Hvornår er man alkoholiker?

→ Test dig selv idag

Hvornår er man alkoholiker med alvorlige alkoholproblemer?

– og hvornår kan alkoholikeren kategoriseres som havende et alvorligt alkoholproblem og alkoholmisbrug?

Forestil dig, at man overskrider grænsen mellem social nydelse og langvarig misbrug, hvor ens liv gradvist præges af alkoholens tilstedeværelse, ligesom en oversvømmelse, der langsomt dækker landskabets konturer.

En alkoholtest kan give en første indikation på, om man er en weekend alkoholiker eller en kronisk alkoholiker, inklusive om der er oplevet blackouts.

Definitionen på en alkoholiker inkluderer ofte at have et betydeligt alkoholproblem, hvilket er et uundgåeligt træk for alkoholikeren.

En alkoholiker er en person, der opfylder tre eller flere specifikke symptomer på alkoholafhængighed, som beskrevet af WHO, og derved viser tegn på et alvorligt alkoholproblem.

Diagnosen alkoholisme / Addiction

Diagnosen alkoholafhængighed og dermed alkoholisme stilles ved hjælp af en række kriterier, som er fastsat af WHO for at identificere behovet for alkoholbehandling og afhængighed, hvilket kan være altafgørende for alkoholikeren.

Disse kriterier er afgørende for at identificere en alkoholiker og inkluderer blandt andet en stærk trang til alkohol, kontroltab, toleranceøgning og abstinenser, som kan vurderes via en alkoholtest.

For at opfylde diagnosen alkoholisme, som ofte rammer alkoholikere, skal mindst tre af disse symptomer være til stede inden for en måned eller gentagne gange inden for et år.

En række forskellige faktorer gør, at alkoholikere har meget svært ved at bryde fri fra deres afhængighed som alkoholiker.

De kan opleve intense fysiske og psykiske abstinenssymptomer samt andre sundhedsproblemer, når de forsøger at stoppe med at drikke, hvilket ofte fører til tilbagefald.

Derudover kan alkoholikere med alkoholproblem kæmpe med følelsesmæssige og sociale udfordringer, som gør det vanskeligt at opretholde en ædru livsstil.

Har du brug for hjælp?

Kontakt os døgnet rundt på telefonen til en helt fortrolig og uforpligtende samtale.

Hvis du er mere tryg ved at sende os en besked, kan du gøre det her.

WHO’s kriterier for alkoholisme

WHO’s kriterier for alkoholisme omfatter en række specifikke symptomer, såsom blackouts, der skal opfyldes for at diagnosen alkoholiker kan stilles. Diagnosen kaldes “alkoholafhængighedssyndrom” og er anerkendt globalt.

Verdenssundhedsorganisationen (WHO) anerkendte alkoholisme/afhængighed som et alvorligt medicinsk problem i 1951, og den amerikanske lægeforening erklærede alkoholisme som en behandlingsbar sygdom i 1956. Den amerikanske psykiatriske forening begyndte at bruge termen “sygdom” til at beskrive alkoholisme i 1965, og den amerikanske lægeforening fulgte efter i 1966.

Som med mange begreber og teoretiske modeller inden for afhængighedsområdet blev sygdomsbegrebet oprindeligt anvendt på alkoholisme og er blevet generaliseret til afhængighed af andre stoffer og tvangsmæssige adfærdsmønstre. “Afhængighedssygdommen” betragtes som en primær sygdom i sin egen ret. (Mange ser det som en tilstand, et problem eller en sygdom).

I april 2011 vedtog den amerikanske forening for afhængighedsmedicin en ny definition af afhængighed efter en fireårig undersøgelse med over 80 eksperter.

“Alkoholisme / addiction er en primær, kronisk sygdom i hjernens belønnings-, motivations-, hukommelses- og relaterede kredsløb. Dysfunktion i disse kredsløb fører til karakteristiske biologiske, psykologiske, sociale og spirituelle manifestationer.

