Du kan sende sikker post til Alfa-Fredensborg på mailadressen: sikkerpost@alfa-fredensborg.dk

Jørgen Maltesen
Leder
Jørgen har stiftet Alfa-Fredensborg den 1. april 2003. Han er Dansk Addiction Counselor, trænet i løsningsfokuseret terapi, Certificeret Coach, certificeret Rational Emotive Behavior Therapist på Albert Ellis institute i New York og han er trænet i alle modulerne i CENAPS Modellen.
I privaten er han far til to voksne, og to små efternølere. Noget af tiden går med fitness, personlig udvikling, at være familiefar og så ellers holde sig opdateret med sidste nye viden om behandling af misbrugere i ind og udland.
Mere info
Johanne Sofie Henriksen
Socialrådgiver
Johanne har været ansat på Alfa-Fredensborg siden januar 2013. Under sin uddannelse var Johanne tilknyttet CENAPS Danmark, som studentermedhjælp. Hos Johanne, får beboerne bl.a. hjælp til at tage hånd om økonomi, enkeltydelser, boligsituation, kontakt til det offentlige, med mere.
Jeanette Lindén
Cand.Pæd.Antrop, Skolelærer
Jeanette er ansat i ungebehandlingen. Hun hjælper de unge med skolearbejde, relationsdannelse, ADL træning, samtidigt med at hun også fungerer som sportsinstruktør og konceptudvikler.
Jens Frydenlund
Psykiater
Jens er psykiater og virksomhedsansvarlig læge på Alfa-Fredensborg. Han har været med lige fra start og han sidder desuden i bestyrelsen. Hans ekspertise i blandt andet nedtrapning af Benzodiazepiner har igennem alle årene været til stor gavn for beboere og personale.
Jesper Dam
Overlæge, speciallæge i psykiatri
Speciallæge i almen medicin Læge fra Aarhus Universitet 1979 Speciallæge i Almen Medicin 1985 Praktiserende læge 1985 Medlem af: Den almindelige danske Lægeforening Praktiserende Lægers Organisation Dansk selskab for Almen Medicin
Anne Jarlbo
Sygeplejerske
Anne varetager al somatik og medicinske forløb sammen med psykiaterne. Hun har mange års erfaring fra alkohol og stofområdet
Mette Jännes Larsen
Fundraiser
Mette Jännes Larsen er antropolog og har arbejdet med fundraising, projektudvikling og brugerinddragelse i offentligt og privat regi. Hun hjælper os med at skaffe fondsmidler, sponsorater og donationer, så vi kan realisere vores gode idéer. Mail:
Hanne Petersen
Bogholder / Sekretær
Hanne er administrationens tovholder. Hun står for fakturering, bogføring og lønudbetalinger. Ved siden af dette er det ofte hende man hører som det første når man ringer til os.
Linda Petersen
Kontorassistent
Linda er kontorassistent og hun holder styr på alt det administrative i beboernes del af behandlingen. Hun gør det let for de nye beboere at føle sig hjemme og er ofte velbesøgt på hendes kontor.
Hans Alsøe
Behandler
Hans er Dansk Addiction Counselor og han er behandler for beboerne i fase 1 hvor han sørger for at de falder godt til fra starten af. Hans rolige, venlige gemyt har en rigtig god virkning på beboerne (og kollegaerne).
Jan Rimer
Cand. Psyk. Aut. Familieterapeut
Jan tager sig af psykologsamtalerne om torsdagen. Han har som regl en lang liste af beboere som han har i forløb samtidigt med deres misbrugsbehandling. Jan er også uddannet i EMDR og dette er særdeles effektivt til mennesker der er traumatiseret.
Anne Birgitte Krüger
Økonoma
AB sørger for at der altid er dejlig sund mad til beboerne.
Tommy Christensen
Aften/ Nattevagt
Tommy er aften -nattevagt og er uddannet som Dansk Addiction Counselor.
Anders Themsen
Vikar
Anders træder til når der er opgaver i weekenden og han er uddannet Alkolog, så han hjælper også til i behandlingsarbejdet i hverdagene.
Rino Hansen
Aften/nattevagt
Rino har været med fra starten. Han er oprindeligt uddannet kok, og det får vi en gang imellem at smage. Han arbejder som aften/nattevagt og har gjort det siden 1996. Desuden er Rino er medarbejderrepræsentant i sikkerhedsgruppen.
Henrik Johansson
Pædagog
Henrik har arbejdet med unge i mange år.
Kim Groos Ahrens
Aften/nattevagt
Kim har været ansat på Alfa-Fredensborg siden 2005 og han arbejder nu som nattevagt. Han har en lang erfaring og er uddannet værestedsleder.
Yadigar Berk
Pædagog
Yadigar er weekendvagt og breathe smart instruktør.
Mads Henum
Behandlingsassistent/kok
Mads er uddannet kok. Han arbejder som vikar og weekendvagt.

 

Kunne du tænke dig at komme med i teamet? Hold øje med vores ledige stillinger her.