ofte nødvendig.

I de fleste tilfælde vil de borgere der ankommer til Alfa-Fredensborg dog gennemføre deres abstinensbehandling her. Sundhedspersonalet på Alfa vil nøje overvåge dine vitale tegn, som blodtryk, puls og åndedrætsfrekvens, og tilbyde støttende pleje som nødvendigt.

Lægemidler, såsom diazepam eller Risolid, er almindeligt anvendt til at kontrollere abstinenser, angst, rysten og muligvis forebygge kramper. De hjælper med at berolige nervesystemet og reducere abstinenssymptomer. I nogle tilfælde kan antipsykotiske lægemidler som Olanzapin være nødvendige for at behandle hallucinationer og psykotiske symptomer.

Tiamin (vitamin B1) og andre B-vitaminer kan gives intravenøst ​​eller oralt for at genoprette næringsmæssige mangler og forhindre komplikationer såsom Wernicke-Korsakoff syndrom.

Når de akutte abstinenser er under kontrol, kan yderligere tilbagefaldsforebyggende behandling for alkoholafhængighed og rehabilitering være nødvendig for at støtte en varig bedring.

Hvis delirium tremens ikke behandles, kan der opstå en livstruende tilstand med fysiske komplikationer og en dødelighed på op til 20 procent. Derfor er det vigtigt at behandle abstinenssymptomer og delirium tremens aggressivt og hurtigt.

Behandling kan reducere risiko for dødsfald til omkring én procent. Delirium tremens rammer mindre end fem procent af patienter med alkoholabstinenser. På Alfa-Fredensborg har vi et godt samarbejde med Hillerød sygehus og vi har endnu ikke oplevet dødsfald i forbindelse med afrusning.

Hjælp til alkohol abstinenser

Går du med tanker om, om du har alkoholabstinenser, eller er du pårørende til en afhængig?

Hos Alfa-Fredensborg får hjælp af en professionel alkoholrådgiver.

 

Alkoholafvænning på sjælland

Alkoholisme kan føre til mange forskellige sygdomme, både legemlige og psykiske, og det har alvorlige sociale konsekvenser.

Et for højt alkohol forbrug vil føre til at man bliver alkohol afhængig. Det vil ofte vil kræve professionel alkohol hjælp at blive rask igen.

Symptomer på delirium

Alkohol abstinenser

Delirium tremens omfatter symptomer på simpel abstinenstilstand, hallucinationer samt bevidsthedsplumring, hvor patienten er desorienteret og psykomotorisk hæmmet.

Pårørende og misbrugere får hjælp på Alfa

Vi tilbyder professionel hjælp

Har du selv brug for hjælp til at håndtere et misbrug af hash, alkohol, stoffer eller medicin. Eller har du brug for hjælp til at få hjælp til en pårørende, så kontakt os helt anonymt og vi hjælper dig videre i processen.

FÅ HJÆLP NU