Medarbejdere på Alfa

Jørgen Maltesen

Jørgen Maltesen

Leder

Jørgen har stiftet Alfa-Fredensborg den 1. april 2003. Han er Dansk Addiction Counselor, trænet i løsningsfokuseret terapi, Certificeret Coach, certificeret Rational Emotive Behavior Therapist på Albert Ellis institute i New York og han er trænet i alle modulerne i CENAPS Modellen. Mail: wz@nysn-serqrafobet.qx mob: +4527223541

Jeanette Lindén

Jeanette Lindén

Teamleder

Jeanette er vores teamleder og hun hjælper medarbejdere med sagsarbejdet og udviklingen omkring borgerne. Mail: wy@nysn-serqrafobet.qx

 

Jesper Dam

Jesper Dam

Psykiater / Virksomhedsansvarlig

Mail: wq@nysn-serqrafobet.qx

Bitten Jans

Bitten Jans

Sygeplejerske

Bitten varetager al somatik og medicinske forløb sammen med psykiaterne. Hun har mange års erfaring fra psykiatrien og arbejdet med udsatte unge. Mail: ofn@nysn-serqrafobet.qx

Jan Rimer

Jan Rimer

Psykolog / familieterapeut

Jan tager sig af psykologsamtalerne 3 dage om ugen. Han varetager forløb for beboerne samtidigt med deres misbrugsbehandling. Jan er også uddannet i EMDR og dette er særdeles effektivt til mennesker der er traumatiseret. we@nysn-serqrafobet.qx

Johanne Sofie Henriksen

Johanne Sofie Henriksen

Socialrådgiver

Johanne har været ansat på Alfa-Fredensborg siden januar 2013. Under sin uddannelse var Johanne tilknyttet CENAPS Danmark, som studentermedhjælp. Hos Johanne, får beboerne bl.a. hjælp til at tage hånd om økonomi, enkeltydelser, boligsituation, kontakt til det offentlige, med mere. mail: wfu@nysn-serqrafobet.qx

Hanne Petersen

Hanne Petersen

Bogholder / Sekretær

Hanne er administrationens tovholder. Hun står for fakturering, bogføring og lønudbetalinger. Ved siden af dette er det ofte hende man hører som det første når man ringer til os. Mail: uc@nysn-serqrafobet.qx

Julie Ellekilde Meldgaard

Julie Ellekilde Meldgaard

Kontorassistent

Linda er kontorassistent og hun holder styr på alt det administrative i beboernes del af behandlingen. 

Dorte Haxman Nielsen

Dorte Haxman Nielsen

Pædagog

Dorte er ungebehandler og den primære kontaktperson for de unge i behandlingen der er under 18 år. qu@nysn-serqrafobet.qx

Lotte Kjær Guld

Lotte Kjær Guld

Narrativ psykoterapeut

Lotte er behandler for de voksne og har email yxt@nysn-serqrafobet.qx

Klaus Voldborg

Klaus Voldborg

Behandler/psykoterapeut

Klaus er uddannet psykoterapeut fra Psykoterapeutisk Institut. xi@nysn-serqrafobet.qx

Anders Jensen

Anders Jensen

Behandler

Anders er uddannet psykoterapeut fra Psykoterapeutisk Institut. now@nysn-serqrafobet.qx

Anne Birgitte Krüger

Anne Birgitte Krüger

Økonoma

AB sørger for at der altid er dejlig sund mad til beboerne. nox@nysn-serqrafobet.qx

Rino Hansen

Rino Hansen

Behandlingsassistent

Rino har været med fra starten. Han er oprindeligt uddannet kok, og det får vi en gang imellem at smage. Han arbejder som aften/nattevagt og har gjort det siden 1996. Desuden er Rino er medarbejderrepræsentant i sikkerhedsgruppen. eu@nysn-serqrafobet.qx

Tommy Christensen

Tommy Christensen

Behandlingsassistent

Tommy er aften -nattevagt og er uddannet som Dansk Addiction Counselor. gp@nysn-serqrafobet.qx
Yadigar Berk

Yadigar Berk

Pædagog

Yadigar arbejder i vores exit program og med hos de unge og i weekenderne. Hun er også breathe smart instruktør. lo@nysn-serqrafobet.qx

Mette Jännes Larsen

Mette Jännes Larsen

Fundraiser

Mette er antropolog og har arbejdet med fundraising, projektudvikling og brugerinddragelse i offentligt og privat regi. Hun hjælper os med at skaffe fondsmidler, sponsorater og donationer, så vi kan realisere vores gode idéer. Mail: zwy@nysn-serqrafobet.qx

Kim Groos Ahrens

Kim Groos Ahrens

Behandlingsassistent

Kim har været ansat på Alfa-Fredensborg siden 2005 og han arbejder nu som nattevagt. Han har en lang erfaring og er uddannet værestedsleder. xn@nysn-serqrafobet.qx

Preben Hesselberg

Preben Hesselberg

Hussnedker

Preben er brandmand og vores pedel. Han vedligeholder huset og de omkringliggende områder.

Nicolai Raga Nordstjerne

Nicolai Raga Nordstjerne

Behandlingsassistent

Raga er behandlingsassistent

Bo Strate Andreasen

Bo Strate Andreasen

Behandlingsassistent

Bo er behandlingsassistent og weekendvagt.

Linda Petersen

Linda Petersen

Kontorassistent

Linda er kontorassistent og hun holder styr på alt det administrative i beboernes del af behandlingen. Hun gør det let for de nye beboere at føle sig hjemme og er ofte velbesøgt på hendes kontor. Mail: yc@nysn-serqrafobet.qx

Anders Themsen

Anders Themsen

Behandler

Anders træder til når der er opgaver i weekenden og han er uddannet Alkolog, så han hjælper også til i behandlingsarbejdet i hverdagene. ng@nysn-serqrafobet.qx