Alkoholafhængighed

Få professionel hjælp

Er du usikker på om du selv, eller en pårørende har et problem med overforbrug af alkohol?

alkohol afhængighed og misbrug

Kan alle blive alkoholiker?

Afhængighed af alkohol:

Alle kan formentlig udvikle problemer og afhængighed, men nogle er mere sårbare end andre. Når kroppen og hjernen tilvænner sig til at drikke alkohol i et stort forbrug, stiger risikoen for egentlig afhængighed.

Du begynder at føle trang til at drikke, drikker mere og kommer til at bruge meget tid på at skaffe mere at drikke. Det vil være vanskeligt at komme til hægterne igen, når du har drukket. Det er derfor vigtigt at have en bevidst holdning til sit eget forbrug for at undgå at udvikle afhængighed.

At være afhængig af alkohol skaber problemer

Alkoholproblemer betyder gerne overforbrug, og spænder over flere grader af problemer.

Alkoholafhængighed er en tilstand, hvor man ikke mere oplever, at man har kontrol over sit alkoholforbrug. Og netop derfor kan en alkoholiker drikke igen – og igen.

Det betyder, at man er blevet tilvænnet til et stort forbrug af alkohol og at man får meget ubehagelige abstinenser, hvis man forsøger at holde op med at drikke.

glass bottle

Drikker dine nærmeste?

Familie og pårørende til en alkoholiker:

Et misbrug er ikke kun problematisk for den, der er afhængig. Et misbrug eller overbrug kan også være problematisk for pårørende i den nærmeste familie. Og derfor er det rigtig vigtigt, at vi lægger mærke til, om der er børn, der ikke trives, og er opmærksomme på, at det kan være i alle sociale lag i samfundet.

Det er både pædagoger, lærere og andre voksne omkring børnene, der skal være opmærksomme på, om et barn vokser op i en familie med alkoholproblemer. Og så er det vigtigt, at man søger hjælp. Mange venter for længe, og familierne lider imens.

Læs også: Hvordan hjælper med en alkoholiker?

Hvordan påvirker alkohol hjernen?

At være afhængig af alkohol er i sin yderste konsekvens en neuro-biologisk sygdom, forårsaget af ændringer i hjernens signalstoffer på grund af forbruget, og påvirket af arvelige faktorer som giver trang til alkohol.

Alkoholafhængighed er karakteriseret af:

Alkoholbehandling hele landet

Kontroltab

Afhængige kan typisk ikke holde op at drikke igen, så snart han/hun har fået enkelte drinks. Hvor meget alkohol, der skal til, for at man ikke længere har kontrol over indtagelsen (det såkaldte ’kritiske punkt’), varierer fra person til person.

Mennesker, der ikke er afhængige, kan derimod beslutte sig til at indtage et bestemt antal genstande og begrænse sig til dette, eller holder af sig selv op med at drikke, når de føler, at nu er grænsen nået.

Alkoholtolerans

Personen tilvænnes alkohol – dvs. der skal mere til at fremkalde samme påvirkning eller oplevelse af alkohol i blodet, jo mere og jo hyppigere man drikker. Det kaldes også ’tolerans-udvikling’.

Man får abstinenssymptomer, når man forsøger at holde op med at drikke. Sådanne symptomer ses fx om morgenen, når man vågner, fordi man ikke har indtaget alkohol i løbet af natten. Symptomerne er rysten, sveden og generelt ubehag.

Reparationstrang

Alkohol og abstinenser – Mange afhængige har derfor behov for drikke om morgenen på grund af abstinenser.

Alkohol får kroppen til at føles normal igen. At kroppen først virker “normalt”, når man har drukket, er et meget alvorligt symptom på et for stort forbrug.

Konstant fokus

Den afhængige er meget opmærksom på alkohol og på at have det tilgængeligt. Det handler både om at forebygge abstinenser, men også om at man har fået skabt ændringer i hjernen, så hjernen er blevet ekstra fokuseret på alkohol

Man drikker, selvom man ved, at det er galt. Alkoholikeren drikker selvom han godt ved, at det er forkert og risikabelt.

Har du brug for hjælp?

Har du selv brug for hjælp til at håndtere et misbrug eller afhængighed – eller har du brug for hjælp til at få hjælp til en pårørende?

Kontakt os helt uforpligtende og anonymt og vi kan hjælpe dig videre i processen.

Efter min behandling kan jeg igen være sammen med familien

– Tidligere klient hos Alfa

Kontakt os

Har du brug for hjælp til dig selv, eller en som står der nær?

Du er altid velkommen til at kontakte os helt uforpligtende.

Telefonen er åben døgnet rundt, og kan altid sende os en besked her.

%

Gennemførsels rate

  • Kvinder 35% 35%
  • Mænd 71% 71%

Alkoholafhængige i Danmark