Misbrugscenter Rudersdal

→ Få hjælp fra dit lokale rusmiddelcenter

Få støtte til misbrug i Rudersdal Kommune

– og blive henvist til misbrugsbehandling både lokalt og nationalt.

Rudersdal Kommune tilbyder omfattende rusmiddelbehandling med mulighed for henvisning til specialiserede centre rundt omkring i landet, så den mest passende hjælp kan findes. Uanset hvor du er placeret, er der støtte tilgængelig for at hjælpe dig med at tackle misbrug og skabe en positiv fremtid.

  • Din kommune har pligt til at assistere dig, når du nærmer dig dem for støtte til misbrug
  • Rudersdal Kommune kan indstille dig til behandlingstilbud udenfor det lokale område
  • Misbrugsbehandling udenfor dit nærmiljø kan sikre anonymitet og give dig ro til at arbejde på din bedring.

Sådan får du hjælp til misbrug i Rudersdal Kommune

Er du bosat i Rudersdal og har behov for hjælp med et misbrug? Rudersdal Kommune tilbyder ligesom andre danske kommuner professionel rådgivning og behandling til personer med misbrug.

Adresse og kontakt

I Rudersdal Kommune ligger rådgivningscenteret til misbrug på:

Teglporten 11, 2. sal. 3460 Birkerød

Du kan kontakte Rudersdals Rusmiddelcenter på:

Tlf. +45 46 11 31 20

Læs mere om Rudersdal Kommunes tilbud her

Hvornår skal du søge hjælp?

Er du i tvivl om, hvorvidt dit alkohol- eller stofindtag er problematisk? Et godt pejlemærke er, hvis du ofte overskrider dine egne grænser for forbrug.

Familie og venners bekymringer kan også være en indikator på, at du har brug for hjælp. Hvis de udtrykker bekymring over dit misbrug, bør du tage det alvorligt og søge assistance.

Selv en smule bekymring er nok til at søge hjælp – dette kan være det første skridt mod et sundere liv. Det er din kommunes ansvar at tilbyde hjælp, når du henvender dig med misbrugsproblemer.

Lovgivning og henvisning

I Danmark er alle kommuner forpligtet ved lov til at yde bistand til borgere med misbrugsproblemer, der søger hjælp. Behandlingen kan finde sted i kommunen, men der er også mulighed for at blive henvist til behandling andre steder i landet.

Kommunen skal vurdere hver enkelt borgers behandlingsbehov og sikre, at der gives passende støtte.

Bliv henvist til Alfa Fredensborg af Rudersdal Kommune

Når du søger hjælp hos Rudersdal Kommune, kan du blive henvist til Alfa Fredensborg, som er specialiseret i både døgn- og dagbehandling for misbrug. Siden 2003 har Alfa Fredensborg hjulpet mange mennesker med misbrug, og deres ekspertise sikrer, at du får den bedste støtte på vejen til et liv uden misbrug.

Har du brug for hjælp?

Kontakt os døgnet rundt på telefonen til en helt fortrolig og uforpligtende samtale.

Hvis du er mere tryg ved at sende os en besked, kan du gøre det her.

Misbrugsbehandling i eller uden for Rudersdal

At få behandling uden for sit nærmiljø kan give mulighed for en ny start og færre fristelser.

Rudersdal Kommune kan henvise til ekspertbehandling på landsplan, hvilket sikrer, at du får den hjælp, du har brug for.

Her finder du mere information om Alfa Fredensborgs omfattende misbrugsbehandlingsprogrammer:

Døgnbehandling

Døgnbehandling involverer, at man opholder sig på behandlingsstedet og får intensiv støtte til at håndtere misbrugsproblematikken. Denne behandlingsform er særligt velegnet til personer med alvorlig afhængighed, som kræver en stor indsats for at opnå helbredelse.

For dem, der oplever kraftige abstinenser og har brug for isolation fra dagligdagens påvirkninger, er døgnbehandling et effektivt valg. Hos Alfa Fredensborg ydes professionel hjælp gennem afgiftning, stabilisering, omsorg og terapi.

Døgnbehandlingens varighed skræddersyes efter den enkeltes behov. En 40-årig, der kæmper med alkoholafhængighed, kan have gavn af et kortere døgnforløb efterfulgt af ambulant behandling, mens en 30-årig med omfattende misbrug af kokain, alkohol og beroligende midler kan have brug for flere måneders døgnbehandling efterfulgt af dag- og ambulant behandling.

Behandlingen tilpasses individuelt for at sikre det højeste niveau af succes og støtte på vej mod et stoffrit liv.

