sinegenplan

Brugerindflydelse på Alfa-Fredensborg

Unik brugerindflydelse på Alfa-Fredensborg

I mange år har vi haft et fast behandlingsprogram på Alfa-Fredensborg, og i mange år har vi indrettet det så det passede til de enkelte beboere. Denne tilgang med et fast program med udelukkende obligatoriske aktiviteter vil vi ændre på. Samtidigt har selve mindsettet hos behandlerne ændret sig i takt med de erfaringer vi gjorde os. Man kan sige at den tankegang hvor behandleren ved hvad den enkelte beboer har brug for bog ofte tager beslutningerne for beboeren er ved at høre fortiden til. Man har altid kunne blive fritaget for enkelte aktiviteter hvis behandleren var enig i at det ikke var gavnligt for en beboer at deltage i f. eks. gruppemøde eller andet.

Individuel behandling (i virkeligheden)
Nu tager vi skridtet til at øge brugerindflydelsen på de behandlingsaktiviteter de forskellige beboere gennemgår mens de er på Alfa-Fredensborg. Ved kun at have nogle enkelte obligatoriske aktiviteter som morgenmad, pligter, frokost og aftensmad så åbner vi mulighed for den enkelte beboer selv at tilvælge gruppemøde, workshop, fitness, psykologsamtale, enesamtale og forskellige fællesmøder. Beboeren får også mulighed for selv at foreslå en behandlingsaktivitet, som vi ikke allerede har på Alfa-Fredensborg og dette forslag vil vi så forsøge at imødegå.

Et behandlingsforløb som en beboer selv tilrettelægger kunne være reaktionsrunde, gruppemøder, psykologsamtale og workshop. Det kunne også være fitness, enesamtale og medhjælp i haven. Eller det kunne være udelukkende enesamtaler med sin behandler og NA/AA møder i løbet af dagen. Det er kun beboerens ønsker og erfaringer der sætter grænserne for behandlingsaktiviteterne under deres ophold på Alfa-Fredensborg.

Hvorfor?
Fordelene ved denne tilgang er at den anerkender menneskers evne til selv at mærke og vælge hvad der er det rette for dem. Den er med til at øge ansvaret og motivationen hos hver eneste beboer. Den sætter personalet i en hjælperolle og opfordrer til en coachende tilgang istedet for en frelsende og bedrevidende.

Vore erfaring med denne tilgang er at især gengangere i behandlingssystemet har stor gavn af at kunne vælge selv. De har ofte siddet i mange behandlinger hvor systemet og deres behandlere har tage en del af beslutningerne på deres vegne. Det kan føre umyndiggørelse og ansvarfralæggelse hos klienten, og dette vil vi gerne gør op med ved at give dem ansvaret tilbage. Behandleren vil selvfølgelig hjælp med at lave planerne, med det er i den sidste ende beboeren selv der vælger.

Det bliver med denne tilgang muligt for beboere at øge behandlingsintensiteten endnu mere end den er på nuværende tidspunkt, hvis de selv mener at det er godt for dem. Hvis de opdager at det måske er for lidt eller for meget kan de justere på de valgte aktiviteter hver 14. dag.

Statistik
Vi fører en komplet fremmøde statistik på alle de aktiviteter beboeren selv vælger. Så det er altid muligt at se hvormange af deres egne planer de er istand til at følge. På Alfa-Fredensborg er det sådan at hvis man ikke følger de planlagte aktiviteter så kan man ikke forlade grunden den dag. Hvis man derimod passer alle de aktiviteter man har valgt, så kan men frit gå til byen i sin fritid.

