Par i behandling

Det er muligt at komme i behandling sammen med sin partner på Alfa-Fredensborg.
Under opholdet på Alfa-Fredensborg vil parret blive tilbudt at arbejde terapeutisk med deres indbyrdes relation. Parterne skal være villige til at arbejde med deres afhængighed hver for sig. Præventionsform skal på forhånd være aftalt.

Ved ankomst til afgiftningen vil parret få et dobbeltværelse, hvor de vil bo sammen under deres nedtrapning. Skulle den ene af parterne blive nedtrappet før den anden, vil vedkommende blive tilbudt at blive overflyttet til primærfasen, for på den måde at gå i forvejen.

Vores erfaringer med denne form for behandling er positive og vi har flere succesfulde forløb bag os. Der kan være en tendens til, at et par isolerer sig fra resten af behandlingen, hvis de frygter at blive adskilt. Derfor har vi har valgt at lade parret bo sammen under hele forløbet, da det giver mindst gnidninger og er med til at sikre, at parret bliver inden for terapeutisk rækkevidde.

Parterne vil få tildelt hver deres rådgiver. Der vil blive udarbejdet behandlingsplaner for den enkelte og der vil blive lagt en plan for forholdet. I primær 1 fasen vil fokus være på misbrugsbehandling og der vil som regel være enkelte parterapeutiske samtaler. I primær 2 delen vil der komme yderligere fokus på parforholdet, fremtiden, boligsituationen og evnerne til at vedligeholde nære relationer.

Det er kendt, at når et par lever i misbrugsmiljøer, vil der opstå dysfunktioner i relationen til partneren. Disse dysfunktioner er forskellige fra par til par, derfor vil terapien også være forskellig. Vi benytter ofte vores psykolog til at tage de vanskelige, terapeutiske samtaleforløb med parret.

Nogen gange opløser parret selv deres forhold undervejs i deres behandlingsforløb. I sådanne situationer vil det være muligt for begge parter at blive i behandlingen. Hvis parret ønsker at bo hver for sig, men stadig beholde kæresterelationen, er dette også muligt på Alfa-Fredensborg. Det aftales på forhånd med samarbejdspartner, at bevillingen på en af parterne kan overflyttes til et andet egnet behandlingssted, hvis en af parterne ønsker dette.