Effektiv rusmiddelbehandling på anerkendt behandlingscenter

Få hjælp i dag

Hvad er rusmiddelbehandling?

Rusmiddelbehandling er en måde, hvorpå en misbruger med den rette rådgivning kan slippe ud af sin afhængighed og samtidig få de rette redskaber til at komme videre i en stoffri tilværelse.

I det følgende kan du blive klogere på rusmidler og få hjælp til rusmiddelbehandling.

Hvad er rusmidler?

Rusmidler er afhængighedsskabende substanser, som for de flestes vedkommende er euforiserende eller skaber en rus ved indtagelse. Flere former for receptpligtig medicin kan anvendes som rusmidler på lige fod med alkohol og ulovlige stoffer. Blandt de mest kendte rusmidler kan nævnes:

Der findes selvfølgelig mange andre former for rusmidler.

For eksempel er der mange borgere, især i den yngre aldersgruppe, som anvender lattergas som rusmiddel. Og så findes der flere forskellige hårde rusmidler på markedet, som ikke er med i listen herover.

Er alkohol et rusmiddel?

Alkohol er et rusmiddel – og faktisk et af de mest problematiske af slagsen. Alkohol er et lettilgængeligt rusmiddel i Danmark og er samtidig stærkt afhængighedsskabende.

Derfor findes der mange hundrede tusind danske borgere med et problematisk forbrug af alkohol, hvoraf rigtig mange er direkte behandlingskrævende.

Få hjælp nu

Har du brug for hjælp, eller er du pårørende?

Ring til os på 48 40 40 60 og få hjælp til afvænning og behandling.

rusmiddelbehandling

Hvad er misbrug?

Misbrug er når man har fået et afhængighedsforhold til et rusmiddel og ikke kan stoppe med at indtage dette til trods for ønske herom.

Misbruget manifesterer sig ved at overskygge fornuft og ønsker og hensynet til andre mennesker og behov.

Er nikotin et rusmiddel?

Nikotin er, i lighed med alkohol, et rusmiddel, som er nemt at skaffe i detailhandlen.

Det er dog sjældent, at nikotin giver anledning til et misbrug, som på samme måde som misbrug af alkohol og stoffer kræver hjælp på et misbrugscenter.

Er snus et rusmiddel?

Snus bruges ligesom cigaretter til at tilføre kroppen nikotin.

Derfor er snus også et rusmiddel – men ligesom det er tilfældet med cigaretter, giver et stort forbrug af snus sjældent anledning til et decideret behandlingskrævende misbrug.

Hvad er rusmiddelbehandling?

Rusmiddelbehandling er en metode til behandling af misbrug og afhængighed.

Med rusmiddelbehandling får den misbrugsramte borger en chance for at slippe ud af misbruget og den rette hjælp til at komme på ret køl igen. I mange tilfælde vil misbrugsbehandling være nødvendig.

For en person, som lider af et langvarigt misbrug af alkohol, vil det eksempelvis være påkrævet med hjælp til afrusning under overvågede forhold for at komme sikkert igennem de værste abstinenser.

Og det samme gør sig gældende for en misbruger af hårde stoffer, som ønsker at skabe en stoffri tilværelse.

Hvordan foregår rusmiddelbehandling?

En rusmiddelbehandling vil typisk indledes med en afrusning eller afgiftning, hvor de giftige stoffer renses ud af systemet. Dette er nødvendigt for at kunne få succes med alkoholbehandling og stofmisbrugsbehandling.

Afrusning og afgiftning vil blive fulgt op med enten ambulant rusmiddelbehandling eller en behandling under indlæggelse alt afhængig af den misbrugsramtes behov og ønsker.

I mange tilfælde er det vigtigt at få den misbrugsramte væk fra sit miljø og fra den kommune personen bor i for at få afstand til de fristelser som lurer her.

Her kan du læse fortællinger fra nogle af de modige mennesker, der har været i behandling hos os

Hvem kan komme i rusmiddelbehandling?

Alle, som lider under et afhængighedsbetinget misbrug, vil kunne komme i rusmiddelbehandling – og vil med stor sandsynlighed også have glæde af en sådan behandling.

Den praktiserende læge kan indstille den misbrugsramte til behandling på et misbrugscenter, hvorved det er muligt at opnå økonomisk støtte til rusmiddelbehandling.

Mange sagsbehandlere og ansatte i en kommune hjælper også deres borgere og klienter på vej, så de kan komme i behandling på et tilbud der passer til dem. Der er nemlig valgfrihed.

Du kan også henvende dig til et misbrugscenter som misbrugsramt eller som pårørende og få tilbud om rusmiddelbehandling ved egenbetaling. Du kan få anonym rådgivning omkring rusmiddelbehandling hos Alfa Fredensborg.

Hvor længe er man i rusmiddelbehandling?

Hvor længe man er i rusmiddelbehandling, afhænger meget af misbrugets varighed og karakter.

Et længerevarende misbrug, som har medført en stærk afhængighed, kræver tilsvarende længere og mere intensiv afvænning.

Her vil det som regel være nødvendigt at lægge ud med døgnbehandling, hvorefter ambulant opfølgning vil give mening.

Få anonym rådgivning om behandlingstype hos Alfa Fredensborg.

Virker rusmiddelbehandling?

Rusmiddelbehandling virker, såfremt den er tilrettelagt individuelt og med hensyn til den enkelte patient.

En vellykket rusmiddelbehandling tager udgangspunkt i misbrugets type og varighed samt i patientens personlige behov og ønsker.

Forskning viser at mindfulnessbaseret rusmiddelbehandling er ekstrem effektivt og det er lige præcis en del af programmet her på Fredensborg.

Hvilke rusmidler kan man komme i misbrugsbehandling for?

Man kan komme i misbrugsbehandling for afhængighed af stort set alle typer rusmidler.

Uanset om du er afhængig af alkohol, hash, hårde stoffer eller receptpligtig medicin, findes der en rusmiddelbehandling, som passer til dig.

Hvor ligger behandlingscentret?

Behandlingscentret Alfa Fredensborg ligger tæt på Fredensborg Slot i det naturskønne Nordsjælland.

Kontakt Alfa Fredensborg for anonym rådgivning om rusmiddelbehandling.

Kan man få anonym hjælp?

Ja man kan altid få anonym hjælp og vi er naturligvis også underlagt tavshedspligt så du kan være tryg og forblive anonym.

%

Gennemførsels rate

  • Kvinder 29% 29%
  • Mænd 71% 71%

Borgere i misbrugsbehandling siden 2003

Hvordan kommer man i rusmiddelbehandling?

Du kan komme i rusmiddelbehandling, herunder alkoholbehandling og misbrugsbehandling, via din læge.

Lægen kan henvise dig til en behandling for alkoholisme eller stofmisbrug. Med en lægehenvisning er det muligt at opnå tilskud til behandlingen.

Du kan også henvende dig på egen hånd, enten som pårørende eller som misbrugsramt, og få tilbud om rusmiddelbehandling i København.

Hvad koster rusmiddelbehandling?

Prisen på rusmiddelbehandling i Fredensborg afhænger af behandlingens type og varighed.

Kontakt Alfa Fredensborg for anonym stofmisbrugsbehandling, og forhør dig om den aktuelle pris på rusmiddelbehandling. Vi rådgiver, sparrer og hjælper altid!

rusmiddelbehandling

Er du klar til at høre mere?