 

Alkoholisme / addiction er karakteriseret ved manglende evne til konsekvent at afstå, svækkelse af adfærdskontrol, trang, nedsat erkendelse af væsentlige problemer med ens adfærd og interpersonelle relationer, og en dysfunktionel følelsesmæssig respons.

 

Som andre kroniske sygdomme involverer afhængighed ofte cyklusser af tilbagefald og remission. Uden behandling eller engagement i recovery aktiviteter er afhængighed progressiv og kan resultere i invaliditet eller for tidlig død.”

Ifølge WHO’s ICD-10 diagnosefortegnelse, skal mindst tre af seks symptomer være til stede inden for en måned eller gentagne gange inden for et år. Symptomerne inkluderer trang, kontroltab, øget tolerance, abstinenser, dominerende rolle og fortsat forbrug trods skadevirkninger, hvilket alle er tegn på alkoholmisbrug.

Næsten alle voksne danskere kender nogen, der har problemer med alkohol.

Disse kriterier hjælper til at identificere alkoholafhængighed på en systematisk måde, der kan sikre, at folk med alkohol afhængighed får den rette alkoholbehandling.

Det er vigtigt at forstå, at alkoholisme kan ramme enhver, uanset sociale eller økonomiske forhold. En alkoholtest kan være en nyttig metode til tidlig påvisning.

Ved at følge WHO’s klare retningslinjer kan behandlingscentre som Alfa-Fredensborg tilbyde præcis og effektiv hjælp.

Seks diagnosesymptomer

Alkoholafhængighed defineres ved tilstedeværelsen af specifikke symptomer baseret på WHO’s ICD-10 diagnosefortegnelse.

 1. Trang til alkohol: En vedvarende og stærk lyst til at indtage alkohol.
 2. Kontroltab: Manglende evne til at styre mængden af indtaget alkohol.
 3. Øget tolerance: Behov for større mængder alkohol for at opnå samme virkning.
 4. Abstinenser: Fysiske og psykiske symptomer ved ophør af alkoholindtagelse.
 5. Dominerende rolle: Alkohol fylder mere og mere i personens liv.
 6. Fortsat forbrug trods skadevirkninger: Drikkeri fortsætter på trods af kendte negative konsekvenser.Disse seks symptomer skal være til stede inden for en måned eller gentagne gange over et år for, at en person kan diagnosticeres som alkoholiker.Ved at identificere disse symptomer kan sundhedspersonale tilbyde målrettet og effektiv alkoholbehandling.Tegn og symptomer på alkoholafhængighed kan variere, men der er nogle fælles kendetegn hos alkoholikere, såsom en stærk trang til at drikke, vanskeligheder med at kontrollere mængden af indtaget alkohol og øget tolerance.

 

Har du brug for hjælp?

Kontakt os døgnet rundt på telefonen til en helt fortrolig og uforpligtende samtale.

Hvis du er mere tryg ved at sende os en besked, kan du gøre det her.

Tegn og symptomer

Tegn og symptomer på alkoholafhængighed kan variere, men der er nogle fælles kendetegn hos alkoholikere, såsom en stærk trang til at drikke, vanskeligheder med at kontrollere mængden af indtaget alkohol og øget tolerance.

Disse kan inkludere en stærk trang til at drikke, vanskeligheder med at kontrollere mængden af indtaget alkohol, og øget tolerance, hvilket betyder, at større mængder alkohol er nødvendigt for at opnå samme effekt, hvilket ofte fører til langvarigt alkoholproblem.

Desuden kan der opstå abstinenser, når alkoholforbruget mindskes eller stopper, hvilket kan føre til både fysisk og psykisk ubehag.

Trang og tolerance

Trang til alkohol er en gennemgående del af alkoholafhængighed, ofte ledsaget af blackouts. Men hvad indebærer denne trang?

Når en person føler en ubændig lyst til alkohol, betyder det, at deres trang overskygger deres fornuft og viljestyrke. Dette kan manifestere sig i stressede perioder, men også når personen føler, de fortjener en belønning.

Tolerance opstår, når kroppen gradvist vænner sig til alkoholens tilstedeværelse. Med tiden kræves større mængder for at opnå den samme euforiske fornemmelse, som tidligere blev udløst af mindre mængder.

