Priser på døgnbehandling, misbrugsbehandling og alkoholbehandling på Alfas afvænningsklinik

Priser for døgnbehandling af stofmisbrug og alkoholmisbrug efter SEL §101/107/110 og SUL §141

I Alfas priser for døgnbehandling er der inkluderet psykologsamtaler, transport til og fra Alfa-Fredensborg ved ind og udskrivning, socialrådgiverydelser, afgiftningsmedicin samt samtaler med psykiater efter ankomsten.

Der er gratis pårørende gruppe, hver anden onsdag eller lørdag i København.

Ring til os på tlf. +45 48 40 40 60, hvis du har spørgsmål til vores behandling eller vores priser på døgnbehandling på vores afvænningscenter.

 

Priser på visiteret ambulant misbrugsbehandling efter SEL § 101 eller SUL § 141

Ring til os på tlf. +45 48 40 40 60, hvis du har spørgsmål til vores ambulante misbrugsbehandling på vores afvænningscenter.

Priser på ambulant alkoholbehandling SUL § 141

Afvænning af alkohol kan foregå som ambulant alkoholbehandling, enten i dit hjem eller hos Alfa Fredensborgs afvænningsklinik. Ring til os på tlf. +45 48 40 40 60, hvis du har spørgsmål til vores anonyme ambulante alkoholbehandling.

Kost og logi andel af opholdsbetalingen er:
Kost kr. 1521 pr. måned, kr. 50,00 pr. dag
Logi kr. 1400 pr. måned, kr. 46,00 pr. dag

Nordea Bank
Reg. nr. 1400  Kto. nr. 0759863712
IBAN: DK8920000759863712
Swift: NDEADKKK

Minimum indskrivningslængde er 30 dage.