Alkoholbehandling og misbrugsbehandling

Få hjælp i dag

Sådan kommer du i misbrugs- og alkoholbehandling i Københavns Kommune og alle andre kommuner i Danmark

Alle borgere der har brug for alkoholbehandling eller misbrugsbehandling har mulighed for at få bevilliget døgnbehandling, hvis kommunen skønner at dette er behovet. Hvis du står foran at skulle bestemme dig for at gå i behandling for alkoholmisbrug er det vigtigt at du undersøger de forskellige steder der findes og selv vurderer hvilket sted der kunne være til gavn for dig.

Misbrugsbehandling indenfor Københavns Kommune

Der er valgfrihed! Kommunen har pligt til at informere dig om reglerne omkring dette, samt at give dig en klagevejledning hvis du ikke modtager det tilbud du mener at have ret til. At du har været i behandling for alkoholmisbrug eller stofmisbrug mange gange kan ikke stå alene som grund til at du ikke længere kan få hjælp.
Kommunen kan afslå hvis frit valg hvis du har psykoser, svære karakterafvigelser eller egentlige psykiatriske lidelser i en sådan grad at du ikke selv kan træffe et rationelt valg. Kommunen kan også afslå frit valg hvis du ikke har evnen til at overskue eller gennemføre et behandlingsforløb. Der er dog tale om undtagelser, og det kan ikke være en generel tendens.

Se også: Rusmiddelbehandling

Hvad betyder det, hvis du fx bor i Københavns Kommune og søger alkoholbehandling?

Det betyder at du frit kan vælge Alfa-Fredensborg, hvis du bliver tilbudt en døgnbehandling af din kommune. 14 dages fristen kan dog ikke kræves overholdt, hvis du ønsker at benytte dig af et andet tilbud end det kommunen har peget på.

Nogle kommuner samarbejder helst med enkelte døgnbehandlinger, men dette samarbejde tilsidesætter ikke det frie valg.
Din kommune skal påbegynde behandling inden for 14 dage efter din første henvendelse

Det er forskelligt hvordan de forskellige kommuner har indrettet sig, men denne behandling skal være en af disse typer:

  • Ambulant behandling, hvor du møder op mellem 1 til 8 gange om måneden
  • Dagbehandling, som er mere intensivt, typisk 4 gange ugentligt
  • Døgnbehandling, Den mest intensive type behandling som indbefatter at du bor på stedet

Få hjælp nu

Har du brug for hjælp til alkohol eller andre rusmidler? Vi sidder klar til at hjælpe og vender hurtigt tilbage.

alkoholbehandling københavns kommune

Eksempel på muligheder for misbrugs- og alkoholbehandling i Københavns Kommune.

I Københavns Kommune er behandlingsindsatsen opdelt i trin:

Trin I – ambulant alkoholbehandling – forløb:

Ambulante samtaler 1-2 gange pr. 14 dag (i udredningsperioden typisk oftere).

De ambulante forløb kan i nogle tilfælde strække sig over en længere periode.

Trin II – dagbehandlingsforløb:

Typisk mellem 3-5 dage ugentligt af ca. 4-5 timer per dag.

Trin III – døgnbehandling:

Typisk over en periode op til 6 måneder.

Til vurdering af misbrugsbelastningen vurderes din problemtyngde i forhold til stofferne. Denne problemtyngde sammenstilles med dine eventuelle tidligere behandlingsforsøg. Høj problemtyngde og mange tidligere behandlingsforsøg peger i retning af et højere behandlingstrin. Dvs, hvis du er meget medtaget og har haft mange behandlingsforsøg bag dig, tilbydes du til sidst døgnbehandling.

Fælles for alle trinnene er at der er frit valg inden for det samme trin. Du kan altså vælge en anden offentlig eller privat behandling der er på samme trin som det der er blevet visiteret til.

I Københavns Kommune er det ikke den behandler der bestemmer hvor du bliver tilbudt behandling, men du bliver visiteret til trin 1,2 eller 3. Så tager visitationsudvalget stilling til hvilket sted der skal peges på.

Det er her din mulighed for frit valg kommer ind, efter der er blevet visiteret.

Fælles for alle visitationer fra det offentlige er at der skal vedlægges en vejledning i hvordan man klager over det tilbud man har fået. Hvis du gerne vil klage kan du i de fleste kommuner sende den direkte til borgmesterens kontor.

Få hjælp til at få dit foretrukne behandlingssted

Ønsker du behandling for dit alkoholmisbrug, og vil du gerne hjælpes videre?

Hvis du er i tvivl og gerne vil have assistance i forbindelse med et behandlingsønske, kan vi hjælpe dig med at finde de medarbejdere i Kommunen der kan hjælpe dig.
Kontakt os her, eller ring på telefon +45 48 40 40 60.

alkoholbehandling københavns kommune

Vi tilbyder hjælp til alkoholbehandling ved alkoholmisbrug

Har du brug for anonym rådgivning vedr. misbrugsbehandling eller alkoholbehandling, er du altid velkommen til at kontakte os.

Behandlingen hos Alfa Fredensborg er til dig som bor i København eller i resten af landet. Vi er klar til at hjælpe dine pårørende og dig ud af dit misbrug af alkohol eller stoffer, så ring til os nu hvis du ønsker hjælp.

FÅ HJÆLP NU