Beskyttelse af personlige oplysninger på websiden

Databeskyttelseserklæring

Alfa-Fredensborg respekterer privatlivets fred.

Datasikkerhed og fortrolig behandling af persondata og alle typer forretningsdata er et vigtigt område for Alfa-Fredensborg og integreret i alle forretningsprocesser. Vi sikrer fortrolig behandling af persondata for de besøgende på vores hjemmeside.

I denne databeskyttelseserklæring gennemgår vi hvordan, i hvilket omfang og til hvilke formål persondata indsamles og behandles af Alfa-Fredensborg via hjemmesiden. Alfa-Fredensborg sikrer, at persondata afgivet via hjemmesiden behandles fortroligt og i overensstemmelse med gældende dansk lov om databeskyttelse.

Alfa-Fredensborg forbeholder sig ret til at ændre nærværende databeskyttelseserklæring. I sådant tilfælde bliver de ændrede oplysninger om databeskyttelse offentliggjort her på hjemmesiden. Ved brug af hjemmesiden accepterer brugerne samtidig de til enhver tid gældende betingelser beskrevet i denne databeskyttelseserklæring.

Besøgsdata og serverlogfiler

Besøg på hjemmesiden og download af filer registreres standardmæssigt på vores webservere. Brugerens IP-adresse, browser og domæne, navn på hentede filer, hvilken hjemmeside brugeren kommer fra, dato og tid for hentning, downloadet datamængde samt gennemført download registreres i en logfil. Data i logfiler er ikke personhenførbare. De anvendes udelukkende til interne formål. Data anvendes internt til teknisk administration af hjemmesiden og udarbejdelse af anonymiserede statistikker, der giver et overblik over brugen af Alfa-Fredensborgs hjemmesider, så vi kan evaluere og optimere vores tilstedeværelse på nettet og tilpasse siderne endnu bedre til brugernes behov. Vi forbeholder os dog ret til efterfølgende at gennemgå logfildata, hvis der foreligger begrundet mistanke om lovstridig udnyttelse.

Behandling af persondata

Persondata som defineret i den danske persondatalov er oplysninger om personlige og faglige forhold for identificerbare personer, herunder navn, adresse, fødselsdato, e-mailadresse og telefonnummer. Disse data er ifølge persondataforordningen underlagt særlige beskyttelsesregler, som vi opfylder via tekniske og organisatoriske tiltag.

Persondata indhentes kun i det omfang, det er tilladt ifølge loven, eller når brugerens samtykke er indhentet. Ved konkrete internettjenester, som tilbydes via hjemmesiden, f.eks. kontakt via e-mail eller formular, e-mailnyhedsbrev, onlineansøgning, blogs eller fora, er det ofte nødvendigt at indhente persondata eller virksomhedsdata (e-mailadresse, navn, adresse, osv.) for at give brugeren fuldt udbytte af den pågældende service. Afgivelse af data sker på frivillig basis, og brugeren giver ved indtastning samtykke til, at de oplyste data må indsamles, bearbejdes og benyttes til kontakt, kontraktgennemførelse, varetagelse af forretningsrelation eller andre brugeroplyste formål. Data indsamles, bearbejdes eller benyttes ikke til andre formål og videregives ikke til tredjemand uden for Alfa-Fredensborg. Brugeren kan til enhver tid tilbagekalde sit samtykke med fremtidig virkning.

Anvendelse af cookies

Vi anvender cookies med det formål at forbedre vores hjemmesider, f.eks. til optimering af navigationen. De anvendes også til evaluering af brugernes adgang til og anvendelse af vores sider, se nedenfor under brug af Google Analytics og AddThis. Cookies er små tekstfiler, der lægges på brugerens computer, når brugeren går ind på en hjemmeside. Det er muligt at blokere for eller begrænse brugen af cookies via browserindstillingerne. Uden brug af cookies vil enkelte dele af hjemmesiden ikke kunne bruges. Det er altid muligt at slette de cookies, der ligger på computeren.

Brug af Google Analytics

Denne hjemmeside anvender Google Analytics, et webanalyseværktøj fra Google Inc. („Google“). Google Analytics anvender såkaldte „Cookies“, der er tekstfiler, som gemmes på brugerens computer og bruges til at udarbejde analyser om brugen af hjemmesiden. De oplysninger om brugen af hjemmesiden, som hentes via cookies, overføres til en Googleserver i USA, hvor de gemmes. Ved aktivering af IP-anonymisering på denne hjemmeside afkortes brugerens IP-adresse af Google inden for EU-landene og i andre EØS-lande. Kun i undtagelsestilfælde bliver den fulde IP-adresse overført til en Googleserver i USA og forkortet her. Ifølge aftale med indehaver af denne hjemmeside anvender Google oplysningerne til at foretage analyser af brugen af hjemmesiden og rapportere til indehaver af hjemmesiden med henblik på at tilbyde yderligere tjenester til brug af hjemmesiden og internettet. Google sammenkæder ikke IP-adressen med andre data fra Google. Det er muligt at blokere brug af cookies i browserens indstillinger. Det vil dog ikke være muligt at benytte alle hjemmesidens funktioner i fuldt omfang. Brugeren kan endvidere forhindre, at Google via cookies indhenter samt viderebehandler data vedrørende brugen af hjemmesiden (inkl. IP-adresse) ved at downloade og installere et browser-plugin på følgende adresse (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=da).

