Moderne misbrugsbehandling på Alfa Fredensborg

Få hjælp i dag

Alfa Fredensborg og misbrugsbehandling

Vi er et moderne behandlingscenter med behandlingsmetoder der altid er tidssvarende.

Vi deltager og indhenter nyeste viden på konferencer i både ind og udland.

Ved at holde kontakten til andre internationale behandlingssteder sikrer vi at også den mest effektive og moderne behandlingstilgang bliver tilbudt i Danmark.

CBT (Cognitive Behavioral Therapy) på dansk, kognitiv adfærds terapi.

Denne metode benytter vi som gennemgående i enesamtalerne og gruppeterapien.

Beboerne arbejder med CBT mindmaps og af den vej udforsker de deres skjulte tilbagefaldsmønstre. Betinget respons og automatiske tanker bliver her udforsket så beboeren bliver ekspert på egne vaner og tankemønstre.

Vores opgavepensum er unikt og findes kun på Alfa Fredensborg og hos AlfaRehab.

Langt størsteparten af vores beboere går igennem dette pensum og det er et særdeles godt redskab til at finde egne “tilbagefaldstriggere”. Disse tilbagefaldsmønstre vil ofte føre til tilbagefald hvis de ikke afdækkes mens beboeren er i behandlingen.

Få hjælp nu

Har du brug for hjælp, eller er du pårørende?

Ring til os på 48 40 40 60 og få hjælp til afvænning og behandling.

ambulant misbrugsbehandling alfa

EMDR (Eye Movement Desensitisation and Reprocessing)

EMDR er en integrativ psykoterapeutisk terapi, som på verdensplan har hjulpet millioner af mennesker i alle aldre med at blive frigjort for mange typer af psykologisk stress.

Vores psykolog er certificeret i traumebehandlingsformen EMDR.

Den gamle forestilling om at traumer kun er noget der gælder dem der er blevet krænket eller slået som børn er ikke længere dækkende. Mennesker der befinder sig længerevarende i uforudsigelige og stressede situationer udvikler PTSD symptomer som er sammenlignelige med det der tidligere blev klassificeret som traumer.

Borgere der har levet i et misbrugsmiljø, eller har været belastet af et højt stressniveau i længere tid vil ofte opleve nogle af disse symptomer:

  • Man genoplever den katastrofale hændelse i form af mareridt og påtrængende minder. Følgerne er angst, søvnløshed og stærke spændinger i musklerne
  • Generel øget vagtsomhed. Den mindste uventede lyd får én til at fare sammen
  • Forandring af personligheden, måske mindsket interesse for ting, som man tidligere var engageret i. Mindsket evne til at føle kærlighed og nærhed til andre mennesker. Mindsket interesse for egen person og ofte ligegyldighed.
  • Besvær med at koncentrere sig og huske

Hvis et menneske bruger rusmidler samtidigt med at de har nogle af disse symptomer, kan situationen blive helt uoverskuelig og døgnbehandling vil være den bedste løsning.

Mindfulness og Yoga

Flere gange om ugen er der mindfulness og yoga på programmet.

Ved at arbejde på denne måde igennem krop og åndedræt vil der være følelser og tanker der falder til ro, uden at det er nødvendigt at tale om dem i den kognitive terapi.

På samme måde som EMDR vil sanserne finde ro og stress vil forlade kroppen. Et resultat af dette er en bedre nattesøvn, mere energi i de vågne timer og et betydeligt bedre udbytte af de andre elementer i behandlingen.

Mindfulness har rødder i buddhismen. Ifølge buddhismen fører menneskets jagt på varig lykke og forsøg på at undgå smerte blot til lidelse. Vi føler smerte, fordi intet varer ved og vi bliver alle syge, gamle og dør.

Men dit liv er her og nu! Når du bygger videre på det herfra, er der en god chance for at du har et godt udgangspunkt.

Yoga er et flere tusind år gammelt træningssystem for krop og sind.

Yoga er ikke religiøst eller mystisk, men handler dybest set om at være tilstede i det man gør lige nu, med et overskud af livsglæde og fornyet energi.

Er misbruget problemet eller løsningen?

Rusmiddelafhængighed er en kompleks problematik og der bør være biologiske, psykologiske og sociale elementer indbygget i behandlingen for at sikre et effektivt resultat.

Alt efter hvilken type rusmidler man foretrækker, så vil sociale elementer spille ind sammen med hjernens plasticitet, øget tolerance, nedbrydning af organer og forringet livskvalitet.

