Kognitiv misbrugsbehandling

Få hjælp til behandling for misbrug og afhængighed

Få hjælp i dag

Få behandling mod misbrug med kognitiv metode

Hvis du skal i misbrugsbehandling eller kender en der er det, kan der opstå mange spørgsmål omkring den terapiform der anvendes.

Her kan du læse om den kognitive misbrugsbehandling og hvad den indebærer for misbrugeren.

Hvad er kognitiv misbrugsbehandling?

Kognitiv behandling er en behandlingsform som er udviklet af psykiateren Aron T. Beck i 50’erne. Den kognitive metode fokuserer på at mennesker har en tendens til at tænke dårligt om sig selv, og at fortolke det de oplever som noget negativt.

Kognitiv misbrugsbehandling er meget effektiv i forbindelse med misbrug af alkohol og afhængighed stoffer, hvor patienter ofte kan have nogle fastlåste negative forestillinger om sig selv.

Få hjælp nu

Har du brug for hjælp, eller er du pårørende?

Ring til os på 48 40 40 60 og få hjælp til afvænning og behandling.

kognitiv misbrugsbehandling

Kognitiv misbrugsbehandling lærer dig at tænke før du handler

Mange af de handlinger vi foretager igennem dagen er faktisk dårlige for os, så hvis vi lærer at tænke over konsekvenserne før vi handler, kan en del af årsagen til misbruget standses. Misbrug består nemlig af en lang række af dårlige handlinger og beslutninger.

Dårlige handlinger medfører også negative følelser som konsekvens. Negative følelser er udløsende årsag til meget misbrug.

Kognitiv misbrugsbehandling får derfor stoppet de onde cirkler, hvor tanker, følelser og handling følger hinanden i en uendelig ukontrolleret rækkefølge.

Hvordan fungerer kognitiv misbrugsbehandling?

Kognitiv misbrugsbehandling er en terapiform som sætter dig i stand til at hjælpe dig selv, altså en form for hjælp til selvhjælp. Under et kognitivt misbrugsbehandlings forløb vil man blandt andet lære:

 • Analyse af hvilke følelser og behov der er gode for os
 • Selvrefleksion som en af vejene til at komme i kontakt med hvorfor vi gør som vi gør
 • Psykoedukation omkring rusmidler og deres mulige følgevirkninger
 • Tilbagefaldsforebyggende strategier herunder fx mindfulness som forebygger stress og dermed forhastede beslutninger
 • Finde alternative og bedre måder at handle på
 • Implementering af teknikkerne i hverdagen.

Hvorfor “kognitiv” misbrugsbehandling?

Der findes mange forskellige former for terapi, også terapiformer som anvendes i behandling af misbrug. Den kognitive terapi har dokumenteret god effekt overfor flere psykiske sårbarheder, hvoraf misbrug er en af dem.

Mange forstår terapi som en metode til at forløse traumer og “komme videre” i livet med kendskab til det der er sket. Kognitiv terapi er dog mere en uddannelse i hvordan ens egen psyke fungerer, så man kan stoppe sig selv i at handle og tænke på uhensigtsmæssige måder.

Ved den kognitive terapi lærer man at anvende kognitive funktioner til at opnå kontrol over sig selv og sit misbrug.

Hvad betyder kognitive funktioner?

Ordet kognitiv betyder at opfatte, forstå eller vide, og de kognitive funktioner er derfor hjernens evne for erkendelse, opfattelse og tænkning.

En del sygdomme og tilstande medfører eller bevirker kognitive vanskeligheder, blandt andre stress, depression og misbrug.

Eksempler på kognitive funktioner:

 • Opmærksomhed
 • Koncentration
 • Hukommelse
 • Planlægning
 • Problemløsning
 • Indlæringsevne
 • Rumlig opfattelse.

Hvad er kognitive vanskeligheder?

Kognitive vanskeligheder handler bl.a. om hjernens problemer med at anvende de kognitive færdigheder at huske, koncentrere sig, lære nyt og bevare overblikket. Vi kender alle til episoder, hvor vi har svært ved at samle tankerne. En episode som denne, er et eksempel på en forbigående kognitiv vanskelighed.

Vil du vide mere om moderne misbrugsbehandling?

På Alfa Fredensborg tilbyder vi moderne misbrugsbehandling, der benytter sig af tidssvarende behandlingsmetoder.

Vi bruger altid den nyeste viden på området og har en tværfaglig tilgang til at hjælpe misbruger videre til et godt liv.

Læs mere om: Moderne misbrugsbehandling hos Alfa Fredensborg.

kognitiv misbrugsbehandling

FÅ HJÆLP NU