Misbrugscenter Ishøj

→ Få hjælp fra dit lokale rusmiddelcenter

Få hjælp til misbrug i Ishøj Kommune

– og få adgang til misbrugsbehandling både lokalt og nationalt.

Ishøj Kommune tilbyder omfattende støtte til personer, der kæmper med misbrug, herunder både lokal rusmiddelbehandling og henvisninger til specialiserede behandlingscentre i andre regioner af landet.

Formålet er at sikre, at man modtager den mest effektive støtte til at bryde misbrugsmønstre og opbygge en sundere fremtid.

  • Din kommune har en forpligtelse til at hjælpe dig, når du søger misbrugsbehandling
  • Ishøj Kommune kan henvise dig til behandlingstilbud uden for kommunen
  • Misbrugsbehandling uden for dit lokalområde kan tilbyde øget anonymitet og dedikeret opmærksomhed på din bedring.

 

Sådan får du hjælp til misbrug i Ishøj Kommune

Er du bosiddende i Ishøj og har brug for hjælp til håndtering af misbrug? Ishøj Kommune tilbyder, ligesom alle andre kommuner i Danmark, rådgivning og behandling til dem, der kæmper med misbrug.

Adresse og kontakt

I Ishøj Kommune ligger misbrugscenteret på:

Ishøj Søvej 1A, 2635 Ishøj

Og du kan kontakte kommunens partner Pitstop på:

Tlf. +45 20 69 28 33

Læs mere om Ishøj Kommunes tilbud her

Hvornår skal du række ud?

Overvejer du ofte, om du indtager for mange rusmidler? Er du usikker på, om du har brug for misbrugsbehandling? En god tommelfingerregel er, at hvis dit forbrug af rusmidler overstiger, hvad du planlagde, er det tid til at søge hjælp.

Måske har din familie eller venner udtrykt bekymring over dit stof- eller alkoholforbrug. Dette er en indikation på, at dit forbrug er problematisk, og at du har behov for hjælp.

Bekymring er nok til at søge hjælp, og din kommune er forpligtet til at tilbyde dig støtte, når du beder om det.

Lovgivning og henvisning

I henhold til dansk lovgivning har alle kommuner en pligt til at tilbyde hjælp til borgere, der kæmper med misbrug. Man kan modtage misbrugsbehandling i den lokale kommune, eller man kan anmode om henvisning til specialiserede behandlingstilbud i andre dele af landet. Kommunen skal vurdere borgerens behov og sørge for den rette henvisning.

Bliv henvist til Alfa Fredensborg af Ishøj Kommune

Hvis du kontakter Ishøj Kommune for hjælp til misbrug, kan du blive henvist til Alfa Fredensborg.

Alfa Fredensborg er et misbrugscenter, der tilbyder både døgnbehandling og dagbehandling. Med erfaring siden 2003, ved vi, hvad det kræver at støtte personer igennem afvænningsprocessen.

Har du brug for hjælp?

Kontakt os døgnet rundt på telefonen til en helt fortrolig og uforpligtende samtale.

Hvis du er mere tryg ved at sende os en besked, kan du gøre det her.

Behandling af misbrug i eller uden for Ishøj

At modtage behandling udenfor dit lokalområde kan tilbyde en frisk start og minimere forstyrrelser. Her kan du finde mere information om Alfa Fredensborgs behandlingsmuligheder:

Døgnbehandling

Ved døgnbehandling bor man på behandlingsstedet, hvilket gør det muligt at få intensiv støtte til at håndtere misbrugsproblemer. Denne form for behandling er særlig velegnet til personer med svær afhængighed, der kræver omfattende omsorg.

Hvis misbrugerens tilstand inkluderer udtalte abstinenser og behov for beskyttelse fra ydre påvirkninger, er døgnbehandling ofte den bedste mulighed. På Alfa Fredensborg ydes der professionel afgiftning, stabilisering, omsorg og misbrugsfri behandling.

Behandlingsperioden varierer afhængigt af den enkeltes situation. En 40-årig alkoholafhængig person kan efter et kort døgnforløb have behov for videre ambulant behandling. En 30-årig person med alvorligt misbrug af kokain, alkohol og piller kan have brug for 2-3 måneders døgnbehandling, efterfulgt af dag- og ambulant behandling.

Behandlingen skræddersyes individuelt for at sikre den højeste succesrate og støtte til en stoffri livsførelse.

Læs mere: Døgnbehandling

Støtte til pårørende

Når en misbruger starter behandling, kan det skabe store udfordringer i familiedynamikken, hvis kun én part gennemgår en personlig udvikling. Dette øger risikoen for misbrugerens tilbagefald.

