Medicinmisbrug – Misbruger du din medicin?

Bliv klogere på fænomenet og mulighederne for behandling

Få hjælp i dag

Hvad er et medicinmisbrug?

Det anslås, at cirka 100.000 mennesker i Danmark har et medicinmisbrug. Det kan være et misbrug af alt lige fra almindelig smertestillende medicin til receptpligtig beroligende medicin. Uanset hvad er et misbrug af medicin en glidebane, og har du mistanke om, at du selv eller én, du kender, lider af medicinafhængighed, gælder det derfor også om at søge behandling for afhængighed hurtigst muligt.

Langt de fleste mennesker har naturligvis en god grund til at benytte diverse former for medicin. Det er derfor vigtigt at understrege, at der er forskel på et medicinforbrug og et medicinmisbrug. Det kigger vi meget nærmere på senere i denne artikel.

Som pårørende kan det være svært at afgøre, om der er tale om et forbrug eller et misbrug, og er det sidstnævnte, der gør sig gældende, vil den afhængige sandsynligvis forsøge at skjule det. Som pårørende kan man føle sig magtesløs og have svært ved at tale med den afhængige om problemet.

Det samme gælder for dig, der faktisk har et misbrug af medicin: Det er svært at indse, at der er et problem, og at du har brug for hjælp, men denne erkendelse er første skridt på vejen mod et misbrugsfrit liv.

Uanset om du selv eller én, du kender, har brug for døgnbehandling, kan vi hjælpe. Kontakt os på telefon +45 48 40 40 60, eller send en mail til sikkerpost@alfa-fredensborg.dk, hvis du vil vide mere om behandling af afhængighed af medicin.

Hvad definerer et medicinmisbrug?

Man taler især om medicinmisbrug, hvis du tager medicin for at opnå en form for rus. Ligeledes kan det klassificeres som et misbrug, hvis du tager medicin for at få diverse problemer på afstand, ligesom det er tilfældet ved misbrug af alkohol og stoffer.

Typisk vil medicinen spille en central rolle i din hverdag, hvis du har en afhængighed, og trangen til det eller de pågældende præparat(er) vil være udbredt. Forsøger du at stoppe med at tage medicinen, vil du sandsynligvis opleve en form for abstinenstilstand, og det er derfor vigtigt at være opmærksom på behandling af abstinenser, hvis du skal have succes med din afvænning.

Et pillemisbrug kan have store konsekvenser og resultere i eksempelvis sociale problemer. Ligeledes kan du udvikle fysiske lidelser som følge af overbrug af diverse præparater, ligesom mange former for medicin kan påvirke dig både fysisk og psykisk.

Kontakt os her

Har du brug for hjælp til dig selv, eller en som står der nær?

Du er altid velkommen til at kontakte os helt uforpligtende.

Telefonen er åben døgnet rundt, og kan altid sende os en besked her.

Få hjælp nu

Har du brug for hjælp, eller er du pårørende?

Ring til os på 48 40 40 60 og få hjælp til afvænning og behandling.

hjælp til medicinmisbrug

Hvad er stoffer, og hvad er medicin?

Når man taler om ”misbrug”, tænker mange straks på euforiserende stoffer eller alkohol. Dog kan man være afhængig af også mange andre ting – herunder medicin. Forskellen på stoffer og medicin er grundlæggende, at medicins primære formål er at rette op på en sygdom eller lidelse, imens stoffer i højere grad har til formål at påvirke ens psykiske sindstilstand eller kropsfornemmelse.

I visse tilfælde er der en hårfin grænse imellem, om noget skal betegnes som stoffer eller medicin, da der eksempelvis findes mange medicinske præparater, der – ligesom stoffer – kan være med til at ændre ens sindstilstand. Ligeledes er der eksempler på euforiserende stoffer, som ved den rette brug kan benyttes medicinsk til behandling af både psykiske og fysiske lidelser.

Når man stiller spørgsmålet ”hvad er stoffer?”, afhænger svaret altså af, hvordan et middel benyttes. Eksempelvis er et middel som ketamin oprindeligt udviklet til bedøvelse, men i dag er det udbredt som euforiserende stof, hvorfor det kan falde i både kategorien ”stoffer” og ”medicin”.

