Misbrugsbehandling

Få hjælp til behandling for misbrug og afhængighed

Få hjælp i dag

Mange danskere har ubehandlede misbrugsproblemer – og det er problematisk

Rigtig mange mennesker i Danmark tager stoffer og drikker for meget. I Danmark ligger det seneste estimat for danskere med alkoholafhængighed på over 140.000 personer. Og i 2019 skønnede Sundhedsstyrelsen, at over 84.000 personer i Danmark har et højrisikoforbrug af stoffer.

Men til trods for disse høje tal, var der ifølge Sundhedsdatastyrelsen kun 17.583 personer i offentlig alkoholbehandling i 2018. Danmarks Statistiks opgørelser viser samtidig, at kun 16.961 personer var i behandling for stofmisbrug.

De lave behandlingstal betyder altså, at der er massiv underbehandling, når det kommer til misbrug – og det er bekymrende. Når man først har udviklet et misbrug, er det nemlig meget svært at komme ud af det igen uden misbrugsbehandling. Det drejer sig nemlig om mere end bare at stoppe med at drikke eller tage stoffer.

Professionel misbrugsbehandling: Sådan kommer man ud af et misbrug

Selvom mange personer i Danmark har udviklet et alkohol- eller stofmisbrug, og mange afhængige oplever de samme symptomer, er vejen ind i misbrug altid forskellig fra person til person. Derfor er vejen ud af misbruget også meget individuel – og det tager misbrugsbehandling hos Alfa-Fredensborg højde for.

Misbrugsbehandling – også kaldet rusmiddelbehandling – handler ikke kun om at blive stoffri eller fri for alkohol. Det drejer sig i høj grad også om at ændre sin livsstil, bryde med sine dårlige vaner og genfinde sin gejst for livet. Og først og fremmest handler det om at genopdage sin tro på sig selv.

Hos Alfa-Fredensborg forstår vi, at stoffer og alkohol fungerer som en slags “løsning” til at håndtere forskellige komplekse problemstillinger i livet. Under vores misbrugsbehandling gør vi op med de komplekse problemstillinger, så “løsningen” ikke længere er nødvendig. Og når det sker, bliver det muligt at leve uden misbrugsproblemer.

Få hjælp nu

Har du brug for hjælp, eller er du pårørende?

Ring til os på 48 40 40 60 og få hjælp til afvænning og behandling.

ambulant misbrugsbehandling alfa

Hvad er misbrug?

Misbrug er når man har fået et afhængighedsforhold til et rusmiddel og ikke kan stoppe med at indtage dette til trods for ønske herom.

Misbruget manifesterer sig ved at overskygge fornuft og ønsker og hensynet til andre mennesker og behov.

Vores sundhedspersonale kan hjælpe dig med afvænning for:

  • MDMA
  • GHB
  • Amfetamin og forskellige piller

Ikke to tilfælde er ens

– derfor er misbrugsbehandling hos Alfa-Fredensborg altid tilpasset den enkelte

Alfa-Fredensborgs misbrugsbehandlere er professionelle terapeuter med mange års erfaring inden for misbrugsbehandling. Blandt vores medarbejdere finder du også sagsbehandlere, psykologer og psykiatere.

Flere af vores medarbejdere har selv været i misbrug – derfor forstår vi at sætte os ind i misbrugerens situation. Vi tror på, at alle mennesker inderst inde godt ved, hvad der er godt for dem. Alle ønsker et godt liv – nogle har blot brug for hjælp til at skabe et sådant liv uden misbrug.

Derfor behandler vi altid den enkelte med respekt og tillid, og vi tilpasser altid misbrugsbehandlingen til hvert individ. Hos os er man altså garanteret et personligt behandlingsforløb, der giver én de bedste forudsætninger for at gøre op med misbruget.

Særligt har vi som et af få afvænningssteder i Danmark stor erfaring med misbrugsbehandling til dobbeltbelastede misbrugere – det vil sige misbrugere, som også er belastede af psykiske lidelser. Det betyder, at vores misbrugsbehandling altid tager højde for individets særlige udfordringer og forudsætninger, og vi stiller altid psykologhjælp til rådighed til de individer, som har brug for det.

Misbrugsbehandling i trygge omgivelser

Hos Alfa-Fredensborg mener vi, at det er vigtigt, at misbrugsbehandlingen foregår i behagelige og hjemlige omgivelser, hvor der er plads til, at man kan være sig selv. Derfor er værelserne på behandlingscentret indrettet som enkeltværelser – og man har selv nøgle til døren.

På værelserne er der TV, internet og møbler, da vi værner meget om trygge rammer og hjemlig hygge. Behandlingscentret ligger smukt og landligt i Fredensborg meget tæt på Fredensborg slot. Misbrugsbehandlingen foregår altså i naturskønne omgivelser, hvor der er masser af plads til både privatliv og til at etablere venskaber med andre beboere.

Og fordi vi er et privat misbrugscenter, tilbyder vi også anonym misbrugsbehandling. Betaler man selv for sin behandling hos os, har man mulighed for at være fuldkommen anonym – éns data bliver altså ikke delt med andre end dem, man selv giver tilladelse til.