Denne øgede tolerance kan yderligere forstærke trangen, da personen søger at genskabe den ønskede rus. Det er en ond cirkel, der kan accelerere afhængighedsprocessen og gøre det sværere at stoppe.

Ved kombinationen af trang og tolerance er udfordringen med at opretholde kontrol over alkoholindtaget yderst vanskeligt.

Kontroltab og abstinenser

Kontroltab og abstinenser er centrale aspekter ved alkoholafhængighed, der indikerer et fremskreden misbrug hos en alkoholiker.

 1. Kontroltab: Nedsat evne til at stoppe med at drikke selv efter at have startet.
 2. Abstinenser: Fysiske og psykiske symptomer, der opstår ved fravær af alkohol.
 3. Symptomer: Rysten, sveden, hjertebanken, og generel ubehag efter en drukeperiode.
 4. Udvikling: Abstinenserne indikerer en avanceret afhængighed, hvor kroppen kræver alkohol.

Et vedvarende kontroltab viser sig ved, at individet ofte drikker mere end planlagt. Samtidig udgør abstinenser en alvorlig fysiologisk respons på alkoholmangel.

Kombinationen af disse faktorer skaber en farlig spiral, hvor alkohol er nødvendigt for at undgå ubehag, men samtidig forværrer problemet.

Årsagerne til alkoholafhængighed varierer fra person til person, og kan omfatte genetiske, psykologiske og miljømæssige faktorer, der kan føre til langvarige alkoholproblemer, hvilket har betydelige konsekvenser for deres helbred.

Mange mennesker, herunder dem der er alkoholikere, udvikler alkoholafhængighed som en måde at håndtere stress, angst, depression eller andre sundhedsproblemer, mens andre måske er påvirket af sociale normer og kulturer, der fremmer tungt alkoholforbrug.

Det er også kendt, at personer med familiemedlemmer, der har kæmpet med alkoholisme, har en højere risiko for selv at udvikle afhængighed.

Sociale faktorer

De sociale faktorer spiller en væsentlig rolle, når det kommer til udviklingen af alkoholafhængighed. Mennesker er påvirkelige, og det miljø, de lever i, kan have en betydelig indvirkning.

Venskabskredse og arbejdspladser, hvor alkoholforbrug er almindeligt, kan øge risikoen for at blive alkoholiker, især hvis et højt alkohol forbrug opfattes som en norm.

Sociale begivenheder og kulturer, der normaliserer tungt alkoholforbrug, kan skabe et pres for at deltage, hvilket fører til øget alkohol forbrug og potentielt alkoholisme. En person, som konstant udsættes for alkohol, er mere tilbøjelig til at udvikle problematiske drikkemønstre, end en som sjældent omgås alkohol.

Fællesskaber og sociale netværk kan derfor være afgørende i både fremmen og forebyggelse af alkoholmisbrug. For at skabe et sundere miljø, er det essentielt, at bevidstheden om de sociale faktorers indflydelse øges blandt venner, familier og kollegaer. Dermed kan de i fællesskab støtte op om en mere ansvarlig drikkekultur.

Biologiske faktorer

Biologiske faktorer spiller en væsentlig rolle i udviklingen af alkoholafhængighed.

 1. Genetisk disposition – Hvis der er alkoholisme i familien, er risikoen større.
 2. Neurobiologiske ændringer – Alkohol påvirker hjernens belønningssystem og kan ændre hjernens kemi.
 3. Psykisk tilstand – Angst og depression kan øge risikoen for alkoholafhængighed.
 4. Alder og køn – Unge og mænd har en højere risiko for at udvikle afhængighed.For at forstå et alkoholproblem skal man overveje de genetiske komponenter.De neurobiologiske ændringer kan variere fra person til person.

 

Har du brug for hjælp?

Kontakt os døgnet rundt på telefonen til en helt fortrolig og uforpligtende samtale.

Hvis du er mere tryg ved at sende os en besked, kan du gøre det her.

