fbpx

Få et godt samarbejde med Alfa

De bedste behandlingsforløb udspringer af et godt samarbejde

 

 

 

Ring på 48 40 40 60

Samarbejdet mellem beboeren, kommunen, misbrugscenteret, arbejdsgiveren og os har højeste prioritet. Vi ser os selv som underleverandører til kommunen og vi er ofte dem der hjælper med detaljerede oplysninger om borgerens problematikker så kommunen kan tage beslutninger om fremtidigt forløb.

Alle beboere har en rådgiver på Alfa-Fredensborg. Denne rådgiver betragtes som tovholderen mellem læge, psykolog, socialrådgiver, behandlingsassistenter, kommune og andre samarbejdspartnere. Rådgiveren “står” sammen med beboeren og navigerer sammen med denne igennem personlige problemer og sagsforløbet frem mod målet, udskrivningen.

Her på dette website er alle de oplysninger der er nødvendige for at kunne gennemføre et succesfuldt forløb. Beskrivelser af ugeskemaer for de forskellige indskrivningsfaser, metodebeskrivelser, regelsæt, dokumenter til brug ved indskrivning, prislister med egenbetalings beløb, billeder og kontaktoplysninger.

Vi bruger denne side som vores primære oplysningskilde og hvad der er skrevet på disse sider er det der er gældende. Vi opdaterer dette site ca. en gang månedligt med forskellige tilføjelser og rettelser. Beboerne kan altid se de gældende regler og skemaer her og samarbejdspartnere kan finde personalets oplysninger.

Læs også: Kommunalt samarbejde

Få hjælp nu

Problemer med misbrug?

Få hjælp her.