Video

Få hjælp til misbrug på Alfa

 

 

 

Ring på 48 40 40 60

I Recovery Yoga ønsker jeg at understøtte og bidrage til at du bliver genforenet med din krop og dit sinds fulde potentiale og at du får oplevelsen af at kunne folde dig mere ud i livet. Jeg ønsker igennem den kropslige yoga-proces, at du fravrister dig egne og andres begrænsende fordomme og holdninger til hvad du formår at skabe af forandringer i dit liv. Den kropslige oplevelse af selv at kunne skabe forandring i din krop, udvide, åbne og strække kroppen som aldrig prøvet og mærket før, vil have en afsmittende effekt på din oplevelse af indflydelse på og kontrol over dit eget liv. 

I Recovery Yoga søger jeg, at opmuntre dig til at overvinde deres fysiske og psykiske begrænsninger. Denne overvindelse skabes igennem  kropslige øvelser, mindfulnes og meditation. Jeg ønsker at fremme deres følelse og forståelse af, at de er genforenet og forbundet med deres krop og sind. At de har magten til fremadrettet at skabe ændringer i deres psykiske, fysiske og sociale liv

 

Yoga på Alfa Fredensborg

På Alfa Fredensborg, som er en døgninstitution for misbrugere, har man Danmarks bedste misbrugsbehandling, HB-Modellen. HB-modellen har en recoveryorienteret tilgang til beboerne, som selv er med til at planlægge deres eget behandlingsforløb.

Recovery Yoga blev skabt i kraft af mit arbejde med misbrugere på Alfa. Jeg vil gerne takke enhver af dem, som har givet mig lov til at komme tæt på og støtte dem i deres arbejde med kroppen.

RecoveryYoga tilbydes 4 gange om ugen på Alfa og beboerne vælger selv om de vil deltage.

Udover de 4 gange, som er for alle, tilbydes der også individulle yogaforløb, som sammensættes alt efter beboerens fysiske og psykiske behov. Er det beboere med posttraumatisk stresssyndrom(PTSD) eller angst, tilbydes der også Restorativ yoga,  hvor beboeren lægges i aflastende hvilestillinger á 15 min varighed,  støttet op af puder og yogablokke. Det er stillinger med indbygget åndedrætsfokus, som appelerer til det parasympatiske nervesystem. Der kan suppleres med afstressende musik eller NADA nåle i ørerne.

ADHD, borderline og ADD har gavn af at kombinere individuel recoveryyogaforløb med meditationsøvelser med fokus på blive mindre reaktiv på tanker og følelser.

“yoga Nidra” tilbydes med jævne mellemrum i fælles forum. “Yoga Nidra” er en 45 min lang afspændings-rejse, hvor beboerne får mulighed for at så et frø(Sankalpa) i deres bevidsthed i form af et ønskebillede for deres fremtid. 

Kontakt os nu

Send os en besked og vi vil hurtigt kontakte dig.