Helhedsorienteret misbrugsbehandling

Når du henviser til Alfa, så henviser du til helhedsorienteret misbrugsbehandling, der kan hjælpe borgere uanset hvilket stadie af misbrug de er i. Vi behandler alkoholisme og stofmisbrug i aldersgruppen 18 – 75 år fra forskellige sociale lag. De to afdelinger AlfaRehab og Alfa Fredensborg, danner tilsammen et tætmasket tilbagefaldsforebyggende tilbud.

AlfaRehab – §101 §110 §141 §85

  • Ambulant behandling i flere forskellige intensiteter
  • Dagbehandling, 5 dage om ugen, året rundt
  • Ambulant matrikelløs behandling – til den kaotiske, eller den der kræver en til en kontakt
  • Botilbud, 5 værelser i Sølvgade kbh K
  • 12 værelser i Frederiksborggade
  • 14 værelser på Roskildevej
  • Mentorordning § 85

Alfa Fredensborg – §101 §110 §141

  • Døgnbehandling 365 dage om året
  • Akut indskrivning

Den tætte sammenhæng mellem de to afdelinger gør, at vi kan starte forberedelserne til arbejdsmarkedet, allerede i døgnbehandlingen og sikre nogle gode helhedsorienterede forløb med en høj succes rate.

Hvis der undervejs skulle opstå tilbagefald kan vi hurtigt skærme borgeren, uden yderligere omkostninger for Kommunen. Vi modtager borgere i begge afdelinger med kort varsel.

Når behandlingen skal virke
Vi arbejder med mennesket bagved misbruget. Denne mere grundige tilgang gør at borgeren får mulighed for at bearbejde de traumer og overbevisninger der står i vejen for deres helbredelse. Mange misbrugsbehandlinger fokuserer på misbruget, og kommer derfor ikke i dybden med problemet. Dette gør at borgeren vil være i højere risiko for tilbagefald efter endt behandling. På Alfa arbejder vi med kerneværdier og grundlæggende overbevisninger som kan føre til langvarig helbredelse.

Borgerne modtager under deres forløb
Løsningsfokuseret terapi, psykoterapi, coaching, traumeterapi (EMDR og SE), kognitiv terapi.

Herudover anbefaler vi altid, at terapeutisk behandling kombineres med sund kost og motion. Jo mindre inflammation kroppen udsættes for, jo større chance er der for et gnidningsfrit behandlingsforløb. Derfor kan man med fordel supplere terapien med en madplan, der indeholder anti-inflammatoriske madvarer.

 

Dette udføres af
Psykoterapeut, psykolog, psykiater, pædagog, socialrådgiver, sygeplejerske, misbrugsbehandler.

Vi skriver jævnligt indlæg om vores aktiviteter og du kan læse nogle af de sidste her på vores websider. Læs bl.a. om vores samarbejde med Socialstyrelsen og Komiteen for Sundhedsoplysning, og hvordan det er med til at udruste udsatte unge.

 

Døgnbehandling 48 40 40 60 – Ambulant behandling 35 35 35 81