Nedtrapning og afrusning

Afrusning – Nedtrapning – Stabilisering – Omsorgsbehandling – Afklaringsforløb.

Der vil være et grundigt interview omkring stofindtagelsens hyppighed og mængde. Det er vigtigt for lægen at få et helhedsbillede af misbruget, da nogle rusmidler udligner eller forstærker hinanden. Oftest vil der være en medicinjournal fra visiterende myndighed, som der arbejdes videre på. De første dage vil dreje sig om stabilisering. En nedtrapning påbegyndes først, når personen er stabil i sin medicindosis.

Beboeren er selv medbestemmende ved planlægningen af nedtrapningsplanen og vil i tilfælde hvor personalet også skønner det hjælpsomt, kunne “standse op” i sin nedtrapning og blive på samme dosis i nogle dage. Det er ikke muligt at blive sat op i dosis under et nedtrapningsforløb.

Godt behandlingsforløb

Det er vores erfaring at et godt behandlingsforløb forudsætter en god og langsom nedtrapning, idet vi skønner at alt for mange afslutter sin behandling i utide, på grund af den ustabilitet der følger af en “for hurtig” nedtrapning. Derfor nedtrapper vi især benzodiazepiner med stor omhu, da hjernen er længe om at genopbygge sin naturlige funktion efter (selv kortvarigt) at have været udsat for disse stoffer. Vi anbefaler derfor ofte en længerevarende nedtrapning af disse stoffer, end klienterne selv fornemmer, er det rigtige.

De klienter der får lægeordineret psykofarmaka kan fortsætte den dosis, der er udskrevet fra lægen. Vi påbegynder ikke nedtrapning af psykofarmaka uden ønske fra beboeren og nedtrapning bliver altid planlagt med samarbejdspartnere og under opsyn af vores psykiater. Dette foregår først, når beboeren er stabil i sit behandlingsforløb.

Det er muligt på Alfa-Fredensborg, både at blive nedtrappet og stabiliseret. Nogle gange er formålet med opholdet, at blive stabiliseret på en ønsket dosis metadon eller subutex uden sidemisbrug. Det er også muligt at blive nedtrappet og stabiliseret, for derefter at blive overført til andre institutioner rundt om i landet.

Vi lægger stor vægt på at holde individuelle samtaleforløb, som et redskab til at bearbejde problemer og følelser mens beboeren opholder sig i denne sårbare fase ag behandlingen.

Vi er i stand til at modtage beboere i et løbende indtag og vi kan afhente over hele landet med få timers varsel i akutte situationer.

Medicinering

Ved nedtrapning for opiater benyttes Metadon og Subutex. Ved nervepiller benyttes normalt Risolid (benzodiazepiner) som nedtrapningsmedicin. Alkohol bliver ofte medicineret med Fenemal og/eller Risolid.

Vores afgiftning har vist sig at være meget effektiv og der er mere end 90 % af klienterne, der gennemfører denne del af behandlingen planmæssigt.

Ledig Plads

Ring +45 48 40 40 60

__________________