Medarbejderne

Vores team er veluddannet og har mange års erfaring med at behandle rusmiddelafhængige. Vores kompetencer fordeler sig på: Sundhed, Social, Psykologisk og Teknik.

Vi kan alle modtage krypterede emails og vi vægter dataetik højt.

 

Jørgen Maltesen

Jørgen Maltesen

Direktør

Jørgen har stiftet Alfa-Fredensborg den 1. april 2003. Han er Dansk Addiction Counselor, løsningsfokuseret terapeut, Certificeret Coach, certificeret Rational Emotive Behavior Therapist på Albert Ellis institute i New York og han er trænet i alle modulerne i CENAPS Modellen. Er i 2019-2021i uddannelse i Metakognitiv terapi. mail: jm@alfa-fredensborg.dk mob: +4527223541

Johanne Sofie Henriksen

Johanne Sofie Henriksen

Teamleder / Socialrådgiver

Johanne har været ansat på Alfa-Fredensborg siden januar 2013. Under sin uddannelse var Johanne tilknyttet CENAPS Danmark, som studentermedhjælp. Hos Johanne, får beboerne bl.a. hjælp til at tage hånd om økonomi, enkeltydelser, boligsituation, kontakt til det offentlige, med mere. mail: jsh@alfa-fredensborg.dk

Jesper Dam

Jesper Dam

Virksomhedsansvarlig Speciallæge i psykiatri

Mange års erfaring inden for psykiatrien, især den ambulante psykiatri.

Jesper har stor ekspertise inden for udredning af psykisk sygdom og behandling af unge voksne, der lider af psykose.

Mail: jd@alfa-fredensborg.dk

Dorte Nordholm

Dorte Nordholm

Speciallæge i psykiatri, ph.d.

Flere års erfaring inden for psykiatrien og har arbejdet både i den ambulante psykiatri samt på sengeafsnit.

Stor erfaring med misbrug, afrusning og abstinensbehandling.

Foruden den kliniske erfaring har Dorte gennem flere år været aktiv i forskningen og forsker i sammenhænge mellem stress og psykose.

Mail: Dorte.Nordholm@alfa-fredensborg.dk

Bitten Jans

Bitten Jans

Sygeplejerske

Bitten varetager al somatik og medicinske forløb sammen med psykiaterne. Hun har mange års erfaring fra psykiatrien og arbejdet med udsatte unge. Mail: bj@alfa-fredensborg.dk

Yvonne Hoffmann Petersen

Yvonne Hoffmann Petersen

Sygeplejerske

Yvonne varetager al somatik og medicinske forløb sammen med beboerne og psykiaterne. Hun har mange års erfaring fra psykiatrien.

Jan Rimer

Jan Rimer

Psykolog / familieterapeut

Jan tager sig af psykologsamtalerne 3 dage om ugen. Han varetager forløb for beboerne samtidigt med deres misbrugsbehandling. Jan er også uddannet i EMDR og dette er særdeles effektivt til mennesker der er traumatiseret. jr@alfa-fredensborg.dk

Henrik Beck

Henrik Beck

Projektleder/tilbagefaldsspecialist

Henrik har udviklet byggeklodsmodellen og undervist mange rusmiddelbehandlere fra hele landet i tilbagefaldsforebyggelse. hb@alfa-fredensborg.dk

Anders Jensen

Anders Jensen

Psykoterapeut

Anders er uddannet psykoterapeut fra Psykoterapeutisk Institut. abj@alfa-fredensborg.dk

Dorte Haxman Nielsen

Dorte Haxman Nielsen

Pædagog

Dorte er ungebehandler og den primære kontaktperson for de unge i behandlingen der er under 18 år. dh@alfa-fredensborg.dk

Julie Ellekilde Meldgaard

Julie Ellekilde Meldgaard

Socialrådgiver

Julie sørger for at data indsamles og dokumenteres korrekt. mail: je@alfa-fredensborg.dk

Hanne Petersen

Hanne Petersen

Bogholder / Sekretær

Hanne er administrationens tovholder. Hun står for fakturering, bogføring og lønudbetalinger. Ved siden af dette er det ofte hende man hører som det første når man ringer til os. Mail: hp@alfa-fredensborg.dk

Dorte Svendsen

Dorte Svendsen

Socialformidler

Dorte er socialformidler og under uddannelse som psykoterapeut.

ds@alfa-fredensborg.dk

Rino Hansen

Rino Hansen

Behandlingsassistent

Rino har været med fra starten. Han er oprindeligt uddannet kok, og det får vi en gang imellem at smage. Han arbejder som aften/nattevagt og har gjort det siden 1996. Desuden er Rino er medarbejderrepræsentant i sikkerhedsgruppen. rh@alfa-fredensborg.dk

Tommy Christensen

Tommy Christensen

Behandlingsassistent

Tommy er aften -nattevagt og er uddannet som Dansk Addiction Counselor. tc@alfa-fredensborg.dk
Bill Glargaard

Bill Glargaard

Behandlingsassistent

Bill er Dansk Addiction Counselor og behandlingsassistent og arbejder primært i weekenderne

Kim Groos Ahrens

Kim Groos Ahrens

Behandlingsassistent

Kim har været ansat på Alfa-Fredensborg siden 2005 og han arbejder nu som nattevagt. Han har en lang erfaring og er uddannet værestedsleder. ka@alfa-fredensborg.dk

Bo Strate Andreasen

Bo Strate Andreasen

Behandlingsassistent

Bo er behandlingsassistent og weekendvagt.

Jan Zintel

Jan Zintel

Behandlingsassistent / Kok

Jan er behandlingsassistent og er ofte vikar som Kok.

Anne Birgitte Krüger

Anne Birgitte Krüger

Økonoma

AB sørger for at der altid er dejlig sund mad til beboerne. abk@alfa-fredensborg.dk

Nicolai Raga Nordstjerne

Nicolai Raga Nordstjerne

Behandlingsassistent

Raga er behandlingsassistent

Mai-Britt Fagrelid

Mai-Britt Fagrelid

Lægesekretær

Mai-Britt skriver lægernes diktater.

Kjeld Rosenstrøm

Kjeld Rosenstrøm

Pædagog

Kjeld er en rigtig god hjælp til vores unge mænd.

Astrid Karinsdatter

Astrid Karinsdatter

Psykoterapeut

Astrid arbejder primært i weekenderne og er en fantastisk støtte til beboerne.

Preben Hesselberg

Preben Hesselberg

Hussnedker

Preben er brandmand og vores pedel. Han vedligeholder huset og de omkringliggende områder.

Uddannelse betyder meget for os som team. Vi er jævnligt på efteruddannelser og andre kompetencegivende kurser.