Hjælp og støtte til pårørende

Når personen med misbrug er i behandling, kan de pårørende stå tilbage med mange følelser og udfordringer. Familiedynamikken ændres ofte, når kun én person gennemgår en behandlingsproces, hvilket kan føre til konflikter og øge risikoen for tilbagefald for misbrugeren.

For at imødegå dette behov tilbyder Alfa Fredensborg gratis kurser til ALLE pårørende via AlfaRehab’s gratis kurser.

Vi tilbyder bl.a:

  • Individuelle samtaler
  • Gruppeforløb
  • Familiesamtaler.

 

Er du pårørende?

Er du pårørende til en person med afhængighed og misbrug, og har du brug for hjælp og støtte til at håndtere hverdagen?

Kontakt os helt uforpligtende og hør mere om vores tilbud til dig.

Misbrugscenter Ringsted

Fordelene ved at modtage behandling udenfor dit nærmiljø

Bor du i Ringsted, kan det være en strategisk fordel, at misbrugscenteret ligger i Fredensborg. At modtage behandling uden for sit lokalområde tilbyder øget anonymitet og fortrolighed, hvilket giver dig mulighed for at koncentrere dig om din bedring uden frygt for at møde nogen, du kender, men stadig med muligheden for besøg fra de nærmeste pårørende.

Et nyt miljø kan bidrage til at bryde gamle mønstre og skabe en ny begyndelse. Det kan reducere fristelser og udløsere, der ofte findes i de velkendte omgivelser, og som kan hæmme din behandling. At være væk fra hjemmet giver dig chancen for at etablere nye, sunde rutiner og relationer, som er afgørende for din vej mod et liv uden misbrug.

At rejse til Fredensborg for behandling kan føles som et væsentligt skridt mod forandring. Det markerer starten på en ny livsfase, hvor du aktivt vælger at prioritere dit helbred og velbefindende.

Kender du misbrugscenter Alfa Fredensborg?

Behandling i betryggende omgivelser

Hos Alfa Fredensborg er vi af den overbevisning, at behandlingsmiljøet spiller en afgørende rolle for helbredelsen. Derfor tilbyder vi komfortable lejligheder med private værelser udstyret med en nøgle, TV og internet, således at man kan føle sig tryg og tilpas. Vores center er smukt beliggende i Fredensborg i nærheden af Fredensborg Slot, hvor rolige omgivelser skaber mulighed for privatliv og nye venskaber.

Som et privat misbrugscenter prioriterer vi anonymitet højt. Ved selvfinansieret behandling kan vi garantere fuldstændig anonymitet, hvor oplysningerne kun deles efter dit samtykke.

Kompetente og empatiske behandlere

Vores team af behandlere er højt kvalificerede med mange års erfaring inden for afhængighedsbehandling. Vi har ekspertise inden for sundhed, socialt arbejde, psykologi og teknologi.

Hos Alfa Fredensborg er vi bevidste om, at misbrug af stoffer og alkohol ofte er en copingmekanisme for komplekse livsproblemer. Vores misbrugsbehandling sigter mod at eliminere behovet for denne “løsning” ved at tage fat om roden til problemerne.

Dermed bliver det muligt at leve et liv uden afhængighed.

Individuelt tilpasset behandling

Hos Alfa Fredensborg tilpasser vi behandlingen efter den enkeltes behov, da hver sag er unik. Flere af vores medarbejdere har personlige erfaringer med afhængighed, hvilket giver dem en dybere forståelse af de udfordringer, misbrugeren står overfor.

Vi mener, at hvert menneske fortjener et godt liv og er klar til at hjælpe dem med at opnå et liv uden misbrug. Vi møder alle med respekt og tillid og tilbyder et skræddersyet behandlingsforløb, som bedst understøtter overvindelsen af misbrugsproblematikken. Vores mål er, at du skal føle dig hjemme hos os.

Vi har over to årtier har Alfa Fredensborg specialiseret sig i behandling af dobbeltbelastede misbrugere, som også lider af psykiske lidelser. Vores behandlingsmetode tager dermed altid højde for individets særlige udfordringer, og vi tilbyder psykologstøtte til dem, der måtte have brug for det.

Hvilke stoffer tilbyder vi afvænning fra?

Hash

Kokain

Alkohol

Heroin / Metadon

Benzodiazepiner

Fentanyl

MDMA

GHB

Amfetamin

Og forskellige piller

Har du spørgsmål om misbrugsbehandling i Rudersdal eller hos Alfa Fredensborg?

Er du selv afhængig, eller kender du nogen, der er? Har du spørgsmål om misbrugsbehandling hos Alfa Fredensborg eller i Rudersdal, eller har du brug for rådgivning omkring alkohol- eller stofmisbrug?

Vi er tilgængelige 24/7

48 40 40 60

Ring hele døgnet