Behandling og hjælp

Hos Alfa-Fredensborg står de klar med kompetent vejledning og effektive behandlingsprogrammer, skræddersyet til den enkeltes alkoholproblemer og behov.

Deres erfarne team arbejder med evidensbaserede metoder, der sikrer professionel og omsorgsfuld støtte gennem hele processen mod en alkoholfri tilværelse.

En vigtig del af behandlingen er deltagelse i “selvhjælpsgrupper”. Disse grupper kan fungere som en stærk support og et netværk af ligesindede.

At kunne dele erfaringer og udfordringer med andre, der er i samme situation, skaber en dyb forståelse og motiverer til langsigtede forandringer. For dem, der søger en ny start, kan denne støtte være afgørende.

Professionel støtte

At søge professionel støtte kan være afgørende for at tage det første skridt mod at overvinde et alkoholmisbrug. Alfa-Fredensborg tilbyder en række professionelle behandlingsmuligheder.

 • Deres erfarne rådgivere står klar døgnet rundt. Der er en tryghed, man kan stole på.
 • Individuelle behandlingsplaner sikrer, at hver klient modtager præcis den støtte, de har brug for. Ingen løsninger er ens.
 • Gruppeterapi og individuelle samtaler kombineres for at skabe en holistisk tilgang. Dette giver de bedste forudsætninger for succes.
 • Personlig terapi hjælper klienterne med at forstå og tackle de underliggende problemer. Det handler om at finde roden til misbruget.

Hos Alfa-Fredensborg er man i trygge hænder. Deres ekspertise og engagement er uovertruffen.

Råd til pårørende

Det er vigtigt at have tålmodighed og forståelse, når man er pårørende til en alkoholiker. Rejsen mod bedring kan være lang og udfordrende.

Pårørende spiller en central rolle i den kæmpendes liv og bedring. Deres støtte og opmuntring kan være afgørende.

Det er dog ligeledes vigtigt, at pårørende beskytter deres egen mentale sundhed. At søge hjælp er nødvendigt, når man selv føler sig overvældet.

Alfa-Fredensborg tilbyder ressourcer og rådgivning, som kan hjælpe pårørende med at navigere denne komplekse situation. Det er vigtigt at vide, at man ikke er alene.

Endelig, husk at kommunikationen skal være åben og ærlig. Dette skaber en tillidsfuld atmosfære for alle involverede.

Er du pårørende?

Er du pårørende til en person med afhængighed og misbrug, og har du brug for hjælp og støtte til at håndtere hverdagen?

Kontakt os helt uforpligtende og hør mere om vores tilbud til dig.

Hvornår er man alkoholiker - Gode råd til pårørende

Ofte stillede spørgsmål om alkohol og afhængighed:

Hvornår ved man at man drikker for meget?

At lytte til sin krop og sind er afgørende.

Når alkoholen begynder at gribe ind i dine daglige aktiviteter, er det et faresignal. Hvis du oplever, at du ofte går ud over dine egne grænser og drikker mere end planlagt, kan det være tid til at overveje dit forbrug. Tømmermænd der påvirker din arbejdsdag, konflikter med venner eller familie, eller følelsen af at skulle drikke for at slappe af efter en hård dag, kan yderligere pege på et problematisk forhold til alkohol.

Ansvaret for dit velbefindende ligger hos dig.

At have behov for mere alkohol for at opnå samme effekt som tidligere er en klar indikator. En stigende tolerance over for alkohol betyder, at kroppen tilpasser sig forbruget, hvilket kan føre til afhængighed over tid.

Søg råd og støtte fra professionelle, hvis du har bekymringer om dit alkoholforbrug. Det er aldrig for sent at tage det første skridt mod en sundere livsstil. Husk, at det at erkende et problem er det første og vigtigste skridt mod at finde en løsning.

Hvornår er man ved at blive alkoholiker?

De første tegn kan være subtile.

Mange oplever, at de begynder at drikke lidt mere end sædvanligt. Det kan starte med et ekstra glas vin til middagen, eller en drink efter arbejde. Nogle gange opdager de måske, at de begynder at prioritere situationer, hvor de kan drikke, over andre aktiviteter.