Hvad er misbrug, og hvad er forbrug?

Mange mennesker er nødsaget til at tage medicin hver eneste dag i lange perioder af deres liv og måske endda hele livet. Det betyder naturligvis ikke, at man har et misbrug. Derimod har man et nødvendigt forbrug af medicin, og selvom man har en medicinafhængighed, er der altså ikke tale om et misbrug.

For at der kan være tale om et misbrug, skal forbruget være uhensigtsmæssigt på den ene eller anden måde. For eksempel fordi misbrugeren ikke reelt set har brug for medicinen, men derimod tager den for at opnå en form for rus.

Ligeledes kan der være tale om en problematisk medicinafhængighed, hvis vedkommende tager en større dosis medicin end nødvendigt.

Er du i tvivl om, hvorvidt du har et problem, kan du altid tale med din læge om dit forbrug/misbrug af medicin.

Hvad er afhængighed?

Selve ordet ”afhængighed” kan forstås på to måder. Dels kan du være afhængig af medicin, fordi du lider af en sygdom, der kræver konstant behandling. Her kan der være tale om en afhængighed i ordets mest bogstavelige forstand, hvor du vitterligt ikke kan undvære din medicin.

En anden form for afhængighed er den, hvor du – typisk igennem længere tid – vænner dig til at tage diverse præparater, som du reelt set ikke har brug for. Er du først blevet afhængig af medicin, vil du sandsynligvis føle, at du ikke kan leve uden medicinen, men i virkeligheden handler det ”blot” om at afvænne kroppen. Denne type afhængighed kan sammenlignes med et alkohol- eller stofmisbrug.

Spørgsmålet ”hvad er afhængighed?” har altså et todelt svar, da der både kan være tale om en nødvendig og en unødvendig afhængighed, så at sige.

Hvilke former for medicin kan man være afhængig af?

Man kan blive afhængig af næsten alle former for medicin. Det gælder altså både receptpligtig medicin og ganske almindelig medicin, der kan købes i håndkøb. Uanset hvad er det noget, der skal tages alvorligt.

Normaltvist inddeler man pillemisbrug i følgende tre kategorier:

  1. Misbrug af receptpligtig smertestillende medicin
  2. Misbrug af receptpligtig beroligende medicin
  3. Misbrug af håndkøbsmedicin.

Foruden at mange med pillemisbrug får præparater på recept, er der også en del, der supplerer med piller fra det sorte marked.
Nedenfor vil vi gennemgå en række af de former for medicin, mange mennesker udvikler en afhængighed af.
Er du i tvivl om, om du selv eller en, du kender, er afhængig af medicin, kan du altid kontakte os på telefon +45 48 40 40 60 eller på e-mailadressen sikkerpost@alfa-fredensborg.dk.

hjælp til medicinmisbrug

Ofte stillede spørgsmål om medicin:

Hvad er OxyContin?

OxyContin Depot er et stærkt smertestillende middel, der indeholder det virksomme stof oxycodon. Midlet bruges især til behandling af kroniske smerter, og det er alment kendt, at det kan skabe både fysisk og psykisk afhængighed. Derfor skal der trappes gradvist ned, hvis behandlingen skal stoppes.

Hvad er Oxycodone?

Oxycodone Teva indeholder det virksomme stof oxycodon og er – ligesom OxyContin Depot – en form for stærkt smertestillende medicin. Her bør der ligeledes ske en gradvis nedtrapning over tid ved ophør af behandlingen.

Hvad er Buprenorphine?

Buprenorphine ”Sandoz” bruges til forebyggelse og behandling af abstinenser hos mennesker, der er afhængige af morfin eller morfinlignende stoffer såsom heroin. Det kan ligeledes bruges til behandling af stærke smerter og indeholder det virksomme stof buprenorphin.

Hvad er Naltrexone?

Naltrexone ”POA Pharma” indeholder det virksomme stof naltrexon. Præparatet benyttes til vedligeholdelse af stoffrihed hos tidligere stofmisbrugere. Ligeledes kan det benyttes i forbindelse med alkoholmisbrug, da det nedsætter trangen til alkohol.

Hvad er ketamin?

