Døgnbehandling

døgnbehandling på AlfaVi tilbyder døgnbehandling til alkohol -og stofmisbrugere som er mellem 18 og 60 år. Ved siden af den voksne døgnbehandling, har vi i 2013 oprettet en lille Ungebehandling for unge misbrugere mellem 15-17 år fra hele landet.

Vi benytter kognitiv terapi og mindmaps som forandringsmodel og primært behandlingsredskab sideløbende med mindfulness, elementer fra U18-modellen, U-turn og MST-SA, NADA, EMDR, og psykoterapi.

Familien

Familien og de pårørende inddrages i behandlingsforløbet, under indskrivning og vi anbefaler at dette fortsættes under det efterfølgende forløb.

At være i døgnbehandling på Alfa-Fredensborg er ligesom at bo på hotel og være i misbrugsbehandling fyldt op med terapi, undervisning og samvær med de andre beboere. For at afhjælpe følelsen af overformynderi og give beboerne chancen for at vise at de kan tage ansvar har vi indført “frihed under ansvar” begrebet hos os, bare se vores regelsæt.

Vigtigt at vide for dig der er ny
Stort set alle der ankommer til Alfa-Fredensborg har selv forsøgt at stoppe deres misbrug men de har ikke kunne klare det alene. Derfor vælger de døgnbehandling med afgiftning eller afrusning til at starte med. På Alfa-Fredensborg er du ikke alene med dine problemer. Vores professionelle personale og venlige medbeboere vil hjælpe dig igennem din døgnbehandling når det er svært. Den familiære stemning i huset gør at du som ny beboer hurtigt vil falde til ro og blive tryg.

Fællesskabet

I har alle samme mål: At blive stoffrie og få et meningsfuldt liv uden det rod der var da i kom. Men i er alle vidt forskellige mennesker med forskellige historier, følelser og erfaringer. Det eneste i har til fælles er at i “løser” jeres problemer med stoffer eller alkohol.
Vi hjælper jer til at finde nye løsninger til de problemer i har ved at tilbyde terapi, samtaler og et behandlingsmiljø hvor personlig udvikling er i højsædet.

Er du bare blevet træt af misbruget? Så er du velkommen her på Alfa-Fredensborg

Døgnbehandling betaler sig og der er mange fordele ved at få en godt fundament at stå på, inden man overgår til ambulant behandling. Vi anbefaler alle der har gennemført deres døgnbehandling at deltage i en eller anden form for efterbehandling. Det er meget let at falde tilbage i gamle vaner efter endt ophold, og derfor er vigtigt at have nogen at tale med.

Online efterbehandling

Vi tilbyder online terapi og samtaler til dem som har brug for det. Denne behandlingsform benyttes også i sundhedsvæsenet, og kaldes telemedicin. Vi har udviklet vores online behandling siden 2012 og du kan læse mere om den her.