Regelmæssig trang til alkohol.

En voksende tolerance kan med tiden udvikle sig.

Eksempelvis kræver det flere genstande for at opnå samme rus som tidligere. Denne udvikling kan være et signal om, at man bevæger sig mod afhængighed. Vigtige tegn er kontroltab, hvor det bliver svært at holde op med at drikke, når man først er startet.

Forebyggende handlinger og støtte fra familie og venner kan spille en vigtig rolle i at identificere disse advarselssignaler tidligt og hjælpe personen med at tage de nødvendige skridt for at undgå, at et begyndende problem udvikler sig til en fuldendt afhængighed.

Hvordan opdages alkoholisme?

Opdagelsen af alkoholisme kan begynde med små ændringer i hverdagens rutiner og adfærd. En person kan finde sig selv mere tilbøjelig til at nå ud efter alkohol som en umiddelbar løsning på stress eller følelser af ubehag.

Det første tegn kan være den øgede trang til alkohol. Denne trang overtager gradvist rationelle beslutninger, og individet begynder at prioritere alkohol højere end sundere alternativer.

En anden indikation er tabet af kontrol under indtagelse. Ofte drikker personen mere end planlagt, hvilket skaber bekymring blandt venner og familie.

Toleranceøgning er et yderligere tegn. Personen skal konstant øge mængden af alkohol for at opnå samme effekt, som de tidligere opnåede med mindre mængder.

Abstinenser kan være en tydelig advarsel. Oplever man rysten, sveden eller hjertebanken, når man ikke drikker, er det tid til at stille spørgsmålstegn ved ens alkoholforbrug.

Sluttelig, kan de vedvarende negative konsekvenser være det mest alvorlige tegn. Hvis alkohol forhindrer én i at leve et tilfredsstillende og produktivt liv, bør man søge hjælp og rådgivning.

Hvem kan hjælpe alkoholikere?

Alkoholikere kan finde støtte hos flere forskellige aktører i samfundet. Professionel hjælp fra specialiserede behandlingscentre tilbyder individuel rådgivning og skræddersyet behandling, som sigter mod at tackle de specifikke behov, der er forbundet med alkoholafhængighed. Behandlingscentre som Alfa-Fredensborg spiller en nøglerolle i at hjælpe alkoholikere på vejen mod helbredelse.

Familie og venner spiller også en central rolle i støtten til en alkoholiker. De kan opmuntre til at søge professionel hjælp og tilbyde moralsk støtte gennem hele behandlingsprocessen. Gennem engagement og forståelse kan pårørende hjælpe med at bryde den isolering, der ofte følger med afhængighed.

Selvhjælpsgrupper som Anonyme Alkoholikere (AA), Narcotics Anonymous (NA) og Cocaine Anonymous CA er en anden vigtig støtte. Disse grupper tilbyder et fællesskab, hvor individet kan dele sine oplevelser og få støtte fra andre, der også kæmper med alkoholafhængighed. Netværksgrupperne fremmer en følelse af tilhørsforhold og gensidig hjælp, som kan være afgørende for langsigtet bedring.

Derudover kan sundhedspersonale som læger og psykologer tilbyde værdifuld hjælp. De kan foretage den nødvendige udredning for at bekræfte diagnosen og udvikle en behandlingsplan, der kombinerer medicinsk og psykologisk støtte. Regelmæssige opfølgninger sikrer en vedvarende fokus på individets velbefindende.

Endelig kan lokale frivillige organisationer være et godt supplement til de sædvanlige behandlingsmuligheder. De tilbyder workshopper, støttegrupper og ressourcecentre, der kan give yderligere muligheder for støtte og information.

Har du spørgsmål til alkoholbehandling hos Alfa Fredensborg?

Har du selv et alkoholmisbrug, eller er du pårørende til en person med misbrugsproblemer?

Har du spørgsmål vedrørende alkoholbehandling hos Alfa-Fredensborg, eller har du brug for rådgivning om alkohol- eller stofmisbrug?

48 40 40 60

Ring hele døgnet