AlkoholbehandlingAlkoholbehandling og afrusning i Fredensborg

På Alfa-Fredensborg kan du modtage alkoholbehandling for alkoholmisbrug. Alkoholbehandling på Alfa-Fredensborg er individuelt tilpasset til borgernes specifikke behov. Flere elementer i denne alkoholbehandling er baseret på CENAPS-modellen som er en kendt forandringsmodel til alkoholmisbrugere.

Dagligdagen og terapien i denne alkoholbehandling har samme rytme som den misbrugsbehandling der også foregår. Der er en overvægt af blandingsmisbrugere på Alfa-Fredensborg. De fleste blander hash med alkohol, piller eller kokain. Nogle få er  opiatmisbrugere og de blander blander kokain og piller med metadon.

Du kan blive afruset medicinsk af vores psykiater, hvis det er nødvendigt. Den medicinansvarlige vil være din nærmeste kontaktperson i den første uge, indtil du bliver klar til at indgå i alkoholbehandlingens tilbagefaldsforebyggende terapi. Når du er kommet i gennem den første uge, er der mulighed for at få besøg af familie og venner i weekenden. Du kan under hele forløbet bruge din medbragte computer på vores trådløse net og du kan selvfølgelig også benytte din mobiltelefon i pauserne.

Mange af de borgere der gennemgår behandling, vender tilbage til arbejde eller uddannelse når deres forløb er forbi. En alkoholbehandling varer typisk 30 dage i døgnbehandling med 2-3 måneders efterfølgende dag- eller aftenbehandling som støtte.

Dag og aftenbehandlingen kan foregå i København eller Fredensborg, afhængig af hvad der ligger tættest på borgerens øvrige aktiviteter.

Se priser her

Vi tilpasser behandlingen til de forskellige misbrugstyper, da det eneste I har til fælles er, at I løser problemer med stoffer eller alkohol. Om det er den ene eller den anden type stof, har ikke den store betydning, det har de mange forskellige personligheder derimod. Her tager vi højde for forskelle på mennesker, når vi tilrettelægger behandlingsforløbet, således at det giver mest mulig mening for den enkelte, at være i netop alkoholbehandling.

Vi er godkendt til at kunne tilbyde behandling igennem dit forsikringsselskab. Du eller din arbejdsgiver skal blot have den rigtige police så kan du vælge din behandling på Alfa-Fredensborg