OxyContin: Virkning, bivirkninger, misbrug og behandling

Få hjælp på Alfa-Fredensborg

 

 

 

Ring på 48 40 40 60

OxyContin er en smertestillende og receptpligtig medicin, som kan medføre alvorlige bivirkninger og have meget negative konsekvenser, hvis det indtages uhensigtsmæssigt og i større doser. Det anvendes almindeligvis ved moderate til stærke kroniske smerter, når mindre kraftige midler ikke længere er tilstrækkelige. Har du selv eller én i din omgangskreds et OxyContin-misbrug? I så fald er kan det være nødvendigt at komme i professionel behandling for OxyContin-afhængighed.

OxyContin-afhængighed er primært kendt i USA, hvor det også kaldes ”hillbilly-heroin”, men det bliver desværre også mere og mere udbredt i Danmark. En afhængighed af smertestillende præparater kan virkelig ødelægge menneskeliv, og derfor er det noget, der skal tages hånd om – hurtigt. Hos Alfa Fredensborg står vi klar til at hjælpe med vejledning og rådgivning, så situationen håndteres bedst muligt.

Er du, eller én du kender, afhængig af OxyContin, er der hjælp at hente hos os. Ring til os på tlf. +45 48 40 40 60 for at få råd og vejledning til håndtering af situationen.

 

Hvad er OxyContin?

 

OxyContin er et stærkt smertestillende middel, der indeholder oxycodon, som virker smertestillende ved at påvirke de områder i din hjerne, som registrerer smerte. Det minder på mange måder om morfin og har samme virkning som smertestillende morfin – både med hensyn til virkning og bivirkninger. Det bruges primært til smertestillende behandling, når andre smertestillende lægemidler ikke længere fungerer. OxyContin er blandt de mest stærke smertestillende lægemidler på markedet, og hvis du håndterer og indtager det forkert, kan det have alvorlige konsekvenser.

OxyContin er et opioid, som virker smertestillende på vores centralnervesystem. De mest kendte opioider er morfin, heroin, metadon og fentanyl, og naturligvis OxyContin, som alle er stærke opioider, der giver større risiko for afhængighed og misbrug.

Har du brug for udtrapning af et OxyContin-misbrug – eller kender du en, som har? Så tøv ikke med at ringe til os på telefon +45 48 40 40 60. Vi sidder klar til at hjælpe dig videre.

 

Kendte oxycodon-præparater og -lægemidler

 

Oxycodon er et smertestillende stof, som er en del af opioid-gruppen, og i Danmark markedsføres det som OxyContin og oxynorm i en række smertestillende præparater. Fælles for alle de smertestillende præparater, som indeholder oxycodon, er, at der er tale om receptpligtig medicin, hvorfor det er læger, der ordinerer de forskellige lægemidler.

De mest almindelige oxycodon-præparater og lægemidler i Danmark er:

 • Lindoxa.
 • Orionox.
 • Oxycodone ”Teva”.
 • Oxycodone ”Vitabalans”.
 • Oxycodone Depot ”Sandoz”.
 • Oxycodonhydrochlorid ”2care4”.
 • Oxycodonhydrochlorid ”Actavis”.
 • Oxycodonhydrochlorid ”G.L.”.
 • Oxycodonhydrochlorid ”Lannacher”.
 • Oxycodonhydrochlorid ”Orion”.
 • OxyContin.
 • Oxynorm.
 • Reltebon Depot.
 • Targin.

Et misbrug af ét eller flere af ovenstående smertestillende præparater med oxycodon kan starte på mange måder. Ofte begynder det dog med et sygdomsforløb, hvor patienten har modtaget morfin. Det kan dog også være andre faktorer som f.eks. sorg og tab i familien samt indflydelse fra omgangskredsen, der sætter gang i en afhængighed.

 

Hvad er opioider?

 

Opioider benyttes primært i smertestillende medicin som f.eks. morfin. Det tildeles typisk til dig, hvis du døjer med utroligt stærke smerter, og den nøjagtige dosis er individuel og afhænger i høj grad af dine smerters art og sværhedsgrad.

