Ydelses katalog

Ydelser på Alfa-Fredensborg

Dette er de ydelser Alfa-Fredensborg tilbyder beboerne i den tid de opholder sig her.

Omgivelser

 • Enkeltværelser i hele huset med tv og internet
 • Nydelige rene forhold der vedligeholdes kontinuerligt
 • Nydelige omkringliggende parklignende arealer

Fysisk

 • Sårpleje /forbindinger
 • NADA akkupunktur
 • Nedtrapning /stabilisering
 • Samtale med psykiater i forbindelse med nedtrapning
 • Blodprøvetagning for misbrugsrelaterede sygdomme
 • Fysisk udfoldelse i egen gymnastiksal

Psykisk

 • Kognitiv adfærds terapi
 • Rationel Emotionel Adfærds Terapi
 • Psykologisk udredning og samtaleforløb
 • Sorg og krise samtale
 • Familieterapeutisk samtale
 • Tilbagefaldsforebyggelse
 • Psykiatrisk samtale

Socialt

 • Genskabelse af sociale færdigheder ved samvær med andre
 • Udredning af økonomiske forhold
 • Hjælp til boligsøgning
 • Støtte i tilbagevenden til arbejdsmarkedet
 • Støtte til netværksskabelse