Ketamin er et bedøvelsesmiddel, der hovedsageligt benyttes på heste. Midlet har en hallucinerende effekt, hvorfor det er blevet udbredt som et euforiserende stof.

Hvad er fentanyl?

Fentanyl indgår i flere forskellige lægemidler, der alle betegnes som ”stærkt smertestillende”. Flere af dem benyttes i forbindelse med fuld narkose.

Hvad er Xanax?

Xanax bruges til behandling af angst og angstrelateret søvnløshed. Midlet sælges ikke på det danske marked, men er især udbredt i USA. Pillerne er en form for benzodiazepiner og er stærkt vanedannende, selvom de benyttes i den rette dosis.

Hvad er Ritalin?

Ritalin benyttes blandt andet til behandling af ADHD og narkolepsi. Det indeholder det virksomme stof methylphenidat.

Hvad er Stesolid?

Stesolid er – ligesom Xanax – en form for benzodiazepiner. Midlet benyttes beroligende i forbindelse med for eksempel angst, men kan også bruges ved forskellige former for kramper og spasticitet. For at undgå abstinenser skal man langsomt nedsætte dosis over tid ved ophør af behandling.

Hvad er tramadol?

Tramadol er et smertestillende stof, der indgår i en række forskellige receptpligtige smertestillende lægemidler. Fælles for lægemidlerne er, at de kan skabe både fysisk og psykisk afhængighed, og ved pludseligt ophør i behandlingen kan der opstå abstinenser. Derfor skal man trappe langsomt ned ved løbende at nedsætte dosis.

Hvad er citalopram?

Citalopram er et virksomt stof, der indgår i piller mod depression.

Hvad er diazepam?

Diazepam er et stof, der benyttes i benzodiazepiner, som er beroligende medicin.

Hvad er alprazolam?

Alprazolam hører – ligesom diazepam – ind under kategorien ”benzodiazepiner”. Det forefindes altså i beroligende lægemidler, der kan benyttes i forbindelse med eksempelvis angst og uro.

Hvad er clonazepam?

Du finder clonazepam i piller mod epilepsi. Ligesom flere andre præparater på denne liste er også dette en form for benzodiazepiner.

Hvordan kommer man ud af et misbrug?

Afhængighed af medicin kan medføre både fysiske og sociale problemer samt fremprovokere psykiske lidelser. Derfor bør der naturligvis igangsættes en målrettet behandling af misbruget så hurtigt som muligt.

Som ved enhver anden form for misbrug – eksempelvis misbrug af alkohol – vil man ofte opleve at få voldsomme abstinenser, hvis du fra den ene dag til den anden stopper med at tage den vanedannende medicin. Derfor gælder det typisk om at gennemgå en gradvis afvænning og have fokus på løbende behandling af abstinenser.

Efter en succesfuld behandling af misbruget kan du igen få mulighed for at leve det gode liv, der ikke centrerer sig omkring vanedannende medicin.
Der er typisk en bagvedliggende grund til, at du bliver afhængig af medicin. Derfor handler misbrugsbehandling ved et behandlingscenter ikke blot om helt konkret at afvænne kroppen, men også om – for eksempel gennem psykoterapeutisk behandling – at komme diverse problematikker til livs, så du ikke længere føler behov for at ty til medicin.

Vi tilbyder professionel misbrugsbehandling

Hos Alfa Fredensborg tilbyder vi professionel misbrugsbehandling. På vores behandlingscenter er der altså mulighed for at få hjælp, hvis du er afhængig af medicin, du ikke har brug for. Det kan være alt lige fra medicin til behandling af ADHD til beroligende medicin, der for eksempel benyttes i forbindelse med psykiske lidelser.

Ligeledes kan du slippe af med et misbrug af smertestillende medicin såsom morfin og morfinlignende præparater. Kort sagt hjælper vi dig på den mest hensigtsmæssige måde ud af dit misbrug af medicin.

Kender du én, der har brug for hjælp, eller vil du gerne selv tilbage til det gode liv, der ikke centrerer sig om afhængighed af medicin, gælder det altså blot om at turde tage springet og kontakte os.

hjælp til medicinmisbrug

FÅ HJÆLP NU