Opioider er en gruppe af stoffer, som udvindes af opiumsvalmuen, nærmere bestemt valmuens frøkapsel, som er den mest aktive og stærkest virkende del af valmuen. Virkningen af opioider varierer alt efter, hvilke opioider du indtager. Fælles for de forskellige opioider er dog, at de går ind og bedøver centralnervesystemet.

Hvis du benytter OxyContin til smertestillende behandling, vil virkningen bl.a. komme til udtryk i form af muskelafspænding, døsighed og bedøvelse, hvilket er samme virkning som smertestillende morfin. Den maksimale effekt af indtaget kan til gengæld minde om en eufori, hvilket netop er den virkning, som kan risikere at gøre folk afhængig. Sker det, går OxyContin hen og bliver lige så stærkt og afhængighedsskabende som narkotiske stoffer.

Når du indtager og er påvirket af opioider, kan det genkendes ved, at dine pupiller er små. Derudover vil din puls være langsom og svag, og vejrtrækningen vil ligeledes være rolig og afslappet. De fysiske symptomer kan i særdeleshed minde om at være i en søvnlignende tilstand. Benytter du opioider regelmæssigt og over længere tid, kan du opleve, at effekten og virkningen langsomt aftager, hvilket skaber et behov for større doser for at opnå den ønskede virkning.

Kan du nikke genkendende til ovenstående? Så ring til os på tlf. +45 48 40 40 60 eller send os en mail på info@alfa-fredensborg.dk, hvis du tror, du selv eller én du kender måske er afhængig af opioider.

 

Bivirkninger ved brug af OxyContin

 

Der kan være en række forskellige bivirkninger ved brugen af OxyContin, og hvor nogle af dem er mere hyppige, så er andre dybt alvorlige og nogle, som bør tages hånd om. OxyContin har samme bivirkninger som morfin og andre stærke smertestillende præparater, og nogle af de mest almindelige bivirkninger ved indtagelsen af OxyContin er forstoppelse, kvalme, opkast, hovedpine, sløvhed, svimmelhed og hudkløe. Derudover ses nedsat appetit, mavesmerter, mundtørhed og fordøjelsesbesvær også som hyppige bivirkninger.

Oplever du desuden, at du selv, eller nogen i din omgangskreds, begynder at have kraftig angst, depression, forvirring, hallucinationer, nervøsitet og opstemthed, så kan det være tegn på, at de eller du er på vej ud i eller befinder sig i et misbrug af OxyContin. Bliv klogere på hvorfor i afsnittet nedenfor.

 

Abstinenser og symptomer på afhængighed af OxyContin

 

Du kan udvikle opioid-abstinens, når du tager en mindre dosis af OxyContin, eller når du holder helt op med at tage det. Kroppen skal pludselig tilpasse sig en ny situation uden indtagelse af opioid, og jo længere tid du har indtaget opioider og jo større dosis, desto sværere er afhængigheden og desto større er sandsynligheden også for, at der opstår abstinenser hos dig.

Du kan rammes af angst, rastløshed, hjertebanken, søvnløshed og mange andre symptomer, som generelt er frygtede blandt afhængige. Alene kan frygten for abstinenserne faktisk føre til, at du bliver i misbruget.

Symptomerne på opioid-abstinens er:

 • Uro
 • Tristhed
 • Hovedpine
 • Sved
 • Åndenød
 • Rindende næse
 • Let udvidede pupiller
 • Tåreflod
 • Gåsehud

Ved mere/større grad af abstinens ses også:

 • Søvnløshed
 • Mavesmerter med løs mave og kvalme
 • Høj puls
 • Kulderystelser og feber
 • Smerter i kroppen
 • Store pupiller
 • Angst
 • Diarré
 • Evt. psykose

Det er dog ikke altid frivilligt, at du indtager en mindre dosis eller holder op, og derfor kan opioid-abstinenssymptomer også være tegn på en afhængighed af OxyContin. Opioid-abstinenser er dog i sig selv ikke et udtryk for, at et overforbrug af f.eks. OxyContin har fundet sted.

