Ydelser på Alfa-Fredensborg

Dette er de ydelser, som Alfa-Fredensborg tilbyder beboerne i den tid, de opholder sig hér.

Omgivelser

 • Enkeltværelser i hele huset med tv og internet
 • Nydelige rene forhold, der vedligeholdes kontinuerligt
 • Rengøringspersonale til fællesarealerne
 • Nydelige omkringliggende parklignende arealer

Fysisk

 • Sårpleje /forbindinger
 • NADA akupunktur
 • Nedtrapning /stabilisering
 • Samtale med psykiater i forbindelse med nedtrapning
 • Blodprøvetagning for misbrugsrelaterede sygdomme
 • Fysisk udfoldelse i egen gymnastiksal

Psykisk

 • Kognitiv adfærdsterapi
 • Rationel Emotionel Adfærds Terapi
 • Psykologisk udredning og samtaleforløb
 • Sorg- og krisesamtale
 • Familieterapeutisk samtale
 • Tilbagefaldsforebyggelse
 • Psykiatrisk samtale

Socialt

 • Genskabelse af sociale færdigheder ved samvær med andre
 • Udredning af økonomiske forhold
 • Hjælp til boligsøgning
 • Støtte i tilbagevenden til arbejdsmarkedet
 • Støtte til netværksskabelse

Få hjælp nu

Problemer med misbrug?

Få hjælp her.