Alkohol - få behandling for alkoholafhængighed

Få hjælp til alkoholmisbrug på Alfa-Fredensborg

 

 

 

Ring på 48 40 40 60

Alkohol er et af de mest skadelige rusmidler der, findes

Nationale tal viser, at 6,9 procent af den voksne befolkning overskrider højrisikogrænsen for alkohol i løbet af en typisk uge. 26,7 procent drikker jævnligt fem eller flere genstande ved samme lejlighed.

Vores alkoholkultur i Danmark kan gøre det svært at få øje på, hvornår et misbrug er problematisk, fordi vi drikker alkohol i mange forskellige sammenhænge.

Alkohol, familie og pårørende

Et misbrug er ikke kun problematisk for den, der misbruger alkohol. Et alkoholmisbrug kan også være problematisk for pårørende i den nærmeste familie. Og derfor er det rigtig vigtigt, at vi lægger mærke til, om der er børn, der ikke trives, og er opmærksomme på, at det kan være i alle sociale lag i samfundet. Det er både pædagoger, lærere og andre voksne omkring børnene, der skal være opmærksomme på, om et barn vokser op i en familie med alkoholproblemer. Og så er det vigtigt, at man søger hjælp. Mange venter for længe, og familierne lider imens.

Læs mere om alkoholbehandling her.

Afhængighed af alkohol: hvor meget skal man drikke for at være alkoholiker?

Alle kan formentlig udvikle alkoholproblemer og -afhængighed, men nogle er mere sårbare end andre. Når kroppen og hjernen tilvænner sig til et stort forbrug af alkohol, stiger risikoen for egentlig afhængighed. Du begynder at føle trang til at drikke, og kommer til at bruge meget tid på at skaffe alkohol. Det vil være vanskeligt at komme til hægterne igen, når du har drukket. Det er derfor vigtigt at have en bevidst holdning til sit eget alkoholforbrug for at undgå at udvikle afhængighed.

Alkoholafhængighed skaber problemer

Alkoholproblemer spænder over forskellige grader af problemer, som man kan have med brugen af alkohol
Alkoholafhængighed er en tilstand, hvor man ikke mere oplever, at man har kontrol over sit alkoholforbrug. Det betyder, at man er blevet tilvænnet til et stort alkoholforbrug og at man får meget ubehagelige symptomer, hvis man forsøger at holde op med at drikke.

 

Få hjælp nu

Problemer med alkohol?

Få hjælp her.

Alkoholafhængighed kan føre til mange forskellige sygdomme, både legemlige og psykiske, og det har alvorlige sociale konsekvenser.

Hvordan påvirker alkohol hjernen?

Alkoholafhængighed er i sin yderste konsekvens en neuro-biologisk sygdom, forårsaget af ændringer i hjernens signalstoffer på grund af alkoholbrugen, og påvirket af arvelige faktorer

Hvad kendetegner en alkoholiker?

Alkoholafhængighed er karakteriseret af:

Kontroltab

Alkoholafhængige kan typisk ikke holde op at drikke igen, så snart han/hun har fået enkelte drinks. Hvor meget alkohol, der skal til, for at man ikke længere har kontrol over alkoholindtagelsen (det såkaldte ’kritiske punkt’), varierer fra person til person.

Mennesker, der ikke er afhængige, kan derimod beslutte sig til at indtage et bestemt antal genstande og begrænse sig til dette, eller holder af sig selv op med at drikke, når de føler, at nu er grænsen nået.

Se priser for alkoholbehandling og misbrugsbehandling her

Alkoholtolerans: Personen tilvænnes alkohol

dvs. der skal mere til at fremkalde samme påvirkning eller oplevelse af alkohol i blodet, jo mere og jo hyppigere man drikker alkohol. Det kaldes også ’tolerans-udvikling’

Man får abstinenssymptomer, når man forsøger at holde op med at drikke. Sådanne symptomer ses fx om morgenen, når man vågner, fordi man ikke har indtaget alkohol i løbet af natten

Reparationstrang: Alkohol og abstinenser

Mange alkoholafhængige har derfor behov for drikke alkohol om morgenen på grund af abstinenser. Alkohol får kroppen til at føles normal igen. At kroppen først virker “normalt”, når man har drukket alkohol, er et meget alvorligt symptom

Hvornår er man alkoholiker? Konstant fokus på alkohol

Den alkoholafhængige er meget opmærksom på alkohol og på at have alkohol tilgængeligt. Det handler både om at forebygge abstinenser, men også om at man har fået skabt ændringer i hjernen, så hjernen er blevet ekstra fokuseret på alkohol

Man drikker alkohol, selvom man ved, at det er galt. Den alkoholafhængige alkoholiker drikker selvom han godt ved, at det er forkert og risikabelt.

Læs mere om afvænning her.

%

Gennemførsels rate

  • Kvinder 29% 29%
  • Mænd 71% 71%

Alkoholafhængige i Danmark

Kontakt os nu

Send os en besked og vi vil hurtigt kontakte dig.