Misbrugsbehandling

Få hjælp til behandling af misbrug på Alfa

 

 

 

Kontaktoplysninger

Misbrugsbehandling på Alfa

Misbrugsbehandling, også kaldet rusmiddelbehandling betyder behandling for stofmisbrugere og alkoholikere i Danmark. Denne behandling kan foregå i flere forskellige intensiteter. Der findes døgnbehandling, dagbehandling og ambulant behandling. De er alle gode tilgange til borgere med forskellige misbrugsbelastninger.

Anonym misbrugsbehandling

Har du selv et misbrug og betaler du selv for din misbrugsbehandling, så kan du være fuldstændig anonym. Alfa-Fredensborg er et privat misbrugscenter og vores data bliver ikke delt med andre end dem du selv giver tilladelse til.

Døgnbehandling som led i misbrugsbehandling

Døgnbehandling betyder at man bor på behandlingsstedet og får hjælp til misbrugsproblemerne der. Det er den mest indgribende form for misbrugsbehandling og den bruges til de borgere hvis afhængighed kræver en intensiv indsats. Det er god ide at vælge et misbrugscenter som tilbyder døgnbehandling hvis misbrugeren har abstinenser og vurderingen er at de ville have godt af at blive skærmet fra den omkringliggende verden i en kortere periode.

Få hjælp nu

Problemer med misbrug?

Få hjælp her.

Kan man få abstinenser af kokain?

Ja, man kan få kokainabstinenser. Det føles som en kraftig depression og symptomerne forsvinder efter ca. 5 dage. Kokainabstinenser er ofte undervurderet og der er mange der “kun” tager kokain i weekenderne, der har konstante abstinenser i hele ugen op til.

Hvor lang tid tager en døgnbehandling?

Varigheden af en døgnbehandling afhænger af hvor fysisk, psykisk og socialt medtaget misbrugeren er. Hvis der er tale om en 38 årig borger der har et alkoholmisbrug kan et kort forløb i døgnbehandling, efterfulgt af en ambulant behandling være tilstrækkeligt. Hvis der derimod er tale ung 23 årig med et massivt misbrug af heroin eller kokain, alkohol og måske piller vil 3 måneder i døgnbehandling, efterfulgt af dagbehandling og ambulant behandling være et mere realistisk bud.

Hvor lang tid tager dagbehandling?

Dagbehandling er som regel af 1-4 måneders varighed efterfulgt af ambulant behandling. Igen handler det om hvor socialt og fysisk belastet man er af sit rusmiddelforbrug.

Dagbehandling

Et forløb i den dagbehandling er velegnet til dem der har et sted at bo og har brug for intensiv terapi 3-5 dage om ugen. I dagbehandling arbejdes der intensivt med tilbagefaldsforebyggelse og undervisning i hvordan man holder sig fra af afhængighed. En misbrugsbehandling, i form af dagbehandling bør have behandlere ansat der har ekspertviden om afhængighed og de traumer der følger med, eller kommer før et misbrug af rusmidler.

 

Ambulant misbrugsbehandling

Den ambulante misbrugsbehandling er typisk en til to timer om ugen og ofte ligger disse i aftentimerne. Dem som bedst profiterer af ambulant misbrugsbehandling har ofte rimelig intakte sociale relationer og et sted at bo. Dem som er i stand til at starte direkte i ambulant behandling er enten i stabil medicinsk behandling, eller ikke afhængig af rusmidler som giver nævneværdige abstinenser.

%

Gennemførsels rate

  • Kvinder 29% 29%
  • Mænd 71% 71%

Borgere i misbrugsbehandling siden 2003

Pårørende kan også få hjælp

Har i brug for at familien bliver hjulpet samtidigt med misbrugsbehandlingen, så er det muligt at få hjælp. Vi tilbyder gratis pårørendebehandling til alle der ønsker det. Men behøver ikke at have en misbruger i behandling for at få hjælp som pårørende.

Kontakt os nu

Send os en besked og vi vil hurtigt kontakte dig.