Privatlivspolitik

Medarbejderne

Vores team er veluddannet og har mange års erfaring med at behandle rusmiddelafhængige. Vores kompetencer fordeler sig på: Sundhed, Social, Psykologi og Teknik.

Vi kan alle modtage krypterede emails og vi vægter dataetik højt.

 

Jørgen Maltesen

Jørgen Maltesen

Direktør

Dansk Addiction Counselor, løsningsfokuseret terapeut, Certificeret Coach, certificeret Rational Emotive Behavior Therapist på Albert Ellis institute i New York og trænet i alle modulerne i CENAPS Modellen. Jørgen er under uddannelse i Metakognitiv terapi. mail: jm@alfa-fredensborg.dk mob: +4527223541

Johanne Sofie Henriksen

Johanne Sofie Henriksen

Teamleder / Socialrådgiver

Johanne har været ansat på Alfa-Fredensborg siden 2013. Alle borgere, i døgnbehandlingen, kommer til samtale hos Johanne, hvor det bliver klarlagt om der er behov for støtte til bl.a. økonomi, enkeltydelser, boligsituation, kontakt til det offentlige, med mere. mail: jsh@alfa-fredensborg.dk

Jesper Dam

Jesper Dam

Virksomhedsansvarlig Speciallæge i psykiatri

Jesper har mange års erfaring inden for psykiatrien – især den ambulante psykiatri.

Jesper har stor ekspertise inden for udredning af psykisk sygdom og behandling af unge voksne, der lider af psykose.

Mail: jd@alfa-fredensborg.dk

Dorte Nordholm

Dorte Nordholm

Speciallæge i psykiatri, ph.d.

Dorte har flere års erfaring inden for psykiatrien og har arbejdet både i den ambulante psykiatri samt på sengeafsnit.

Hun har stor erfaring med misbrug, afrusning og abstinensbehandling.

Foruden den kliniske erfaring har Dorte gennem flere år været aktiv i forskningen og forsker i sammenhænge mellem stress og psykose.

Mail: Dorte.Nordholm@alfa-fredensborg.dk

Bitten Jans

Bitten Jans

Sygeplejerske

Bitten er uddannet sygeplejerske og varetager al somatik, og medicinske forløb, sammen med psykiaterne. Bitten har mange års erfaring fra psykiatrien og arbejdet med udsatte unge med spiseforstyrrelse. Mail: bj@alfa-fredensborg.dk

Christel Hørdumm

Christel Hørdumm

Sygeplejerske

Christel er uddannet sygeplejerske og varetager al somatik, og medicinske forløb, sammen med psykiaterne. Hun har mange års erfaring fra psykiatrien.

Jan Rimer

Jan Rimer

Psykolog / familieterapeut

Jan varetager psykologsamtaler 3 dage om ugen. Alle beboere har mulighed for at starte forløb, ved Jan, under indskrivning på Alfa-Fredensborg. Jan har mange års erfaring i arbejdet med afhængige. Derudover er han også uddannet i EMDR, som er særdeles effektivt til mennesker der er traumatiseret. jr@alfa-fredensborg.dk

Mathilde Dyrbye

Mathilde Dyrbye

Psykolog

Mathilde har terapeutiske forløb med beboerne og enkelte gruppeterapi sessioner.

md@alfa-fredensborg.dk

 

Dennis Salby

Dennis Salby

Behandler

Dennis er uddannet Dansk Addiction Counselor.

ds@alfa-fredensborg.dk

Henrik Beck

Henrik Beck

Projektleder/tilbagefaldsspecialist

Henrik er behandler på Alfa-Fredensborg.  Henrik har mange års erfaring indenfor rusmiddelbehandling. Han undervist mange rusmiddelbehandlere, fra hele landet, i tilbagefaldsforebyggelse. Derudover har han udviklet byggeklodsmodellen. hb@alfa-fredensborg.dk

Dorte Haxman Nielsen

Dorte Haxman Nielsen

Pædagog

Dorte er behandler på Alfa-Fredensborg. Hun er uddannet pædagog og er under uddannelse til psykoterapeut.  dh@alfa-fredensborg.dk

Tina Clark

Tina Clark

Pædagog

Tina er relationsmedarbejder i vores §110. Hun har lang arbejdserfaring med hjemløshed og laver mange aktiviteter med beboerne.

Julie Ellekilde Meldgaard

Julie Ellekilde Meldgaard

Socialrådgiver

Julie er uddannet socialrådgiver. Hun sørger for at indsamle data og dokumenterer. mail: je@alfa-fredensborg.dk

Hanne Petersen

Hanne Petersen

Bogholder / Sekretær

Hanne er administrationens tovholder. Hun står for fakturering, bogføring og lønudbetalinger. Ved siden af dette er det ofte hende man hører, som det første, når man ringer til os. Mail: hp@alfa-fredensborg.dk

Anne Birgitte Krüger

Anne Birgitte Krüger

Yoga/mindfulness

AB sørger for Yoga og Mindfulness og bindevævsmassage til beboerne på Alfa.

abk@alfa-fredensborg.dk

Rino Hansen

Rino Hansen

Behandlingsassistent

Rino har været med fra starten. Han er oprindeligt uddannet kok, og det får vi en gang imellem at smage. Han arbejder som aften/nattevagt og har gjort det siden 1996. Desuden er Rino er medarbejderrepræsentant i sikkerhedsgruppen.

Kim Groos Ahrens

Kim Groos Ahrens

Behandlingsassistent

Kim har været ansat på Alfa-Fredensborg siden 2005 og han arbejder nu som nattevagt. Han har en lang erfaring og er uddannet værestedsleder.

Bo Strate Andreasen

Bo Strate Andreasen

Behandlingsassistent

Bo er behandlingsassistent og weekendvagt.

Mille Saltby Poulsen

Mille Saltby Poulsen

Behandlingsassistent

Mille er behandlingsassistent. Hun arbejder primært i weekenderne.

Tommy Christensen

Tommy Christensen

Behandlingsassistent

Tommy er aften -nattevagt og er uddannet Danish Addiction Counselor.
Camilla Angel Christensen

Camilla Angel Christensen

Kok

Camille laver den dejligste mad og der er hjemmebagte boller hver dag hun møder ind.

Søren

Søren

Maler

Søren danner hold med Preben og holder bygninger og alt andet nymalet og pænt.

Preben Hesselberg

Preben Hesselberg

Hussnedker

Preben er brandmand og vores pedel. Han vedligeholder huset og de omkringliggende områder. Derudover står Preben ofte for kørsel af beboerne.

Astrid Karinsdatter

Astrid Karinsdatter

Psykoterapeut

Astrid arbejder primært i weekenderne og er en fantastisk støtte til beboerne.

Mai-Britt Fagrelid

Mai-Britt Fagrelid

Lægesekretær

Mai-Britt skriver lægernes diktater.

Zofia

Zofia

Rengøringsassistent

Zofia gør rent på alle fællesområderne.

Ud over disse vidunderlige medarbejdere har vi et tilknyttet vikarkorps som hjælper os ved ferier og sygdom. Hvis du har lyst til at blive en del af holdet så er du meget velkommen til at sende os en ansøgning. Du kan gøre det ved at klikke her

Uddannelse betyder meget for os som team. Vi er jævnligt på efteruddannelser og andre kompetencegivende kurser.