fbpx

Medarbejderne

Vores team er veluddannet og har mange års erfaring med at behandle rusmiddelafhængige. Vores kompetencer fordeler sig på: Sundhed, Social, Psykologi og Teknik.

Vi kan alle modtage krypterede emails og vi vægter dataetik højt.

 

Jørgen Maltesen

Jørgen Maltesen

Direktør

Dansk Addiction Counselor, løsningsfokuseret terapeut, Certificeret Coach, certificeret Rational Emotive Behavior Therapist på Albert Ellis institute i New York og trænet i alle modulerne i CENAPS Modellen. Jørgen er under uddannelse i Metakognitiv terapi. mail: jm@alfa-fredensborg.dk mob: +4527223541

Johanne Sofie Henriksen

Johanne Sofie Henriksen

Teamleder / Socialrådgiver

Johanne har været ansat på Alfa-Fredensborg siden 2013. Alle borgere, i døgnbehandlingen, kommer til samtale hos Johanne, hvor det bliver klarlagt om der er behov for støtte til bl.a. økonomi, enkeltydelser, boligsituation, kontakt til det offentlige, med mere. mail: jsh@alfa-fredensborg.dk

Jesper Dam

Jesper Dam

Virksomhedsansvarlig Speciallæge i psykiatri

Jesper har mange års erfaring inden for psykiatrien – især den ambulante psykiatri.

Jesper har stor ekspertise inden for udredning af psykisk sygdom og behandling af unge voksne, der lider af psykose.

Mail: jd@alfa-fredensborg.dk

Dorte Nordholm

Dorte Nordholm

Speciallæge i psykiatri, ph.d.

Dorte har flere års erfaring inden for psykiatrien og har arbejdet både i den ambulante psykiatri samt på sengeafsnit.

Hun har stor erfaring med misbrug, afrusning og abstinensbehandling.

Foruden den kliniske erfaring har Dorte gennem flere år været aktiv i forskningen og forsker i sammenhænge mellem stress og psykose.

Mail: Dorte.Nordholm@alfa-fredensborg.dk

Mette Hansen

Mette Hansen

Sygeplejerske

Mette er sygeplejerske på Alfa-Fredensborg

Ester Bech

Ester Bech

Sygeplejerske

Ester er sygeplejerske på Alfa-Fredensborg

Jan Rimer

Jan Rimer

Psykolog / familieterapeut

Jan varetager psykologsamtaler 3 dage om ugen. Alle beboere har mulighed for at starte forløb, ved Jan, under indskrivning på Alfa-Fredensborg. Jan har mange års erfaring i arbejdet med afhængige. Derudover er han også uddannet i EMDR, som er særdeles effektivt til mennesker der er traumatiseret. jr@alfa-fredensborg.dk

Mathilde Dyrbye

Mathilde Dyrbye

Psykolog

Mathilde har terapeutiske forløb med beboerne og enkelte gruppeterapi sessioner.

md@alfa-fredensborg.dk

 

Henrik Beck

Henrik Beck

Projektleder/tilbagefaldsspecialist

Henrik er behandler på Alfa-Fredensborg.  Henrik har mange års erfaring indenfor rusmiddelbehandling. Han undervist mange rusmiddelbehandlere, fra hele landet, i tilbagefaldsforebyggelse. Derudover har han udviklet byggeklodsmodellen. hb@alfa-fredensborg.dk

Charlotte Koppel

Charlotte Koppel

Rusmiddelbehandler

Charlotte er uddannet psykoterapeut, gestalt terapeut, mindfulnessinstruktør og meget mere.
Charlotte har langvarig erfaring i arbejdet med afhænighed og der er ingen tvivl om at det er et område hun brænder for.

ck@alfa-fredensborg.dk

Jacob Talleruphuus

Jacob Talleruphuus

Rusmiddelbehandler

Jacob er uddannet Cand.mag i Psykologi fra RUC og har arbejdet med terapi, coaching og forebyggelse siden 2018. Samtalerne har særligt omhandlet spiseforstyrrelser og de senere år borgerforløb med forskellige typer misbrug. Jacob læser også en 4-årig psykoterapeut uddannelse ved SEOP med færdiggørelse 2024.

jt@alfa-fredensborg.dk

Sophie Ranch

Sophie Ranch

Rusmiddelbehandler

Sophie er uddannet Dansk Addiction Counselor

sr@alfa-fredensborg.dk

Anne Birgitte Krüger

Anne Birgitte Krüger

Rusmiddelbehandler

AB varetager Alfas Mindfulness Baserede Behandlingskomponent(MBR) og Sundhedsvejledning.
Hun er uddannet yoga -og mindfulnesslærer, MBRP Instruktør, Kropsterapeut og er lægeexamineret Sundhedsvejleder.

