Alkoholafhængighed

Få hjælp til afhængighed på Alfa-Fredensborg

Få hjælp i dag

Alkohol er et af de mest skadelige rusmidler der findes

Nationale tal viser, at 6,9 procent af den voksne befolkning overskrider højrisikogrænsen for alkohol i løbet af en typisk uge. 26,7 procent drikker jævnligt fem eller flere genstande ved samme lejlighed.

Sundhedsstyrelsens tal viser at 25.000 mennesker med alkoholrelaterede sygdomme henvender sig til hospitalerne årligt. Når man tænker på at der er 147.000 med skadeligt overforbrug, så må det siges at være en høj risiko for et hospitalsophold.

I 2018 døde omkring 2.500 borgere som følge af deres alkoholindtag. Det er primært mænd, der dør pga. druk. Mænd står for 1.800 eller 73 pct. af de alkoholrelaterede dødsfald i 2018.

I 2018 skyldes 24 pct. eller 587 af de relaterede dødsfald kronisk leversygdom. Derefter er den hyppigste dødsårsag alkoholisk psykose/kronisk skadeligt forbrug som 458 borgere døde af i 2018.

Vores alkoholkultur i Danmark kan gøre det svært at få øje på, hvornår et misbrug er problematisk, fordi vi drikker i mange forskellige sammenhænge.

Familie og pårørende til alkoholiker

Et misbrug er ikke kun problematisk for den, der er afhængig. Et misbrug eller overbrug kan også være problematisk for pårørende i den nærmeste familie. Og derfor er det rigtig vigtigt, at vi lægger mærke til, om der er børn, der ikke trives, og er opmærksomme på, at det kan være i alle sociale lag i samfundet.

Det er både pædagoger, lærere og andre voksne omkring børnene, der skal være opmærksomme på, om et barn vokser op i en familie med alkoholproblemer. Og så er det vigtigt, at man søger hjælp. Mange venter for længe, og familierne lider imens.

Læs mere om behandling af alkoholafhængighed her.

Afhængighed af alkohol: hvor meget skal man drikke for at være alkoholiker?

Alle kan formentlig udvikle problemer og afhængighed, men nogle er mere sårbare end andre. Når kroppen og hjernen tilvænner sig til at drikke alkohol i et stort forbrug, stiger risikoen for egentlig afhængighed.

Du begynder at føle trang til at drikke, drikker mere og kommer til at bruge meget tid på at skaffe mere at drikke. Det vil være vanskeligt at komme til hægterne igen, når du har drukket. Det er derfor vigtigt at have en bevidst holdning til sit eget forbrug for at undgå at udvikle afhængighed.

At være afhængig af alkohol skaber problemer

Alkoholproblemer spænder over forskellige grader af problemer, som man kan have med et overforbrug.

Alkoholafhængighed er en tilstand, hvor man ikke mere oplever, at man har kontrol over sit alkoholforbrug. Og derfor kan en alkoholiker drikke igen – og igen.

Det betyder, at man er blevet tilvænnet til et stort alkohol forbrug og at man får meget ubehagelige symptomer, hvis man forsøger at holde op med at drikke. Derfor bør man få gratis alkohol hjælp.

 

 

 

 

Få alkoholrådgivning nu

Går du med tanker om, om du har et misbrug, eller er du pårørende til en afhængig?

Hos Alfa-Fredensborg får du en gratis rådgivende samtale med en professionel alkoholrådgiver.

 

Alkohol og behandling

Alkoholisme kan føre til mange forskellige sygdomme, både legemlige og psykiske, og det har alvorlige sociale konsekvenser.

Et for højt forbrug vil føre til at man bliver alkohol afhængig. Det vil ofte vil kræve professionel hjælp at blive rask igen.

Alkohol test

Vi har lavet en simpel test som kan bruges til at evaluere hvor alvorligt alkoholforbruget er.

Den er meget nøjagtig hvis man besvarer testen 100% ærligt.

 

Hvordan påvirker alkohol hjernen?

At være afhængig af alkohol er i sin yderste konsekvens en neuro-biologisk sygdom, forårsaget af ændringer i hjernens signalstoffer på grund af forbruget, og påvirket af arvelige faktorer som giver trang til alkohol.

Hvad kendetegner en alkoholiker?

Alkoholafhængighed er karakteriseret af:

Kontroltab

Afhængige kan typisk ikke holde op at drikke igen, så snart han/hun har fået enkelte drinks. Hvor meget alkohol, der skal til, for at man ikke længere har kontrol over indtagelsen (det såkaldte ’kritiske punkt’), varierer fra person til person.

Mennesker, der ikke er afhængige, kan derimod beslutte sig til at indtage et bestemt antal genstande og begrænse sig til dette, eller holder af sig selv op med at drikke, når de føler, at nu er grænsen nået.

Alkoholtolerans

Personen tilvænnes alkohol – dvs. der skal mere til at fremkalde samme påvirkning eller oplevelse af alkohol i blodet, jo mere og jo hyppigere man drikker. Det kaldes også ’tolerans-udvikling’.

Man får abstinenssymptomer, når man forsøger at holde op med at drikke. Sådanne symptomer ses fx om morgenen, når man vågner, fordi man ikke har indtaget alkohol i løbet af natten. Symptomerne er rysten, sveden og generelt ubehag.

Reparationstrang

Alkohol og abstinenser – Mange afhængige har derfor behov for drikke om morgenen på grund af abstinenser.

Alkohol får kroppen til at føles normal igen. At kroppen først virker “normalt”, når man har drukket, er et meget alvorligt symptom på et for stort forbrug.

Konstant fokus

Den afhængige er meget opmærksom på alkohol og på at have det tilgængeligt. Det handler både om at forebygge abstinenser, men også om at man har fået skabt ændringer i hjernen, så hjernen er blevet ekstra fokuseret på alkohol

Man drikker, selvom man ved, at det er galt. Alkoholikeren drikker selvom han godt ved, at det er forkert og risikabelt.

Læs mere om afvænning her.

Afhængighed af alkohol i Danmark

%

Gennemførsels rate

  • Kvinder 35% 35%
  • Mænd 71% 71%

Alkoholafhængige i Danmark

Pårørende og misbrugere får hjælp på Alfa

Vi tilbyder professionel hjælp

Har du selv brug for hjælp til at håndtere et misbrug eller afhængighed – eller har du brug for hjælp til at få hjælp til en pårørende, så kontakt os helt anonymt og vi kan hjælpe dig videre i processen.

FÅ HJÆLP NU