I priserne er inkluderet psykologsamtaler, transport til og fra Alfa-Fredensborg ved ind og udskrivning, socialrådgiverydelser, afgiftningsmedicin samt samtaler med psykiater efter ankomsten. Minimum indskrivningslængde er 30 dage.

 

Ung 15-17 år pr. md.PriserVoksne 18+ år pr. md.Priser
Ophold på institutionen inkl. kost og logi. Ex. transportkr. 71.000**Ophold på institutionen inkl. kost og logikr. 56.697
Unge intensiv indsats med ekstra personaleressourcer og intensiv familiebehandlingkr. 108.000
Dagbehandling, mandag til fredag inkl. daglig transport****kr. 24.700**Dagbehandling, mandag til fredag inkl. daglig transport****kr. 22.500
Ambulant behandling. To dage ugentligt inkl. daglig transport****kr. 14.000**Ambulant behandling. To dage ugentligt inkl. daglig transport****kr. 14.700
Ambulant behandling. En dag ugentligt inkl. daglig transport****kr. 9.000**Ambulant behandling. En dag ugentligt inkl. daglig transport****kr. 5000
Mentorordning i Nordsjælland*****kr. 15.300Udkørende behandling (mentorordning) i Nordsjælland*****kr. 14.300
Individuelle psykologsamtaler ud over behandlingen***kr. 1.000 pr. timeIndividuelle psykologsamtaler ud over behandlingen***kr. 1.000 pr. time
Pårørende grupper*GratisPårørende grupper*Gratis

 

Dagbehandlingen i Fredensborg er tiltænkt borger i Nordsjælland. Vi anbefaler at benytte dagbehandlingen i Alfa København, hvis afstanden dertil er kortere.

 

* Pårørende grupperne er gratis i 12 uger. Derefter er prisen kr. 250,00 pr. gang.
** Hvis den unge skal fortsætte med at modtage ungebehandlingsydelserne efter det fyldte 18 år vil opholdsbetalingen for ungebehandlingen fortsat gælde. Opholdsbetalingen for den unge er inklusive lommepenge.
*** psykologsamtaler er inkluderet i behandlingstilbuddet. Hvis der ønskes samtaler efter borgerens behandlings forløb kan dette aftales.
**** Daglig transport til og fra institutionen er max. 3 Movia Zoner.
***** Mentorordningen er 5 timer ugentlig, inklusive socialrådgiver, kørsel og administration

Pris på behandling

Kost og logi andel af opholdsbetalingen er:
Kost kr. 2737,50 pr. måned, kr. 90,00 pr. dag
Logi kr. 1400,00 pr. måned, kr. 46,00 pr. dag

Bankoplysninger:

Nordea Bank
Reg. nr. 1400  Kto. nr. 0759863712
IBAN: DK8920000759863712
Swiftadresse: NDEADKKK