Se priser: Misbrugsbehandling hos Alfa-Fredensborg

Se også: Behandling af ludomani

 Logo

Misbrugsbehandling: Døgnbehandling, dagbehandling og ambulant behandling

Hos Alfa-Fredensborg tilbyder vi forskellige behandlingsmodeller, så misbrugsbehandlingen kan tilpasses præcis til den enkelte person.

Herunder kan du læse mere om vores forskellige behandlingsforløb.

Døgnbehandling

Døgnbehandling betyder, at man bor på behandlingsstedet og får rådgivning og hjælp til misbrugsproblemerne der. Det er den mest indgribende form for misbrugsbehandling og vælges typisk til de personer, hvis afhængighed kræver en intensiv indsats for at blive fri af misbruget.

Hvis misbrugeren har abstinenser, og det ville være godt for vedkommende at blive skærmet fra den omkringliggende verden i en periode, er det en god idé at vælge et behandlingssted, som tilbyder døgnbehandling.

Som del af denne misbrugsbehandling hos Alfa-Fredensborg tilbyder vi afgiftning, stabilisering, omsorg og stoffri behandling.

Hvor længe er man i døgnbehandling?

Varigheden af en døgnbehandling afhænger af hvor fysisk, psykisk og socialt medtaget misbrugeren er. Hvis der for eksempel er tale om en 40-årig person, der har et alkoholmisbrug, kan et kort forløb i døgnbehandling efterfulgt af ambulant behandling være tilstrækkeligt.

Hvis der derimod er tale om en 20-årig person med et massivt misbrug af f.eks. kokain, alkohol og piller, vil 3 måneder i døgnbehandling efterfulgt af dagbehandling og ambulant behandling på en afvænningsklinik være et mere realistisk bud.

Man tilpasser altså misbrugsbehandlingen til den enkelte. På den måde opnår man bedst succes med behandlingsforløbet og den livsstilsomlæggelse, det kræver, når man går fra en tilværelse som misbruger til stoffri og fri af alkohol.

Læs mere: Døgnbehandling

Dagbehandling

Hos Alfa-Fredensborg tilbyder vi også dagbehandling. Denne behandlingsform benytter de intensive elementer og giver de samme behandlingstilbud som døgnbehandlingen. Forskellen er, at man ikke bor på behandlingsstedet, men derimod fortsat bor på sin egen adresse.

Det er ikke alle behandlingssteder, som kan tilbyde dagbehandling. For at opnå et holdbart resultat med denne misbrugsbehandling, er det vigtigt at have en misbrugsbehandler ansat, der har ekspertviden om både afhængighed og de traumer, der følger med eller kommer før et misbrug.

Med de rette forudsætninger på plads er et forløb i dagbehandling velegnet til dem, der både har et sted at bo og har brug for intensiv terapi 3-5 dage om ugen. I denne misbrugsbehandling arbejder vi intensivt med tilbagefaldsforebyggelse og undervisning i, hvordan man holder sig fra afhængighed af alkohol eller stoffer.

Hvor længe er man i dagbehandling?

Dagbehandling er som regel af 1-4 måneders varighed efterfulgt af ambulant behandling på et afvænningscenter. Igen handler det om, hvor socialt og fysisk belastet man er af sit rusmiddelforbrug.

I al misbrugsbehandling er der elementer, der går igen – og viljen til at ville er et af dem. Derfor arrangerer vi også en masse forskellige sociale tilbud og aktiviteter for vores klienter. Som led i misbrugsbehandlingen og træningen til et liv uden misbrug hjælper vi dem med at opbygge en stof- og alkoholfri omgangskreds og genfinde glæde i misbrugsfri miljøer og sociale aktiviteter.

Læs mere: Dagbehandling

Ambulant misbrugsbehandling

Ambulant misbrugsbehandling er tilbuddet til personer, der er i stand til at fortsætte hverdagslivet, mens de er i behandling. Et tilbud om ambulant misbrugsbehandling vil typisk være en til to timer om ugen, og ofte ligger disse i aftentimerne. Det kan altså sagtens lade sig gøre at bo hjemme og passe sit arbejde, mens man er i ambulant misbrugsbehandling.

Ambulant behandling er sidste led i de to forrige behandlingsformer. Nogle mennesker kan også starte direkte i ambulant behandling. Det kræver dog, at man er enten i stabil medicinsk behandling eller ikke afhængig af rusmidler, som giver nævneværdige abstinenser.

Denne misbrugsbehandling egner sig bedst til personer, som har en intakt omgangskreds og et stabilt sted at bo.

misbrugsbehandling alfa

%

Gennemførsels rate

  • Kvinder 29% 29%
  • Mænd 71% 71%

Borgere i misbrugsbehandling siden 2003

Har du spørgsmål til misbrugsbehandling?

Har du selv et misbrug, eller er du pårørende til en misbruger? Har du spørgsmål til misbrugsbehandling hos Alfa-Fredensborg eller brug for rådgivning omkring alkohol- eller stofmisbrug?

Du er altid velkommen til at kontakte os – vores telefon er åben døgnet rundt. Ring til os eller send os en mail på sikkerpost@alfa-fredensborg.dk.

Vi glæder os til at hjælpe dig. 

Misbrugsbehandling

FÅ HJÆLP NU