Overskuelighed
Ved at benytte behandlingssystemet Validi kan alle medarbejder altid se alle beboeres forskellige forpligtigelser og let tjekke af om de bliver fulgt. Dette har før været en af de største kilder til misforståelser at f. eks. weekend eller aftenvagter ikke vidste hvad den enkelte beboer skulle deltage i, (med mindre at alle skulle deltage i det samme).

hoteltv-alfa-fredensborg

Gode levevilkår for misbrugerene i behandling på Alfa-Fredensborg

Der er gode levevilkår på Alfa-Fredensborg

Vi har 25 værelser fordelt på 15 enkeltværelser og 10 dobbeltværelser, alle med eget TV og privatliv som på et hotel. Du har selv nøglen til din dør og du kan opbevare dine værdigenstande i værdiboksen på værelset. Vi har lavet værelserne så det minder om et hotelværelse. De nye Samsung Smart Tv har både internet og informationer om aktiviteterne i behandlingen. På den måde kan du altid lige opdatere dig om ugeskemaet, medicintiderne, billeder af de ansatte og andre begivenheder i nærområdet.

En af vores målsætninger for at tilbyde behandling til alkohol og stofmisbrugere i Danmark er at Alfa-Fredensborg skal være et sted vi ville anbefale til vores egene familiemedlemmer hvis de skulle få afhængigheds problemer. Hvis det ikke er godt nok til vores egne pårørende, er det heller ikke godt nok til landets udsatte.

Personalet på Alfa-Fredensborg deltager i mange forskellige kurser rundt om i landet, og i verden. Derfor har vi fingeren på pulsen når der udvikles nye behandlingsmetoder der kan gavne vores beboere. Hvis du besøger vores personaleside vil du se at al det behandlende personale har lang erfaring og gode professionelle forudsætninger til at hjælpe beboerne på stedet.

vaerlse2sal-alfa-fredensborg

Hvad er EMDR og hvad kan det?

EMDR er en metode der specielt er velegnet til at arbejde med traumatiske oplevelser.

 • den hjælper til at nutidige resurser og erfaringer kan overføres og bruges på traumet
 • den afstemmer intensitet og tempo til den enkelte
 • den bygger på den enkeltes indre processer og associationer

og er således en effektiv og skånsom metode, som bygger på naturlige indre processer.

Når et menneskets trauma bliver aktiveret opleves det så ubehageligt og intenst at man bare vil væk fra smerten, og man får ikke bearbejdet indholdet i oplevelsen. Den kører bare som en indre film. EMDR støtter den enkelte til at bruge egen healende evner og overføre nutidig fornuft og erfaring til at bearbejde og åbne den knude, den traumatiske oplevelse udgør i det indre. Metoden udmærker sig samtidig ved at være meget lidt sproglig.

Psykolog Jan Rimer tilbyder, som en del af behandlingen EMDR til de beboere der har brug for det.

Problemet med at håndtere traumer.

I vort daglige liv anvender vi hjernen bl.a. til at tænke os om i almindelighed
og for at håndtere den stress, vi oplever, således at vi kan regulere vore følelser og vor selvopfattelse. Når vi oplever et traume, sættes vores egen formåen til at håndtere dette ofte ud af spil, og traumeoplevelsen kan lagres i vores bevidsthed på en måde, som gør det meget sværere at anvende vores almindelige ellers velfungerende forarbejdningsevne. Selv om vi ved, at en traumatisk hændelse fandt sted for længe siden, så bliver det umuligt for os at tænke på den
uden at de følelser og andre fornemmelser (sansninger), atter aktiveres, sådan som vi oplevede det dengang, da hændelsen fandt sted.

Det er også almindeligt, at vi udvikler et negativt tankesæt om os selv, når vi forholder os til traumet, som f.eks.: ”det er min fejl” eller ”jeg er værdiløs”. Disse negative tanker om os selv kan også i andre situationer påvirke vores måde at tænke og føle på………. Du kan læse mere om EMDR her på http://www.emdr.dk/Hvad-er-EMDR.aspx

Krigsveteraner får hjælp på Alfa-Fredensborg

Krigsveteraner kan få hjælp til deres misbrug på Alfa-Fredensborg.

Der er begyndt at komme et ikke ubetydeligt antal af traumatiserede veteraner der har udviklet misbrug af forskellige stoffer for at kunne fungere i hverdagen. Mange af dem bruger stofferne til at afhælpe mareridt, aggressioner og generel uro. Mange af dem bliver diagnosticeret PTSD og de er ofte ikke selv i stand til at komme ud af misbruget.

