Alkoholafhængighed

Få hjælp til alkoholmisbrug på Alfa-Fredensborg

Få hjælp i dag

Alkohol er et af de mest skadelige rusmidler der findes

Nationale tal viser, at 6,9 procent af den voksne befolkning overskrider højrisikogrænsen for alkohol i løbet af en typisk uge. 26,7 procent drikker jævnligt fem eller flere genstande ved samme lejlighed.

Sundhedsstyrelsens tal viser at 25.000 mennesker med alkoholrelaterede sygdomme henvender sig til hospitalerne årligt. Når man tænker på at der er 147.000 med skadeligt alkoholforbrug, så må det siges at være en høj risiko for et hospitalsophold.

I 2018 døde omkring 2.500 borgere som følge af deres alkoholindtag. Det er primært mænd, der dør pga. alkohol. Mænd står for 1.800 eller 73 pct. af de alkoholrelaterede dødsfald i 2018.

I 2018 skyldes 24 pct. eller 587 af de alkoholrelaterede dødsfald kronisk leversygdom. Derefter er den hyppigste dødsårsag alkoholisk psykose/kronisk skadeligt forbrug af alkohol som 458 borgere døde af i 2018.

Vores alkoholkultur i Danmark kan gøre det svært at få øje på, hvornår et misbrug er problematisk, fordi vi drikker alkohol i mange forskellige sammenhænge.

Familie og pårørende til alkoholiker

Et misbrug er ikke kun problematisk for den, der er alkoholafhængige. Et alkoholmisbrug kan også være problematisk for pårørende i den nærmeste familie. Og derfor er det rigtig vigtigt, at vi lægger mærke til, om der er børn, der ikke trives, og er opmærksomme på, at det kan være i alle sociale lag i samfundet. Det er både pædagoger, lærere og andre voksne omkring børnene, der skal være opmærksomme på, om et barn vokser op i en familie med alkoholproblemer. Og så er det vigtigt, at man søger alkohol hjælp. Mange venter for længe, og familierne lider imens.

Læs mere om alkoholbehandling her.

Afhængighed af alkohol: hvor meget skal man drikke for at være alkoholiker?

Alle kan formentlig udvikle alkoholproblemer og -afhængighed, men nogle er mere sårbare end andre. Når kroppen og hjernen tilvænner sig til et stort forbrug af alkohol, stiger risikoen for egentlig afhængighed.

Du begynder at føle trang til at drikke, og kommer til at bruge meget tid på at skaffe mere at drikke. Det vil være vanskeligt at komme til hægterne igen, når du har drukket. Det er derfor vigtigt at have en bevidst holdning til sit eget alkoholforbrug for at undgå at udvikle afhængighed.

Alkoholafhængighed skaber problemer

Alkoholproblemer spænder over forskellige grader af problemer, som man kan have med brugen af alkohol.

Alkoholafhængighed er en tilstand, hvor man ikke mere oplever, at man har kontrol over sit alkoholforbrug.

Det betyder, at man er blevet tilvænnet til et stort alkohol forbrug og at man får meget ubehagelige symptomer, hvis man forsøger at holde op med at drikke.

Få alkoholrådgivning nu

Går du med tanker om, om du har et alkoholmisbrug, eller er du pårørende til en afhængig?

Hos Alfa-Fredensborg får du en gratis rådgivende samtale med en professionel alkoholrådgiver.

 

Alkohol og behandling

Alkoholisme kan føre til mange forskellige sygdomme, både legemlige og psykiske, og det har alvorlige sociale konsekvenser.

Et for højt alkohol forbrug vil føre til at man bliver alkohol afhængig. Det vil ofte vil kræve professionel alkohol hjælp at blive rask igen.

Alkohol test

Vi har lavet en simpel test som kan bruges til at evaluere hvor alvorligt alkoholforbruget er.

Den er meget nøjagtig hvis man besvarer testen 100% ærligt.

 

Hvordan påvirker alkohol hjernen?

Alkoholafhængighed er i sin yderste konsekvens en neuro-biologisk sygdom, forårsaget af ændringer i hjernens signalstoffer på grund af alkoholbrugen, og påvirket af arvelige faktorer

Hvad kendetegner en alkoholiker?

Alkoholafhængighed er karakteriseret af:

Kontroltab

Alkoholafhængige kan typisk ikke holde op at drikke igen, så snart han/hun har fået enkelte drinks. Hvor meget alkohol, der skal til, for at man ikke længere har kontrol over alkoholindtagelsen (det såkaldte ’kritiske punkt’), varierer fra person til person.

Mennesker, der ikke er afhængige, kan derimod beslutte sig til at indtage et bestemt antal genstande og begrænse sig til dette, eller holder af sig selv op med at drikke, når de føler, at nu er grænsen nået.

Alkoholtolerans

Personen tilvænnes alkohol – dvs. der skal mere til at fremkalde samme påvirkning eller oplevelse af alkohol i blodet, jo mere og jo hyppigere man drikker. Det kaldes også ’tolerans-udvikling’.

Man får abstinenssymptomer, når man forsøger at holde op med at drikke. Sådanne symptomer ses fx om morgenen, når man vågner, fordi man ikke har indtaget alkohol i løbet af natten. Symptomerne er rysten, sveden og generelt ubehag.

Reparationstrang

Alkohol og abstinenser – Mange alkoholafhængige har derfor behov for drikke om morgenen på grund af abstinenser.

Alkohol får kroppen til at føles normal igen. At kroppen først virker “normalt”, når man har drukket alkohol, er et meget alvorligt symptom på et for stort alkohol forbrug.

Konstant fokus på alkohol

Den alkoholafhængige er meget opmærksom på alkohol og på at have det tilgængeligt. Det handler både om at forebygge abstinenser, men også om at man har fået skabt ændringer i hjernen, så hjernen er blevet ekstra fokuseret på alkohol

Man drikker, selvom man ved, at det er galt. Den alkoholafhængige alkoholiker drikker selvom han godt ved, at det er forkert og risikabelt.

Læs mere om afvænning her.

Alkoholafhængighed i Danmark

%

Gennemførsels rate

  • Kvinder 35% 35%
  • Mænd 71% 71%

Alkoholafhængige i Danmark

Pårørende og misbrugere får hjælp på Alfa

Vi tilbyder professionel hjælp

Har du selv brug for hjælp til at håndtere et misbrug af hash, alkohol, stoffer eller medicin. Eller har du brug for hjælp til at få hjælp til en pårørende, så kontakt os helt anonymt og vi hjælper dig videre i processen.

FÅ HJÆLP NU