Mindfulnessbaseret misbrugsbehandling og tilbagefaldsforebyggelse

Mindfulness er ikke en tilstand, det er færdighed, en evne til at være opmærksom på en bestemt måde. Mindfulness er en bevidst beslutning om at være nærværende i øjeblikket uden at vurdere, dømme, stræbe efter noget og med en accept af det man møder. På Alfa Fredensborg har du mulighed for at træne denne færdighed/opmærksomhed til morgenyoga og mindfulness om eftermiddagen og som noget helt nyt tilbyder vi også MBRP-gruppe. I MBRP-gruppen træner vi vores opmærksomheds-sans med tilbagefaldsforebyggende briller.

Læs også: Rusmiddelbehandling

MBRP står for Mindfulness-Based Relaps Prevention

MBRP er et veldokumenteret1 og anerkendt træningsforløb for mennesker med afhængigheds-problematikker. MBRP er et nøje tilrettelagt behandlingsprogram som klæder dig på til at være mere til stede og opmærksom i dit liv. Du træner dit nærvær på din krop, dit åndedræt og dine tanker.

Formålet med MBRP-træningen er at forøge din opmærksomhed på triggere og vanemæssige reaktioner, at du udvikler et nyt forhold til disse oplevelser og at du lærer konkrete færdigheder til brug i højrisiko-situationer.

Du får mulighed for at få indsigt i, hvordan dine tanker, følelser, handlinger og din afhængighed spiller sammen, at du har et valg og en mulighed for at træde ud af autopiloten ved trang og ubehag. MBRP-træningsforløbet giver dig tilbagefalds-forebyggende værktøjer og færdigheder som du kan tage med dig videre i livet.

MBRP-gruppen er en lukket gruppe, som afholdes 1 – 2 gange om ugen fra 10-12.15 incl. pause.

Målgruppe: Mennesker i ambulant eller døgnbehandling. Alle former for afhængigheder er velkomne (ludomani, mad, alkohol og stoffer).

MBRP-Undervisningen varetages af Alfas Yoga -og Mindfulnesslærer som er uddannet MBRP-instruktør. Du får udleveret en mappe med undervisningsmateriale og der vil være “lektier” mellem sessionerne. Er du indskrevet på Alfa Fredensborg er dine lektier at deltage til morgen yoga og mindfulness 2 – 3 gange om ugen og registrere dine oplevelser med dette. Er du i ambulant behandling, er dine lektier at lyttet til lydfiler 2 – 3 gange om ugen og registrere dine oplevelser med dette.

Undervisning-formen er mindfulnessbaseret

Vi skal opøve vores opmærksomhedssans sammen ved at lave fælles mindfulness-øvelser og meditationer i gruppen og efterfølgende dele hvad vi oplever. Undervisningsrammen har en metakognitiv tilgang med en undersøgende og nysgerrig dialog omkring hvad vi oplever. Vi kommenterer og bedømmer derfor ikke hinandens oplevelser i gruppen men lytter respektfuldt og medfølende til hinandens oplevelser og prøver at møde det vi oplever i vores egen krop og sind med åbenhed og accept.

Det vil være en god ide hvis du har løstsiddende tøj på, da vi nogle gange vil lave mindful/opmærksomme bevægelser på yogamåtter.

Tag gerne en varm trøje og en vanddunk med😊 Alfa har yogamåtter og tæpper og du er velkommen til at gå i vores cafe og drikke kaffe/spise frugt/bolle i pauserne 😊

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte din behandler.

Næste forløb har følgende datoer: 23, 26 og 30 november. 8, 10, 14, 17 og 21 december.

I 2022 vil der undervises i 4 ugers forløb, tirsdag og torsdag fra kl. 10 – 12.15

Links:

https://jamanetwork.com/journals/jamapsychiatry/article-abstract/1839290

https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/08897070903250084

 

 

 

Har du brug for hjælp?

Send os en besked og vi vil hurtigt kontakte dig.