Vi har mødt dem her på Alfa-Fredensborg hvor de er blevet afgiftet og efterfølgende har gennemgået terapien i grupperneog i individuelle samtaler hos psykologen samt psykiateren. De erfaringer vi har gjort os sammenholdt med vores samarbejde med Terence T Gorski har givet os værdifuld viden om hvad der kan hjælpe veteranen. Vi har med disse informationer tilrettelagt et program der er specielt indrettet til denne målgruppe:

 1. Tidlig helbredelse (døgn) – fokus på stress reduktion / mindfulness / meditation / gruppe guidede afspændinger og lignende.
 2. Mellem stadie (døgn og dagbehandling) – PTSD psykoeducation
 3. Sen helbredelse (dag og ambulant) – specifik PTSD behandling gruppe/kognitiv individuel/EMDR

Behandlingslængden foreslås til 3 måneder i døgn efterfulgt af  8 måneders dag og ambulant behandling. I svære tilfælde kan et ambulant forløb med fordel strækkes i en årrække efter endt dagbehandling.

PageLines- CENAPSlogo.jpg

Tilbagefaldsforebyggelse efter cenaps modellen

“Der findes dokumentation for, at struktureret tilbagefaldsforebyggelse er dokumenteret effektiv i behandling af stofmisbrug”
Morten Hesse, Rusmiddelforskningen

På Alfa-Fredensborg er det muligt at modtage tilbagefaldsforebyggende terapi efter CENAPS modellen. Den stærke metodik og det høje uddannelsesniveau gør Alfa-Fredensborg til et oplagt valg til tilbagefaldsforebyggende behandling af afhængige.

Der lægges stor vægt på at sænke stressniveauet hos alle beboerne i huset. Beboerne får en anden og bedre erkendelse af problemerne idet de selv finder nye løsninger på deres problemer. Samtidig arbejdes der meget med selve tilbagefaldsprocessen. Vi mener det er afgørende for beboerne at de kender hele tilbagefaldsprocessen indgående, dette vil give den enkelte et klart billede af de processer der går i gang umiddelbart før et tilbagefald. Ved at kende disse processer vil det være muligt for beboerne enten at stoppe et tilbagefald eller søge hjælp meget tidligt i processen og derved også stoppe tilbagefald.

Det er muligt at deltage i tilbagefaldsbehandlingen uanset hvilken behandlingstype man har gennemført (socialpædagogisk, minnesota, kristen, phønix, humanistisk osv.)

På Alfa-Fredensborg er der mulighed for at lære af sine erfaringer mens man opholder sig på stedet. Vores princip ”frihed under ansvar” hjælper mange til at kunne afprøve deres færdigheder i nærmiljøet i Fredensborg by, hos familien, i hjemmet, til selvhjælpsgrupperne NA/AA, SMART, Life Ring eller hvad der nu giver beboeren mening. Da man har disse privilegier allerede fra starten af den stoffrie fase har men en oplagt chance til at kunne udvise ansvarlighed og tillid. Dette er en fordel i forhold til meget lukkede institutioner, da dette afskærer beboere for at danne egne erfaringer og derved lære af egne fejl og succeser uden for institutionen. Det kan have katastrofale følger først at have denne chance for at danne erfaringer når man er tilbage efter endt behandling i den by man kom fra.

Praksis

Vi praktiserer Problemløsende Gruppeterapi, en kognitiv og psykodynamisk terapiform som udmærker sig ved at ikke være konfronterende. Metoden hjælper beboerne til selv at finde svarene på deres problemer og derigennem løsningerne. Den hjælper ligeledes beboerne til at arbejde som en reflekterende gruppe hvor alle bliver involveret i processen. Der er typisk ca. 6 -8 beboere i grupperne ad gangen og gruppedynamikken er optimal ved dette antal. Opgaverne der fremlægges på Alfa-Fredensborg er opdelt i gruppesessioner og individuelle sessioner. Gruppeprocessen

Tilbagefaldsgruppen består af 5-7 beboere og programmet er opbygget således at stressniveauet bliver nedsat hos beboerne. Gruppe/individuel er 3 gange ugentligt. Dette giver den enkelte mulighed for at komme i dybden uden at blive stresset. Gruppe/individuelle sessioner er struktureret og ensartet for at nedbringe stress og mindske frygt, således at den enkelte tør lægge sine forsvarsmekanismer til siden.