Anvendelse af Facebook plugin (Synes godt om-knap)

Denne hjemmeside anvender Social Plugins (“Plugins”) til facebook.com, der drives af Facebook Ireland Limited, Hanover Reach, 5-7 Hanover Quay, Dublin 2 Ireland. Et Facebook plugin vises med Facebooks logo eller en Synes godt om-knap på vores sider. En oversigt over Facebook plugins findes her: developers.facebook.com/docs/plugins/

Når du besøger vores sider, etableres der via plugin en direkte forbindelse mellem din browser og Facebooks server. Facebook registrerer, at du har besøgt vores hjemmeside med din IP-adresse. Hvis du klikker på Facebooks “Synes godt om”-knap, når du er logget ind på din Facebook konto, kan du slå indhold fra vores sider op på din Facebook profil. Facebook kan derefter tilpasse dit besøg på vores sider i forhold til din brugerkonto. Vi gør opmærksom på, at vi som udbyder af siderne ikke har kendskab til, hvilke data Facebook modtager, eller hvordan de anvendes af Facebook. Yderligere information findes i Facebooks databeskyttelseserklæring på de-de.facebook.com/policy.php
Hvis du ikke ønsker, at Facebook skal kunne sammenkoble dit besøg på vores sider med din brugerkonto på Facebook, skal du logge ud af Facebook.

Brug af Google +1

Indsamling og videregivelse af oplysninger: Via Google +1 grænsefladen er det muligt at dele indhold globalt. Via Google +1 modtager du og andre brugere personaliseret indhold fra Google og vores partnere. Google gemmer både oplysningen om, at du har trykket +1 til noget indhold, og om hvilken side, du stod på, da du klikkede +1. Dine +1-angivelser kan blive indsat som henvisning sammen med dit profilnavn og billede på Googletjenester, i søgeresultater og på din Googleprofil samt andre steder på hjemmesider og internettet. Google gemmer oplysninger om dine +1-aktiviteter med det formål at forbedre Googles tjenester både for dig og andre brugere. For at kunne benytte Google +1-grænsefladen skal du have en globalt synlig, offentlig Googleprofil, der som minimum skal indeholde det valgte profilnavn. Navnet anvendes i alle Googletjenester. I mange tilfælde kan navnet også erstatte et andet navn, som du har anvendt til at dele indhold via din Googlekonto. Din Googleprofils identitet kan blive vist til brugere, der kender din e-mailadresse eller andre identificerende oplysninger.

Anvendelse af de indsamlede oplysninger: Ud over de ovennævnte formål anvendes de oplysninger, du afgiver, ifølge Googles til enhver tid gældende databeskyttelsesregler. Google offentliggør muligvis aggregerede statistikker over brugernes +1-aktiviteter eller videregiver disse til brugere og partnere, f.eks. annoncører, affiliates eller andre tilknyttede hjemmesider.

Brug af Twitter

Der er indlejret Twitter tjenester på vores sider. Funktionerne tilbydes via Twitter Inc., 795 Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107, USA. Ved at benytte Twitter og funktionen “Re-Tweet” bliver hjemmesider, du besøger, knyttet sammen med din Twitterkonto og offentliggjort for andre brugere. Der overføres ligeledes data til Twitter. Vi gør opmærksom på, at vi som udbyder af siderne ikke har kendskab til, hvilke data Twitter modtager, eller hvordan data anvendes af Twitter. Yderligere oplysninger herom findes i Twitters databeskyttelseserklæring på twitter.com/privacy. Dine indstillinger for databeskyttelse på Twitter kan ændres under dine kontoindstillinger på twitter.com/account/settings.

Brug af „Addthis“ bogmærker

Denne hjemmeside benytter „Addthis“ plugins, der giver mulighed for at markere udvalgt indhold med et bogmærke. „Addthis“ benytter cookies. De indsamlede data (f.eks. tidspunkt for benyttelse og browserens sprog) overføres til Add This LLC i USA, der efterfølgende bearbejder data. Nærmere oplysninger om bearbejdning af data hos Add This LLC samt Add This LLCs databeskyttelseserklæring kan findes på www.addthis.com/privacy. Denne hjemmeside indeholder navnlig oplysninger om databearbejdningsmetode og anvendelsesformål. De indhentede data bearbejdes ikke af os. Ved at benytte „Addthis“ funktionen accepterer du samtidig, at Add This LLC må bearbejde data i det omfang, der er angivet på hjemmesiden www.addthis.com. Du kan til enhver tid forhindre indhentning af data ved at blokere cookies i browserens indstillinger. Du kan læse mere herom på Add This LLCs hjemmeside.

Sikkerhed
Alfa-Fredensborg anvender tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at sikre de data, vi stiller til rådighed for brugerne, mod tilfældig eller tilsigtet manipulation, tab eller ødelæggelse af data ved uautoriserede personers adgang. Vores sikkerhedsforanstaltninger øges løbende i takt med den teknologiske udvikling. Vi gør dog opmærksom på, at kommunikation via internet navnlig via e-mail ikke kan ske med fuld datasikkerhed, og vi anbefaler, at fortrolige oplysninger fremsendes med almindelig post. Vi bestræber os på at beskytte dine persondata, der bliver gemt hos os, men vi giver dog ingen garanti for datasikkerheden. Data afgives til Alfa-Fredensborg på brugerens eget ansvar.

Ret til oplysning og tilbagekaldelse af data

På opfordring oplyser vi ifølge gældende love og bestemmelser vederlagsfrit og med det samme, om der er gemt persondata om dig hos os, og i givet fald hvilke. Alfa-Fredensborg forbeholder sig ret til at fremsende oplysningerne elektronisk.

Derudover har brugerne ifølge lovgivningen ret til at få persondata oplyst, rettet, blokeret og slettet, med mindre vi er lovmæssigt forpligtet til at gemme data. Hvis du har spørgsmål vedrørende behandling af dine persondata, er du velkommen til at kontakte vores datasikkerhedsansvarlige direkte, der også besvarer spørgsmål vedrørende oplysningsforespørgsler, ansøgninger eller klager.