Unge mere robuse misbrugsbehandling

Alfa-Fredensborg vil gøre anbragte unge robuste

Robuste unge i misbrugsbehandling

Alfa-Fredensborg har skudt et samarbejde i gang med Socialstyrelsen og Komiteen for Sundhedsoplysning om at øge anbragte unges mentaliseringsevne, handlekraft og sociale færdigheder.

Evnen til at mentalisere skal forstås som evnen til at tænke tanker om egne og andres tanker. Gennem mentalisering lærer man egne tanker og følelser at kende og at forstå hvordan de påvirker handlinger og adfærd.

I det kommende år vil vores ansatte få et kompetenceløft i form af uddannelse i videns- og inspirationsprogrammet ROBUSTHED.DK, der bygger på kendt viden fra psykologi, neurovidenskab og pædagogik.

ROBUSTHED.DK

Videns- og inspirationsprogrammet kan anvendes til alment trivselsarbejde og sundhedsfremme og i forhold til specifikke udfordringer hos målgruppen, og det indeholder følgende elementer:

 

  • Viden om resiliens (robusthed), tanker, følelser og hjernen, som kan give øget forståelse for, hvordan det menneskelige sind fungerer og påvirkes af indre og ydre faktorer.
  • Illustrationer, historier og cases, som kan tjene som udgangspunkt for refleksioner om egen og andres adfærd, tanker og følelser.
  • Lege og øvelser, som styrker mentaliseringsevnen.
  • Interaktive tests, træning og handlingsplaner, som kan styrke mentaliseringsevnen.
  • En deltager-blog, hvor brugere af Robusthed.dk kan dele refleksioner og erfaringer.

Mange års erfaring

Selvom Alfa-Fredensborg i en årrække har arbejdet med lignende metoder og teorier i det daglige arbejde med anbragte unge, er der stor begejstring blandt de ansatte, som deltager i uddannelsesforløbet.

Efter de første kursusdage nævnte flere, at de havde fået værktøjer, som kunne tages i brug med det samme til at hjælpe unge med at fjerne selvskadende tanker samt at skabe et robust indre.

Jeanette Lindén, teamleder hos Alfa-Fredensborg, fortæller:

“De ansatte får praksisnære redskaber til den igangværende behandling hos Alfa-Fredensborg på et sprog, der henvender sig til udsatte borgere i en kritisk situation og de får udviklet teknikker til at flytte unge fra alarmstadier fx ved brug af billedsprog.”

I den forbindelse arbejdes der bl.a. med en simpel forståelse af hjernen som inddelt i Tænkehjernen og Alarmhjernen.

Tænkehjernen og alarmhjernen

Tænkehjernen refererer til hjernefunktioner, der er særlige for mennesker og gør at man kan reflektere og perspektivere.

Alarmhjernen er med til at skabe følelsesmæssige reaktioner og aktiveres, når man fx føler sig utryg eller bange.

Viden om Alarmhjernen og om hvordan man kan berolige den, bevirker at man bedre kan håndtere vrede, aggressioner og frustrationer.

Når de ansatte bliver færdige med uddannelsen i august 2018, vil der ligge et stort arbejde i at implementere redskaberne fra ROBUSTHED.DK i huset samt at lære de unge selv at mestre teknikkerne.

Ved projektets afslutning i 2019 håber vi, at begreberne fra ROBUSTHED.DK vil være hverdagssprog på Alfa-Fredensborg og at værktøjerne vil være naturlige at anvende, når unge – samt husets øvrige beboere – får brug for at hvile Alarmhjernen og derimod tage Tænkehjernen i brug.

Kontakt venligst Jeanette Lindén på jl@alfa-fredensborg.dk eller 48 40 40 60, hvis vil vide mere om projektet.

Kontakt os her

Har du brug for hjælp til dig selv, eller en som står der nær?

Du er altid velkommen til at kontakte os helt uforpligtende.

Telefonen er åben døgnet rundt, og kan altid sende os en besked her.