Indskrivning af borger på Alfa Fredensborg

Herunder er der en knap der giver dig mulighed for at opskrive en borger direkte i vores journalsystem.

Klik på denne grønne knap og bliv opskrevet direkte i vores anonyme og private journalssystem.

Hvem kan blive indskrevet

Først og fremmest. Ring på 48 40 40 60 og bed om en samtale med vores lokale visitator.

Kommune

En Kommune kan indskrive en af deres borgere igennem denne formular. Typisk sker det ved at der først har været en samtale med Alfa-Fredensborg om borgeren og dennes behov. Når der lavet en aftale, vil sagsbehandleren fra Kommunen opskrive borgeren direkte i vores Journalsystem Validi. Derefter vil Alfa’s læge gennemse det indsendte og på den måde er borgeren prækvalificeret allerede inden ankomst. Sagen vil kun blive gennemgået hvis der er uploadet en samtykkeerklæring.

Privat

Private kan opskrive sig selv, eller deres familiemedlemmer igennem denne formular. Der gælder samme betingelser som igennem den Kommunale indskrivning. Det er vigtigt at i skriver så mange oplysninger som muligt, så lægen kan danne sig et grundigt overblik. Jo flere oplysninger vi har jo mindre kompliceret bliver behandlingsforløbet.

Forsikringen

Mange har i dag en forsikring igennem deres arbejdsplads og via denne er det muligt at komme i behandling for alkohol -eller stofmisbrug hos Alfa. Proceduren er at man efter en samtale opskriver sig selv eller sin pårørende igennem denne formular. Oplyser forsikringsselskab og vi vil så indkalde til lægesamtale som, igennem forsikringen kan danne grundlag for betaling af opholdet.

Vi råder over både døgnbehandling og ambulant behandling, så det er muligt at få et helhedsorienteret tilbud med høj succesrate.

Hvorfor nu denne procedure?

 

For at sikre at vi har de nødvendige lovpligtige data på en kommende beboer før de ankommer beder vi om at denne formular udfyldes, FØR borgeren accepteres til at ankomme til Alfa-Fredensborg.

Det udfyldte sendes til vores sikre mail og læses også af den virksomhedsansvarlige læge.

Skulle der opstå nogle spørgsmål er du meget velkommen til at kontakte os på 48 40 40 60.