Hvad er betyder mentaliseringsevne?

Mentalisering er at forstå egen og andres adfærd ved at sætte sig i deres sted og reflektere over eget liv. Mentale tilstande er følelser, tanker, behov, mål og intentioner.