Alkohol abstinenser

Mange mennesker tænker at de ”bare” kan holde op med at drikke, men hvis man har haft et stort forbrug af alkohol, så kan alkoholabstinenser vanskeliggøre denne beslutning. Desuden kan ”en kold tyrker” medføre risiko for kramper og udvikling af delirium tremens.

Simpel abstinenstilstand bør behandles

Alkoholabstinenser er en samlebetegnelse for flere forskellige former for symptomer, der kan opstå, hvis mennesker med et stort alkoholforbrug nedsætter – eller helt ophører – deres forbrug af alkohol.

De akutte alkoholabstinenser opstår oftest i de første tre døgn fra at alkoholindtaget er ophørt. Man kan i den efterfølgende periode opleve såkaldt ”post akutte abstinenser”. Det er en tilstand, hvor man kan opleve emotionel ustabilitet, koncentrationsbesvær, søvnproblemer og initiativløshed.

Som hovedregel er sværhedsgraden af de fysiske abstinenser afhængig af hvor meget personen har drukket før alkoholforbruget nedsættes eller helt stoppes.

Alkoholabstinenser af første grad er kendetegnet ved at patienten sveder, ryster, har indre uro og har søvnforstyrrelser. Desuden er tilstanden kendetegnet ved høj puls samt let blodtryksforhøjelse og temperaturforhøjelse.

For det første gør ubehandlede abstinenssymptomer beslutningen om at blive ædru vanskelig, da ubehaget kan være voldsomt. Manglende behandling af abstinenser kan desuden øge risikoen for at abstinenssymptomer i fremtiden bliver værre samt øge risiko for kramper og delirium tremens.

Behandling af alkoholabstinenser er vigtig

Alkoholabstinenser bør behandles med medicin til behandling af abstinenssymptomer (oftest benzodiazepiner i pilleform) og udføres af sundhedsfagligt personale, der sørger for at patienten har en tilstrækkelig mængde af abstinensmedicin til rådighed.

Se Sundhedsstyrelsen vejledning om ordination af afhængighedsskabende lægemidler

De fleste patienter kan abstinensbehandles ambulant, men ellers er der også mulighed for afrusning i døgnregi fx på Alfa-Fredensborg.

Formålet med behandlingen af abstinenssymptomer er at bringe patienten til ro og nedsætte risikoen for kramper og delirum tremens.

Delirium kan være livstruende

Der findes to former for delirium: truende delirium og delirium tremens.

Truende delirium omfatter symptomer på simpel abstinenstilstand samt hallucinationer på syn eller hørelse eller begge dele. Hallucinationerne kan være alt fra illusioner, fx periodiske oplevelser af lysglimt og støj, til mere vedvarende hallucinationer, hvor patienten ser syner og hører stemmer.

Hvis man ikke behandler abstinenssymptomerne, er der risiko for, at patienten kan udvikle delirium tremens, som er den alvorligste komplikation.

Delirium tremens omfatter symptomer på simpel abstinenstilstand, hallucinationer samt bevidsthedsplumring, hvor patienten er desorienteret og psykomotorisk hæmmet.

Delirium tremens er en alvorlig tilstand. Hvis den ikke behandles, kan der opstå en livstruende tilstand med fysiske komplikationer og en dødelighed på op til tyve procent. Derfor er det vigtigt at behandle abstinenssymptomer og delirium tremens aggressivt og hurtigt. Behandling kan reducere risiko for dødsfald til omkring en procent. Delirium tremens rammer mindre end fem procent af patienter med alkoholabstinenser.