Nedtrapning og afrusning

Bliv afgiftet og afruset på Alfa

Få hjælp i dag

Nedtrapning indeholder flere ting

Afrusning – Nedtrapning – Stabilisering – Omsorgsbehandling – Afklaringsforløb.

Har du brug for hjælp til nedtrapning? Her hos Alfa Fredensborg kan du få hjælp til afrusning, nedtrapning og stabilisering.

Vi tilbyder blandt andet hjælp til nedtrapning for alkohol, opiater og nervepiller.

Sådan foregår behandling og nedtrapning

Der vil være et grundigt interview omkring stofindtagelsens hyppighed og mængde.

Det er vigtigt for lægen at få et helhedsbillede af dit misbrug, da nogle rusmidler udligner eller forstærker hinanden. Oftest vil der være en medicinjournal fra visiterende myndighed, som der arbejdes videre på.

De første dage vil dreje sig om stabilisering. En nedtrapning påbegyndes først, når personen er stabil i sin medicindosis.

Individuelt tilpasset nedtrapning

Beboeren er selv medbestemmende ved planlægningen af nedtrapningsplanen og vil i tilfælde hvor personalet også skønner det hjælpsomt, kunne “standse op” i sin nedtrapning og blive på samme dosis i nogle dage. Det er ikke muligt at blive sat op i dosis under et nedtrapningsforløb.

Ring til os på tlf. +45 48 40 40 60 eller send os en mail på sikkerpost@alfa-fredensborg.dk, hvis du har spørgsmål til vores behandling, eller hvis du har brug for hjælp til nedtrapning og afrusning.

Læs også:  Hvad er alkoholafrusning?

Få hjælp nu

Har du brug for hjælp, eller er du pårørende?

Ring til os på 48 40 40 60 og få hjælp til afvænning og behandling.

nedtrapning

%

Gennemfører deres afvænning

  • Kvinder 29% 29%
  • Mænd 71% 71%

Borgere i misbrugsbehandling siden 2003

Et godt behandlingsforløb kan tage lang tid

Det er vores erfaring at et godt behandlingsforløb forudsætter en god og langsom nedtrapning, idet vi skønner at alt for mange mennesker afslutter sin behandling i utide, på grund af den ustabilitet der følger af en “for hurtig” nedtrapning.

Især nedtrapning af benzodiazepiner foregår derfor med stor omhu, da hjernen er længe om at genopbygge sin naturlige funktion efter (selv kortvarigt) at have været udsat for disse stoffer.

Vi anbefaler derfor ofte en længerevarende nedtrapning af disse stoffer, end klienterne selv fornemmer, er det rigtige.

Nedtrapning af lægeordineret medicin

De klienter der får lægeordineret psykofarmaka kan fortsætte den dosis, der er udskrevet fra lægen.

Vi påbegynder ikke nedtrapning af psykofarmaka uden ønske fra beboeren og nedtrapning bliver altid planlagt med samarbejdspartnere og under opsyn af vores psykiater.

Dette foregår først, når beboeren er stabil i sit behandlingsforløb.

Det er muligt på Alfa-Fredensborg, både at blive nedtrappet og stabiliseret

Nogle gange er formålet med opholdet, at blive stabiliseret på en ønsket dosis metadon eller subutex uden sidemisbrug. Det er også muligt at blive nedtrappet og stabiliseret, for derefter at blive overført til andre institutioner rundt om i landet.

Vi lægger stor vægt på at holde individuelle samtaleforløb, som et redskab til at bearbejde problemer og følelser mens beboeren opholder sig i denne sårbare fase af behandlingen.

Vi er i stand til at modtage beboere i et løbende indtag og vi kan afhente over hele landet med få timers varsel i akutte situationer.

Brug af medicin ved nedtrapning

Ved nedtrapning for opiater benyttes Metadon og Subutex. Ved nervepiller benyttes normalt Risolid (benzodiazepiner) som nedtrapningsmedicin.

Alkohol bliver ofte medicineret med Klopoxid eller Risolid.

Vores afgiftning har vist sig at være meget effektiv og der er mere end 90 % af klienterne, der gennemfører denne del af behandlingen planmæssigt.

Nedtrapning
”Jeg kom på Alfa, og var nok ikke helt indstillet på, at gå efter total afholdenhed.

Efter et lille tilbagefald, fik jeg øjnene op for hvor meget jeg havde brug for det, og valgte derefter at gå ”all in”.

Det bevirkede, at jeg gennemførte 3 måneder med enormt udbytte, gode venner og rustet til fremtiden”.

(Tidligere beboer)

FÅ HJÆLP NU