I tæt samarbejde med borgeren

Effektiv døgnbehandling - dagbehandling og ambulant behandling.

Byggeklodsmodellen bliver nu en del af Alfa’s døgn -og ambulante behandling.

 

Kontakt os for at høre mere

EMPOWERMENT

Byggeklodsmodellen er teoretisk funderet i relevante teorier om empowerment, hvor den enkelte borger ses som et selvstændigt individ, som har et ønske om at være en del af de beslutninger, som har indflydelse på livet. Med friheden til selv at træffe beslutninger, kommer også ansvaret til at forvalte denne frihed på en måde så det giver mening for borgerne. Med Byggeklodsmodellen gælder det, at hvis man har sat et mål om f.eks. reduktion af metadonindtag og vælger aktiviteter i sin plan, som ikke understøtter det mål, så må man enten lave målet om, eller ændre i den plan man har bygget.

Mange borgere har oplevet, at de har mistet eller aldrig har haft nogen magt. Derfor er det motiverende, når borgeren begynder at tage ansvar og selv vælger de aktiviteter til, som de mener, kan hjælpe dem i mål. Det kan være store mål om f.eks. stoffrihed eller nyt job, men det kan ligeså vel være andre og mere kortsigtede mål, som f.eks. at få åbnet et brev fra kommunen, at få ringet til sin sagsbehandler eller at få en tid hos lægen.