Misbrugsbehandling er flere indsatser

Misbrugsbehandling, også kaldet rusmiddelbehandling betyder behandling for stofmisbrugere og alkoholikere i Danmark. Denne behandling kan foregå i flere forskellige intensiteter. Der findes døgnbehandling, dagbehandling og ambulant behandling. De er alle gode tilgange til borgere med forskellige misbrugs belastninger.

Døgnbehandling

Døgnbehandling betyder at man bor på behandlingsstedet og modtager terapi der. Det er den mest indgribende form for misbrugsbehandling og den bruges til de borgere hvis afhængighed kræver en intensiv indsats. Det er god ide at vælge døgnbehandling hvis misbrugeren har abstinenser og vurderingen er at de ville have godt af at blive skærmet fra den omkringliggende verden i en kortere periode.

Hvor lang tid tager en døgnbehandling?

Varigheden af en døgnbehandling afhænger af hvor fysisk, psykisk og socialt medtaget misbrugeren er. Hvis der er tale om en 38 årig borger der har et alkoholmisbrug kan et kort forløb i døgnbehandling, efterfulgt af en ambulant behandling være tilstrækkeligt. Hvis der derimod er tale ung 23 årig med et massivt misbrug af heroin eller kokain, alkohol og måske piller vil 3 måneder i døgnbehandling, efterfulgt af dagbehandling og ambulant behandling være et mere realistisk bud.

Dagbehandling

Et forløb i den dagbehandling er velegnet til dem der har et sted at bo og har brug for intensiv terapi 3-5 dage om ugen. I dagbehandling arbejdes der intensivt med tilbagefaldsforebyggelse og undervisning i hvordan man holder sig fra af afhængighed. En misbrugsbehandling, i form af dagbehandling bør have behandlere ansat der har ekspertviden om afhængighed og de traumer der følger med, eller kommer før et misbrug af rusmidler.

Hvor lang tid tager dagbehandling?

Dagbehandling er som regel af 1-4 måneders varighed efterfulgt af ambulant behandling. Igen handler det om hvor socialt og fysisk belastet man er af sit rusmiddelforbrug.

Ambulant behandling

Den ambulante misbrugsbehandling er typisk en til to timer om ugen og ofte ligger disse i aftentimerne. Dem som bedst profiterer af ambulant behandling har ofte rimelig intakte sociale relationer og et sted at bo. Dem som er i stand til at starte direkte i ambulant behandling er enten i stabil medicinsk behandling, eller ikke afhængig af rusmidler som giver nævneværdige abstinenser.

Vil du gerne vide hvilken behandling der er den bedste for dig på nuværende tidspukt? Så Kontakt os på 48404060

Bliv ringet op

11 + 7 =