MBRP mindfulness-baseret rusmiddelbehandling

Få hjælp i dag

Mindfulnessbaseret misbrugsbehandling og tilbagefaldsforebyggelse

Mindfulness er ikke en tilstand, det er færdighed, en evne til at være opmærksom på en bestemt måde. Mindfulness er en bevidst beslutning om at være nærværende i øjeblikket uden at vurdere, dømme, stræbe efter noget og med en accept af det man møder.

På Alfa Fredensborg har du mulighed for at træne denne færdighed/opmærksomhed til morgenyoga og mindfulness om eftermiddagen og som noget helt nyt tilbyder vi også MBRP-gruppe. I MBRP-gruppen træner vi vores opmærksomheds-sans med tilbagefaldsforebyggende briller.

Læs også: Rusmiddelbehandling

MBRP står for “Mindfulness-Based Relaps Prevention”

MBRP er et veldokumenteret og anerkendt træningsforløb for mennesker med afhængigheds-problematikker. MBRP er et nøje tilrettelagt behandlingsprogram som klæder dig på til at være mere til stede og opmærksom i dit liv. Du træner dit nærvær på din krop, dit åndedræt og dine tanker.

Formålet med MBRP-træningen er at forøge din opmærksomhed på triggere og vanemæssige reaktioner, at du udvikler et nyt forhold til disse oplevelser og at du lærer konkrete færdigheder til brug i højrisiko-situationer.

Du får mulighed for at få indsigt i, hvordan dine tanker, følelser, handlinger og din afhængighed spiller sammen, at du har et valg og en mulighed for at træde ud af autopiloten ved trang og ubehag. MBRP-træningsforløbet giver dig tilbagefalds-forebyggende værktøjer og færdigheder som du kan tage med dig videre i livet.

Få hjælp nu

Har du brug for hjælp, eller er du pårørende?

Ring til os på 48 40 40 60 og få hjælp til afvænning og behandling.

MRBP rusmiddelbehandling på Alfa

MBRP-gruppen er en åben gruppe med løbende indtag

Afholdes tirsdag og torsdag fra 10.00 til 12.00

Målgruppen er mennesker i ambulant behandling, dagbehandling eller døgnbehandling. Alle former for afhængigheder er velkomne (ludomani, mad, alkohol og stoffer).

MBRP-Undervisningen varetages af Alfas Yoga -og Mindfulnesslærer som er uddannet MBRP-instruktør. Du får udleveret en mappe med undervisningsmateriale og der vil være “lektier” mellem sessionerne.

Er du indskrevet på Alfa Fredensborg er dine lektier at deltage til morgen yoga og mindfulness 2 – 3 gange om ugen og registrere dine oplevelser med dette.

Er du i ambulant behandling, er dine lektier at lyttet til lydfiler 2 – 3 gange om ugen og registrere dine oplevelser med dette.

Se også:

>> jamanetwork.com

>> tandfonline.com

Undervisning-formen er mindfulnessbaseret

Vi skal opøve vores opmærksomhedssans sammen ved at lave fælles mindfulness-øvelser og meditationer i gruppen og efterfølgende dele hvad vi oplever.

Undervisningsrammen har en metakognitiv tilgang med en undersøgende og nysgerrig dialog omkring hvad vi oplever. Vi kommenterer og bedømmer derfor ikke hinandens oplevelser i gruppen men lytter respektfuldt og medfølende til hinandens oplevelser og prøver at møde det vi oplever i vores egen krop og sind med åbenhed og accept.

Det vil være en god ide hvis du har løstsiddende tøj på, da vi nogle gange vil lave mindful/opmærksomme bevægelser på yogamåtter.

Tag gerne en varm trøje og en vanddunk med😊 Alfa har yogamåtter og tæpper og du er velkommen til at gå i vores cafe og drikke kaffe/spise frugt/bolle i pauserne 😊

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte din behandler.

I 2022 vil der undervises i 4 ugers forløb, tirsdag og torsdag fra kl. 10 – 12.15

Har du spørgsmål til MBRP?

Har du selv et misbrug, eller er du pårørende til en misbruger? Har du spørgsmål til misbrugsbehandling hos Alfa-Fredensborg eller brug for rådgivning omkring alkohol- eller stofmisbrug?

Du er altid velkommen til at kontakte os – vores telefon er åben døgnet rundt. Ring til os eller send os en mail på sikkerpost@alfa-fredensborg.dk.

Vi glæder os til at hjælpe dig. 

MBRP misbrugsbehandling

FÅ HJÆLP NU