I priserne er inkluderet psykologsamtaler, transport til og fra Alfa-Fredensborg ved ind og udskrivning, socialrådgiverydelser, afgiftningsmedicin samt samtaler med psykiater efter ankomsten.

Ung 15-17 år pr. md. Priser Voksne 18+ år pr. md. Priser
Ophold på institutionen incl. kost og logi. Ex. transport kr. 71.000** Ophold på institutionen incl. kost og logi kr. 49.305
Unge intensiv indsats med ekstra personalressourcer og intensiv familiebehandling kr. 108.000
Dagbehandling i fase 1, mandag til fredag incl. daglig transport**** kr. 24.700** Dagbehandling i fase 1, mandag til fredag incl. daglig transport**** kr. 22.500
Dagbehandling i Fase 2. To dage ugentligt incl. daglig transport**** kr. 14.000** Dagbehandling i Fase 2. To dage ugentligt incl. daglig transport**** kr. 14.700
Dagbehandling Fase 3. En dag ugentligt incl. daglig transport**** kr. 9.000** Dagbehandling Fase 3. En dag ugentligt incl. daglig transport**** kr. 5000
Mentorordning i Nordsjælland***** kr. 15.300 Udkørende behandling (mentorordning) i Nordsjælland***** kr. 14.300
Individuelle psykologsamtaler ud over behandlingen*** kr. 1.000 pr. time Individuelle psykologsamtaler ud over behandlingen*** kr. 1.000 pr. time
Pårørende grupper* Gratis Pårørende grupper* Gratis

Dagbehandlingen i Fredensborg er tiltænkt borger i Nordsjælland. Vi anbefaler at benytte dagbehandlingen i Alfa København, hvis afstanden dertil er kortere.

* Pårørende grupperne er gratis i 12 uger. Derefter er prisen kr. 250,00 pr. gang.
** Hvis den unge skal fortsætte med at modtage ungebehandlingsydelserne efter det fyldte 18 år vil opholdsbetalingen for ungebehandlingen fortsat gælde. Opholdsbetalingen for den unge er inklusive lommepenge.
*** psykologsamtaler er inkluderet i behandlingstilbuddet. Hvis der ønskes samtaler efter borgerens behandlings forløb kan dette aftales.
**** Daglig transport til og fra institutionen er max. 3 Movia Zoner.
***** Mentorordningen er 5 timer ugentlig, inklusive socialrådgiver, kørsel og administration

Kost og logi andel af opholdsbetalingen er:
Kost kr. 2737,50 pr. måned, kr. 90,00 pr. dag
Logi kr. 1400,00 pr. måned, kr. 46,00 pr. dag

Se mere om tilbuddet her på tilbudsportalen