Du kan sende sikker post til Alfa-Fredensborg på mailadressen:

Jørgen Maltesen
Leder
Jørgen har stiftet Alfa-Fredensborg den 1. april 2003. Han er Dansk Addiction Counselor, trænet i løsningsfokuseret terapi, Certificeret Coach, certificeret Rational Emotive Behavior Therapist på Albert Ellis institute i New York og han er trænet i alle modulerne i CENAPS Modellen.
Johanne Sofie Henriksen
Socialrådgiver
Johanne har været ansat på Alfa-Fredensborg siden januar 2013. Under sin uddannelse var Johanne tilknyttet CENAPS Danmark, som studentermedhjælp. Hos Johanne, får beboerne bl.a. hjælp til at tage hånd om økonomi, enkeltydelser, boligsituation, kontakt til det offentlige, med mere.
Hanne Petersen
Bogholder / Sekretær
Hanne er administrationens tovholder. Hun står for fakturering, bogføring og lønudbetalinger. Ved siden af dette er det ofte hende man hører som det første når man ringer til os.
Jeanette Lindén
Teamleder, Cand.Pæd.Antrop
Jeanette er vores teamleder og hun hjælper medarbejdere med sagsarbejdet og udviklingen omkring borgerne.
Jens Frydenlund
Psykiater
Jens er psykiater og virksomhedsansvarlig læge på Alfa-Fredensborg. Han har været med lige fra start og han sidder desuden i bestyrelsen. Hans ekspertise i blandt andet nedtrapning af Benzodiazepiner har igennem alle årene været til stor gavn for beboere og personale.
Jesper Dam
Overlæge, speciallæge i psykiatri
Speciallæge i almen medicin Læge fra Aarhus Universitet 1979 Speciallæge i Almen Medicin 1985 Praktiserende læge 1985 Medlem af: Den almindelige danske Lægeforening Praktiserende Lægers Organisation Dansk selskab for Almen Medicin
Helle Baagland
Psykiater
Helle kommer en gang ugentlig og har samtaler med vores beboere
Bitten Jans
Sygeplejerske
Bitten varetager al somatik og medicinske forløb sammen med psykiaterne. Hun har mange års erfaring fra psykiatrien og arbejdet med udsatte unge.
Linda Petersen
Kontorassistent
Linda er kontorassistent og hun holder styr på alt det administrative i beboernes del af behandlingen. Hun gør det let for de nye beboere at føle sig hjemme og er ofte velbesøgt på hendes kontor.
Mette Jännes Larsen
Fundraiser
Mette Jännes Larsen er antropolog og har arbejdet med fundraising, projektudvikling og brugerinddragelse i offentligt og privat regi. Hun hjælper os med at skaffe fondsmidler, sponsorater og donationer, så vi kan realisere vores gode idéer. Mail:
Hans Alsøe
Behandler
Hans er Dansk Addiction Counselor og han er behandler for beboerne i fase 1 hvor han sørger for at de falder godt til fra starten af. Hans rolige, venlige gemyt har en rigtig god virkning på beboerne (og kollegaerne).
Jan Rimer
Cand. Psyk. Aut. Familieterapeut
Jan tager sig af psykologsamtalerne 3 dage om ugen. Han har som regl en lang liste af beboere som han har i forløb samtidigt med deres misbrugsbehandling. Jan er også uddannet i EMDR og dette er særdeles effektivt til mennesker der er traumatiseret.
Dorte Haxman Nielsen
Pædagog
Anne Birgitte Krüger
Økonoma
AB sørger for at der altid er dejlig sund mad til beboerne.
Tommy Christensen
Aften/ Nattevagt
Tommy er aften -nattevagt og er uddannet som Dansk Addiction Counselor.
Anders Themsen
Behandler
Anders træder til når der er opgaver i weekenden og han er uddannet Alkolog, så han hjælper også til i behandlingsarbejdet i hverdagene.
Anders Jensen
Behandler
Anders er uddannet psykoterapeut fra Psykoterapeutisk Institut.
Sólvá Gásdal
Behandler
Sólvá er deltidsansat og faciliterer de særlige tilbagefaldsforebyggende grupper i samarbejde med de andre behandlere.
Rino Hansen
Aften/nattevagt
Rino har været med fra starten. Han er oprindeligt uddannet kok, og det får vi en gang imellem at smage. Han arbejder som aften/nattevagt og har gjort det siden 1996. Desuden er Rino er medarbejderrepræsentant i sikkerhedsgruppen.
Kim Groos Ahrens
Aften/nattevagt
Kim har været ansat på Alfa-Fredensborg siden 2005 og han arbejder nu som nattevagt. Han har en lang erfaring og er uddannet værestedsleder.
Yadigar Berk
Pædagog
Yadigar er weekendvagt og breathe smart instruktør.

 

Kunne du tænke dig at komme med i teamet? Hold øje med vores ledige stillinger her.