Ud over alt dette har hun også en bachelor  i vejledning inden for Human ernæring 

abk@alfa-fredensborg.dk

Dorte Haxman Nielsen

Dorte Haxman Nielsen

Rusmiddelbehandler

Dorte er behandler på Alfa-Fredensborg. Dorte er uddannet pædagog med speciale i mentalisering og har herefter arbejdet med unge med misbrugsproblematikker. I 2022 blev hun færdig med en 4årig efteruddannelse i psykoterapi. Emner og temaer der bl.a. interesserer Dorte er; Selvværd, følelser, højrisikosituationer, advarselstegn, livshistorier, eksistentielle kriser, identitet, sorg, skam, familierelationer mm. Hun er p.t. ved at uddanne sig til SE-terapeut  dh@alfa-fredensborg.dk

Tina Clark

Tina Clark

Psykoterapeut/Pædagog

Tina er uddannet psykoterapeut, pædagog og indenfor den motiverende samtale med unge om rusmidler.
Tina er relationsmedarbejder i vores §110. Hun arbejdet med hjemløshed siden 2014 og har et særdeles godt tag på udfordringerne man står i som hjemløs.

Morten Lofthus Hast

Morten Lofthus Hast

Bogholder / Sekretær

Morten er uddannet socialrådgiver og har arbejdet på Alfa-Fredensborg siden december 2022. Morten tilbyder socialfaglige samtaler – fx økonomi bolig, jobcenter, kriminalforsorg mm. Derudover tilbyder han generel rådgivning og vejledning.. Mail: mh@alfa-fredensborg.dk

Hanne Petersen

Hanne Petersen

Bogholder / Sekretær

Hanne er administrationens tovholder. Hun står for fakturering, bogføring og lønudbetalinger. Ved siden af dette er det ofte hende man hører, som det første, når man ringer til os. Mail: hp@alfa-fredensborg.dk

Henriette Nielsen

Henriette Nielsen

Kontorassistent

Rino Hansen

Rino Hansen

Behandlingsassistent

Rino har været med fra starten. Han er oprindeligt uddannet kok, og det får vi en gang imellem at smage. Han arbejder som aften/nattevagt og har gjort det siden 1996. Desuden er Rino er medarbejderrepræsentant i sikkerhedsgruppen.

Bo Strate Andreasen

Bo Strate Andreasen

Behandlingsassistent

Bo er behandlingsassistent og weekendvagt.

Tommy Christensen

Tommy Christensen

Behandlingsassistent

Tommy er aften -nattevagt og er uddannet Danish Addiction Counselor.
Camilla Angel Christensen

Camilla Angel Christensen

Kok

Camille laver den dejligste mad og der er hjemmebagte boller hver dag hun møder ind.

Bo Dirkov

Bo Dirkov

Bygningssnedker

Bo er vores pedel og han istandsætter holder bygninger og alt andet nymalet og pænt.

Jens Jakobsen

Jens Jakobsen

Rengøringsassistent

Martin Petersen

Martin Petersen

Behandlingsassistent

Martin er weekendvagt på Alfa

Ronnie Hansen

Ronnie Hansen

Behandlingsassistent

Ronnie er weekendvagt på Alfa

Astrid Karinsdatter

Astrid Karinsdatter

Psykoterapeut

Astrid arbejder primært i weekenderne og er en fantastisk støtte til beboerne.

Mai-Britt Fagrelid

Mai-Britt Fagrelid

Lægesekretær

Mai-Britt skriver lægernes diktater.

Ud over disse vidunderlige medarbejdere har vi et tilknyttet vikarkorps som hjælper os ved ferier og sygdom. Hvis du har lyst til at blive en del af holdet så er du meget velkommen til at sende os en ansøgning. Du kan gøre det ved at klikke her

Uddannelse betyder meget for os som team. Vi er jævnligt på efteruddannelser og andre kompetencegivende kurser.