Misbrugscenter Herlev

→ Få hjælp fra dit lokale rusmiddelcenter

Få hjælp til misbrug i Herlev Kommune

– og bliv henvist til behandlingstilbud i hele landet.

Herlev tilbyder omfattende rusmiddelbehandling med mulighed for henvisning til specialiserede behandlingscentre i hele landet, så du kan få den bedst mulige støtte.

Uanset din situation er der hjælp at hente for at overvinde misbrug og sikre en lysere fremtid.

  • Din kommune hjælper dig med at finde den rette behandling ved misbrug
  • Herlev Kommune henviser dig til misbrugsbehandling uden for kommunens grænser om nødvendigt
  • Behandling i andre områder kan tilbyde dig den diskretion og fokuserede støtte du har brug for.

 

Sådan får du hjælp til misbrug i Herlev Kommune

Om du er bosat i Herlev og har brug for hjælp til misbrug, tilbyder Herlev Kommune, ligesom landets øvrige kommuner, både rådgivning og behandling for misbrug.

Adresse og kontakt

I Herlev Kommune ligger misbrugscenteret på:

Symfonivej 41. 2730 Herlev

Og du kan kontakte Kagshuset på:

Tlf. +45 44 52 63 40

Mail: kagshuset@herlev.dk

Læs mere om Herlev Kommunes tilbud her

Hvornår bør du søge hjælp?

Overvejer du tit, hvorvidt dit stof- eller alkoholforbrug kan være et problem? Er du usikker på, om du har brug for misbrugsbehandling? En god rettesnor kan være, hvis dine vaner med alkohol eller stoffer ofte overstiger det, du oprindeligt havde planlagt – så er det tid til at søge hjælp.

Måske har dine venner eller familie udtrykt bekymring over dit forbrug; dette kan være et tegn på, at du bruger for meget og har brug for hjælp.

Bekymring alene bør være nok til at få dig til at søge hjælp, og din kommune skal ifølge loven hjælpe dig, hvis du henvender dig.

Lovgivning og henvisningsmuligheder

Alle danske kommuner er lovmæssigt forpligtede til at yde hjælp til borgere med misbrugsproblemer, der beder om det. Du har mulighed for at få behandling inden for kommunen eller blive henvist til specialiserede tilbud andre steder i landet.

Kommunen skal vurdere dine behov og sørge for, at du får den rette hjælp.

Bliv henvist til Alfa Fredensborg gennem Herlev Kommune

Hvis du søger hjælp til rusmiddelbehandling hos Herlev Kommune, har du adgang til at blive henvist til Alfa Fredensborg.

Alfa Fredensborg er et professionelt misbrugscenter, som tilbyder både døgn- og dagbehandling. Siden 2003 har de hjulpet personer i kampen mod misbrug og har omfattende erfaring med at støtte folk til en fremtid uden misbrug.

Har du brug for hjælp?

Kontakt os døgnet rundt på telefonen til en helt fortrolig og uforpligtende samtale.

Hvis du er mere tryg ved at sende os en besked, kan du gøre det her.

Misbrugsbehandling i eller uden for Herlev

Behandling uden for Herlev kan give muligheder for en ny begyndelse med færre afledninger. Herlev Kommune kan henvise til misbrugscentre som Alfa Fredensborg, kendt for deres højt specialiserede behandlingstilbud.

Døgnbehandling

Døgnbehandling indebærer indlæggelse på behandlingsstedet, hvor intensiv støtte gives til dem, der lider af alvorlige afhængigheder. Dette behandlingsforløb er særligt velegnet til personer med omfattende misbrug, som kræver en grundig indsats.

For personer med abstinenser og behov for isolation fra eksterne påvirkninger, er døgnbehandling en effektiv løsning. Hos Alfa Fredensborg modtager patienterne professionel hjælp gennem afgiftning, stabilisering, omsorg og stoffri terapi.

Længden af et døgnbehandlingsforløb varierer afhængigt af individets situation. For eksempel kan en 40-årig med alkoholmisbrug have gavn af en kortere periode med døgnbehandling efterfulgt af ambulant behandling. Derimod kan en 30-årig med alvorligt kokain-, alkohol- og pillemisbrug have behov for 2-3 måneders døgnbehandling, efterfulgt af dag- og ambulant behandling.

Behandlingsplanen tilpasses individuelt for at maksimere chancen for succes og støtte en stoffri tilværelse.

Læs mere: Døgnbehandling

Støtte til pårørende

Når en misbruger påbegynder behandling, kan familien og pårørende føle sig overladt til sig selv. Denne situation kan belaste familiære relationer, især hvis kun én part har gennemgået en personlig udvikling, hvilket kan øge risikoen for tilbageskridt hos misbrugeren.