Rusmidler kan påvirke

  • Sociale elementer. Så stor rus at man mister evnen til at gå på arbejde, passe uddannelse og venskaber. Hvis rusmidlet er illegalt vil der være risiko for kriminalitet
  • Hjernens plasticitet. Nyere forskning viser at hjernen forandrer sig igennem hele livet. Så hvis man bruger nogle områder af hjernen meget vil disse områder blive stærkere og mere effektive. Er man primært styret af sine impulser (kommer fra det instinktive niveau i hjernen), uden at gennemtænke konsekvenserne af sine handlinger (det som frontalpandelappen bruges til). Så vil man opleve at frontalpandelappen (fornuften) bliver svagere og svagere samtidigt med at impulserne bliver stærkere og stærkere.
  • Øget tolerance. Når man igen og igen benytter en adfærd, alkohol eller et stof, så vil man opleve en øget tolerance. Dette er en tilvænning af både krop og psyke til at forvente og håndtere større mængder.
  • Nedbrydning af organer. mange rusmidler har potentiale til at ødelægge organer. Især opløsningsmidler som alkohol og andre opløsningsmidler kan være meget skadelige for hjerne, nerver og indvolde. Centralstimulerende stoffer som amfetamin og kokain kan give psykoser og andre psykiske skader der kan være længerevarende. Hash er ikke direkte fysisk skadeligt, bortset fra at det belaster lungerne at ryge. Det er derimod et psykoaktivt stof der kan give ændringer i psyken. Fælles for dem alle er at rusmidlerne er så opslugende at de tilsidesætter sund levevis som kost og motion.
  • Forringet livskvalitet. At være fanget i et rusmiddelmisbrug kan påvirke uddannelse, arbejde, familie og venskaber i en negativ retning. Når misbruget overtager størstedelen af ens vågne opmærksomhed så bliver der ikke meget tid til overs til at skabet et meningsfuldt liv.

Mange der ankommer oplever at de indtager rusmidler selvom de har lovet sig selv at stoppe og de har ofte forsøgt dette i ambulante forløb. Men de har måtte opgive fordi den rusmidlernes virkning langt overstiger de problemer vedkommende har i sit liv.

Måske er processen så fremskreden at rusmidlerne indtages blot for at føle sig rask og kunne fungere nogenlunde normalt.

Omgivelserne og rammerne i moderne misbrugsbehandling

Alle beboere har deres eget værelse, møbleret som et hotel med tv internet og andre fornødenheder.

Alfa Fredensborg ligger i udkanten af Fredensborg By på en 19.000 m2 parklignende grund. Bygningen er opdelt i flere enheder således at man kan opleve plads og tid til fordybelse.

Aktiviteter

Der er udendørs og eksterne aktiviteter som fitness center, teambuildingbane, udendørs træning, egen gymnastiksal med blandt andet badminton og bordtennis.

Behandlingsstedet er optimeret til at fungere som en slags hotel med indbygget terapi.

Maden er god

En del af en moderne misbrugsbehandling er også maden. Vores kok laver fantastisk god mad og de friskbagte formiddagboller er et af hødjepunkterne på dagen.

Det stærke sammenhold og den gode stemning gør at stort set alle der gennemfører et ophold hos os vil have fået en eller to nye venner.

Et stærkt team er klar med hjælp

Medarbejderne består af psykoterapeuter, psykolog, psykiater, sygeplejerske, socialrådgivere, pædagoger og enkelte af dem har selv erfaring med tidligere misbrug hos dem selv eller i familien. Se vores medarbejdere her

Ring helt uforpligtende på +45 48 40 40 60 for at høre mere om hvordan vi kan tilpasse et behandlingsforløb for dig.

Alfa Fredensborg er ikke et “Minnesota” behandlingssted og der arbejdes ikke med trin og højere magt.

Vi respekterer menneskers ret til at selv vurdere om de vil være troende eller ej. Vi tror på at alle mennesker har de nødvendige ressourcer der er nødvendige til at kunne leve et lykkeligt og meningsfuldt liv.

Vi står ikke i vejen for dem der ønsker at deltage i selvhjælpsgrupper. Men det er vigtigt for os at det sker helt af egen fri vilje.

Hvis beboerne ønsker at deltage i selvhjælpsgrupper så stiller vi gerne biler til rådighed og det er også muligt at deltage i den interne selvhjælpsgruppe der kommer hos os en gang om ugen.

Har du spørgsmål til misbrugsbehandling?

Har du selv et misbrug, eller er du pårørende til en misbruger? Har du spørgsmål til misbrugsbehandling hos Alfa-Fredensborg eller brug for rådgivning omkring alkohol- eller stofmisbrug?

Du er altid velkommen til at kontakte os – vores telefon er åben døgnet rundt. Ring til os eller send os en mail på sikkerpost@alfa-fredensborg.dk.

Vi glæder os til at hjælpe dig. 

Misbrugsbehandling

FÅ HJÆLP NU