 

Dosis ved smertebehandling med OxyContin

 

OxyContin til smertebehandling varierer i dosis, og derfor finder du både tabletter, som indeholder 5 mg, 10 mg, 15 mg, 20 mg, 30 mg, 40 mg, 60 mg, 80 mg og 120 mg oxycodonhydrochlorid. En almindelig dosis for en voksen ligger sædvanligvis på 5-10 mg to gange i døgnet, men den endelige dosis afhænger af smerternes sværhedsgrad og art. Har patienten f.eks. dårligt fungerende nyrer, så bør dosis nedsættes – det samme gælder for ældre mennesker.

Tager du selv mere end den anbefalede dosis, eller gør én i din omgangskreds? I så fald du få hjælp til at stoppe afhængigheden med behandling hos Alfa Fredensborg. Du kan kontakte os på tlf. +45 48 40 40 60.

 

Misbrug af OxyContin

 

Visse smertestillende medicintyper som f.eks. OxyContin er mindst lige så stærke og afhængighedsskabende som narkotiske stoffer. OxyContin har nemlig også den (negative) egenskab, at når virkningen aftager, så opstår der tolerance, hvilket betyder, at du har behov for at anvende en endnu højere dosis for at opnå den samme effekt. Når den gode virkning vender tilbage, vil resultatet dog være det samme, når den aftager – du vil have behov for en endnu højere dosis. Dette konstante behov for et nyt ”fix”, er det, vi kalder et OxyContin-misbrug.

Misbrug af receptpligtig medicin er desværre udbredt, men hvad endnu værre er, er at det er dobbelte afhængigheder også. Flere, som ender i et misbrug af receptpligtig medicin, har nemlig også en tendens til at kombinere medicinen med alkohol for at ramme den ønskede effekt hurtigere, hvilket desværre fører til en dobbelt afhængighed.

 

Behandling og afvænning: Hvordan kommer man ud af et misbrug af receptpligtig medicin?

 

Vejen ud af smertestillende afhængighed afhænger af den enkelte misbruger. Afvænning og misbrugsbehandling kræver dog typisk en nøje fastlagt nedtrapningsplan, som i kombination med støttende behandling skal lede til en ny hverdag uden medicin for patienten.

Hos Alfa Fredensborg er det ikke nødvendigvis stofferne, som er omdrejningspunktet for vores behandling, da et misbrug af receptpligtig medicin og andre stoffer som regel bunder ud i et ønske om nydelse, selvforglemmelse og selvoptimering. Derfor fokuserer vi i højere grad på de bagvedliggende årsager til, at patienten er endt i en afhængighed.

Det betyder for nogle, at der udvikles alternative former for smertebehandling, mens andre får støtte til at lære at håndtere den nye medicinfrie hverdag. Hos Alfa Fredensborg tilbyder vi konkrete værktøjer og psykoedukation, så patienten bliver klogere på sig selv og lærer at håndtere problemerne.

 

Har du brug for hjælp til behandling for dit misbrug af OxyContin?

 

Har du, eller én du kender, brug for hjælp til behandling af et OxyContin-misbrug? I så fald må du endelig ikke tøve med at kontakte os. Du kan ringe til os på tlf. +45 48 40 40 60 og få svar på eventuelle spørgsmål omkring OxyContin samt råd og vejledning i forhold til alt fra konfrontation til forskellige typer behandling. 

Hos Alfa Fredensborg kan vi hjælpe dig og dine pårørende. Vi tilbyder blandt andet ambulant misbrugsbehandling, hvor patienten kan bo hjemme og passe sin hverdag under forløbet. Er der dog tale om en slem afhængighed og et decideret misbrug, anbefaler vi at starte i døgnbehandling for at få det under kontrol og stoppe misbruget, før vi påbegynder ambulant behandling.

Få hjælp nu

Problemer med misbrug?

Få hjælp her.

Kontakt os nu

Send os en besked og vi vil hurtigt kontakte dig.