For at imødegå dette behov tilbyder Alfa Fredensborg støtte til alle pårørende gennem AlfaRehab’s gratis kurser, så de også kan få hjælp og lære at cope med deres oplevelser og bekymringer.

Tilbuddene inkluderer:

  • Individuelle samtaler
  • Gruppeforløb
  • Familiesamtaler.

 

Er du pårørende?

Er du pårørende til en person med afhængighed og misbrug, og har du brug for hjælp og støtte til at håndtere hverdagen?

Kontakt os helt uforpligtende og hør mere om vores tilbud til dig.

Misbrugscenter i hele Danmark

Fordelen ved at modtage behandling udenfor dit lokalområde

Hvis du bor i Herlev, kan det være en fordel at modtage misbrugsbehandling i fredeligere omgivelser i Fredensborg. Når du vælger at blive behandlet uden for din hjemmeegn, opnår du større anonymitet og diskretion, hvilket giver dig mulighed for at fokusere fuldt ud på din helbredelse uden frygt for at støde på kendte ansigter. Samtidig kan dine nærmeste stadig besøge dig og støtte dig i processen.

At skifte miljø kan være med til at bryde gamle mønstre og skabe en ny begyndelse. Når du befinder dig væk fra velkendte miljøer, mindskes risikoen for at blive fristet eller blive udsat for triggere, hvilket kan hæmme din fremgang. Dette giver dig mulighed for at etablere nye, sunde vaner og relationer, der understøtter din rejse mod et liv uden misbrug.

Rejsen til Fredensborg for behandling kan også markere en symbolsk overgang, hvor du aktivt vælger at tage et vigtigt skridt mod forandring og prioriterer din sundhed og trivsel.

Hvem er vi hos Alfa Fredensborg?

Behandling i trygge omgivelser

Hos Alfa Fredensborg prioriterer vi et trygt og hjemligt miljø under behandlingen. Vores faciliteter tilbyder enkeltværelser med privat nøgle, TV, internet og møbler, der sikrer en komfortabel oplevelse for hver beboer. Vores center er beliggende i de naturskønne områder af Fredensborg, tæt på Fredensborg Slot, hvilket skaber en rolig og behagelig atmosfære prisgivet fred og privatliv.

I kraft af at være et privat misbrugscenter, kan vi også sikre fuld anonymitet i behandlingen, hvis denne betales privat. Dine oplysninger deles kun med personer, som du specifikt godkender.

Professionelle og empatiske behandlere

Vores personale består af velkvalificerede fagfolk med mange års erfaring inden for rusmiddelafhængighed. Teamet besidder ekspertise inden for sundhed, socialt arbejde, psykologi og terapiteknik.

Vi forstår hos Alfa Fredensborg, at alkohol og stoffer ofte bruges som coping-mekanismer for at tackle forskellige livsproblemer. Vores misbrugsbehandling fokuserer på at adressere de underliggende problemer for at gøre brugen af rusmidler unødvendig, hvilket gør det muligt at leve uden afhængighed.

Tilpasset behandling til den enkelte

Ingen to tilfælde af misbrug er ens, og derfor tilpasser Alfa Fredensborg altid behandlingsplanen individuelt. Mange af vores ansatte har personlig erfaring med misbrug og kan derfor relatere sig til misbrugerens situation på en unik måde.

Vi behandler alle vores klienter med respekt og forståelse, og tilbyder personlig behandling, der maksimerer chancerne for succes. Vores mål er at give dig en følelse af hjemlig varme og sikkerhed under hele behandlingsforløbet.

Vi har over to årtiers erfaring med dobbeltbelastede misbrugere, for hvem psykiske lidelser også er en udfordring. Vores behandlingsstrategi inkluderer psykologhjælp, når nødvendigt, for at sikre omfattende støtte. Lad os assistere dig i din vej ud af misbruget.

Afvænning fra forskellige stoffer

Hash

Kokain

Alkohol

Heroin / Metadon

Benzodiazepiner

Fentanyl

MDMA

GHB

Amfetamin

Og forskellige piller

Har du spørgsmål til misbrugsbehandling i Herlev eller på Alfa Fredensborg?

Oplever du selv misbrug eller er pårørende til en, der gør?

Har du spørgsmål til misbrugsbehandling hos Alfa Fredensborg eller mulighederne i Herlev?

Eller har du brug for rådgivning omkring fx alkohol- eller stofmisbrug?

48 40 40 60

Ring hele døgnet