Alfa Fredensborg anerkender dette behov og tilbyder derfor gratis kurser til alle pårørende.

For at imødegå dette behov tilbyder Alfa Fredensborg støtte til alle pårørende gennem AlfaRehab’s gratis kurser, så de også kan få hjælp og lære at cope med deres oplevelser og bekymringer.

Tilbuddene inkluderer:

  • Individuelle samtaler
  • Gruppeforløb
  • Familiesamtaler.

 

Er du pårørende?

Er du pårørende til en person med afhængighed og misbrug, og har du brug for hjælp og støtte til at håndtere hverdagen?

Kontakt os helt uforpligtende og hør mere om vores tilbud til dig.

Misbrugscenter i hele Danmark

Fordelen ved at modtage behandling udenfor dit lokalområde

Bor du i Ishøj, kan det være til stor fordel at overveje en misbrugsbehandling i et center udenfor din umiddelbare geografi, som eksempelvis Alfa Fredensborg. Behandling udenfor dit lokalområde kan sikre øget anonymitet og give dig ro til at fokusere fuldt ud på din helbredelse – uden den bekymring, der måtte komme af at møde bekendte.

Et skift af miljø kan være med til at bryde de gamle mønstre og rutiner, som ofte er forbundet med ens misbrug. At være væk fra de vante omgivelser, hvor misbruget kan trigges, kan hjælpe dig med at undgå fristelser og støtte introduktionen af nye, sunde vaner og relationer.

Rejsen til Fredensborg kan symbolisere en vigtig beslutning om forandring, og markerer en ny start i dit liv, hvor du vælger at sætte din sundhed og dit velvære i højsædet.

Hvem er vi hos Alfa Fredensborg?

Behandling i trygge omgivelser

I Alfa Fredensborg ser vi det som en essentiel del af helingsprocessen, at behandlingen foregår i komfortable og hjemlige omgivelser. Derfor har vores center enkeltværelser med egen nøgle, TV, internet og møbler, så du kan føle en tryghed og hjemlig følelse til enhver tid. Centret er smukt placeret i Fredensborg, nær Fredensborg Slot. Her kan du nyde naturskønne omgivelser, som giver plads til både privatliv og mulighed for at danne nye venskaber med andre beboere. Som privat misbrugscenter tilbyder vi også fuld anonymitet ved privat betaling. Dette sikrer, at dine oplysninger udelukkende deles med dem, du giver tilladelse til.

Professionelle og empatiske behandlere

Vores team består af højt kvalificerede fagfolk med mange års erfaring inden for behandling af rusmiddelafhængighed. Vores kompetencer dækker sundhedsvæsen, socialt arbejde, psykologi og teknologi.

Hos Alfa Fredensborg forstår vi, at stoffer og alkohol ofte fungerer som en mekanisme til at håndtere livets mange udfordringer. I vores misbrugsbehandling adresserer vi disse komplekse problemstillinger, så behovet for afhængighed reduceres. Dette muliggør en fremtid uden misbrugsproblemer.

Behandling, der passer til dig

Hos Alfa Fredensborg skræddersyr vi altid behandlingen til den enkelte person, da ingen cases er ens. Flere af vores medarbejdere har selv erfaringer med misbrug og kender derfor til misbrugerens situation. Vi tror på, at alle ønsker en bedre fremtid, nogle har blot brug for hjælp til at opnå den uden misbrug.

Vi behandler alle med respekt og tillid og tilbyder et personligt behandlingsforløb, der giver de bedste forudsætninger for at overvinde misbruget. Vores mål er at skabe en hjemlig atmosfære for alle vores beboere.

Med over 20 års erfaring i behandling af individer med dobbeltbelastede misbrug og psykiske lidelser, tager vores tilgang altid højde for den enkeltes unikke udfordringer, og vi tilbyder psykologisk støtte til dem i behov. Lad os hjælpe dig ud af dit misbrug.

Behandling af specifikke stoftyper på Alfa Fredensborg

Hash

Kokain

Alkohol

Heroin / Metadon

Benzodiazepiner

Fentanyl

MDMA

GHB

Amfetamin

Og forskellige piller

Har du spørgsmål til misbrugsbehandling i Ishøj eller på Alfa Fredensborg?

Har du selv et misbrug, eller er du pårørende til en misbruger?

Har du spørgsmål til misbrugsbehandling hos Alfa Fredensborg eller mulighederne i Ishøj, eller har du brug for rådgivning omkring alkohol- eller stofmisbrug?

48 40 40 60

Ring hele døgnet