ADHD?

Det er muligt at blive screenet og behandlet for ADHD på Alfa-Fredensborg når man er indskrevet.

Screeningen foregår over en periode på 6 uger, hvor beboeren bliver vurderet døgnet igennem. Der benyttes medicinsk og kognitiv behandling, sammen med særligt tilpassede strukturskemaer for den enkelte beboer.

De præparater der benyttes i behandlingen af ADHD bliver ikke opfattet som misbrug på Alfa-Fredensborg. Dog er vi klar over misbrugspotentialet i medicinen og beboerne følges derfor tæt under hele forløbet.

Vi har allerede samlet mange og gode erfaringer med denne målgruppe. Derfor kan vi anbefale at borgere med denne type problemer bliver henvist til Alfa-Fredensborg til udredning og behandling.