Antabus

Antabusbehandling

Antabus er et lægemiddel, der i 1940eren blev fundet effektiv til at behandle alkoholmisbrug. Præparatet indeholder disulfiram, som forhindrer at alkohol kan nedbrydes i leveren.

Hvis man har indtaget antabus og samtidig drikker alkohol, så forøges koncentration af acetaldehyd i blodet, hvilket bl.a. medfører ”tømmermænd”. Når koncentrationen af stoffet øges, kan det udløse hovedpine, ansigtsrødme, angst, svimmelhed, øget blodtryk, hurtig puls, kvalme, opkastning og opkastningsfornemmelser. I yderste instans kan man risikere kollaps eller dødsfald.

Ideen med at ordinere antabus er at risikoen for konsekvenserne af drikke, hvis man har indtaget antabus, vil kunne afholde alkoholmisbrugeren fra at drikke alkohol. Desværre har det i praksis ofte vist sig at drikketrangen kan være så voldsom at misbrugeren alligevel drikker alkohol med alvorlige bivirkninger til følge. Overdosering af antabus kan fremkalde psykose, hallucinationer og angstanfald.

Virkning og effekt af antabusbehandling

Mange undersøgelser har vist at antabus har en meget begrænset virkning. Antabus er ikke længere den type medicin fagfolk anbefaler til behandling af alkoholafhængighed. De fleste læger anbefaler i stedet nogle andre typer af alkoholmedicin fx acamprocat, der har vist sig at have en bedre dokumenteret effekt.

Fordi der er usikkerhed om hvorvidt antabus har den ønskede effekt og der desuden er risiko for alvorlige bivirkninger, hvis patienten drikker alkohol med antabus i kroppen, bør man kun tilbyde antabus efter nøje overvejelser.

Hvis vores læge finder at antabus eller anden alkoholmedicin bør være en del af misbrugsbehandlingen, så ordineres det til patienten, som tilses af lægen. Antabusbehandling kan være en del af døgnbehandlingen på Alfa-Fredensborg.

Typisk indledes antabusbehandlingen med 800 mg i pilleform de første 2-3 dage, hvorefter dosis nedsættes til 200 mg dagligt eller 400-800 mg 2 gange pr. uge. Man bør ikke indtage alkohol i 1-2 uger efter antabusbehandlingen er startet pga.  præparatets lange halveringstid.

Sundhedsstyrelsen anbefaler at medicinsk alkoholbehandling aldrig står alene, men at medicinsk misbrugsbehandling altid suppleres med social misbrugsbehandling. På Alfa-Fredensborg anvender vi kun antabus i sammenhæng med samtaleterapeutisk behandling.