1. Forberedelse
2. Åbning af mødet
3. Respons på sidste session
4. Aflevering af opgaver
5. Vedtagelse af dagsorden
6. Rapportering af hjemmeopgaver
7. Den afsluttende øvelse

1. Forberedelses session: Terapeuten forbereder sig til gruppen ved at gennemse og opsummering af hver gruppemedlems data. Opsummering indeholder det enkelte gruppemedlems demografiske information, en kort historie, liste over problemer, kerneproblem, behandlingsplan og den opgave beboerne er i gang med at løse.

2. Åbning af mødet indledende øvelse (5minutter): Terapeuten anslår tonen i gruppen, etablere sit lederskab, og hjælper beboerne med at varme op til gruppeprocessen.

Registrere deltagerne: Terapeuten registrerer fremmødet. I løbet af proceduren etablerer terapeuten en intuitiv kontakt med hvert gruppemedlem ved at skabe øjenkontakt og udveksle et par ord.
Introducer nye medlemmer i gruppen: Nye gruppemedlemmer bliver hurtig præsenteret for gruppen (to minutter eller mindre) ved at man beder dem fortælle gruppen deres navn, kortfattet fortælle hvorfor de i gruppen. Terapeuten oplyser at der er mulighed for at observere under den første gruppesession. Det eneste den nye beboer skal deltage i er den afsluttende øvelse og derefter skal han/hun vide at det forventes at han/hun deltage mere i næste gruppesession.
Udføre en koncentrationsøvelse: Terapeuten anfører en koncentrationsøvelse ved at bede alle om at tage en dyb indånding, checke hvilke følelser de har med ind til mødet, og lave et hurtigt kropscheck.

3. Respons på sidste gruppesession (10 minutter). Hvert gruppemedlem fremlægger deres daglige opmærksomhedsøvelse.

4. Rapportering om opgaver (10 minutter). Terapeuter spørger alle gruppemedlemmerne om deres opgaver, ved at stille spørgsmål til medlemmerne om deres nuværende opgaver.

5. Dagsordenen sættes (5 minutter). Efter alle har fortalt om deres opgaver, nævner terapeuten de medlemmer som ønsker at fremlægge deres opgave. Terapeuten vælger rækkefølgen. De der ikke når at komme til i gruppen, er først i næste gruppe. Der skal ikke være mere end 3 fremlæggelser under hver gruppesession.

6. Rapportering af hjemmeopgaver (60 minutter). Beboerne fremlægger deres hjemmeopgaver i gruppen imens terapeuten lytter og tager noter.

7. Afsluttende øvelse (15 minutter). Terapeuten beder hvert medlem tage stilling til hvad, er det vigtigste de har lært under dagens session og hvad vedkommende kan gøre anderledes i fremtiden ud fra sin nye viden. Ved mødets slutning er det vigtigt at hvert gruppemedlem har lidt tid til at få rede på tanker og følelser og få styr på hvad der er sket under dagens session. Til dette formål anvender terapeuten et sessions dokumentationsskema, som beder gruppemedlemmerne identificere det vigtigste de har lært under dette møde, og hvad de har tænkt sig at gøre anderledes som følge deraf.

Alle gruppe og individuelle sessioner har den samme struktur, dermed eliminerer vi stressfaktoren og den frygt der kan være forbundet med gruppearbejde/individuel terapi. Desuden er oplevelsen af at være blevet ”talt ned til i gruppen” ikke en mulighed.

Ved at integrere Terence T. Gorskis kognitive problemløsningsprincipper i behandlingen kan beboerne ikke tale eller efterrationalisere sig ud af problemerne eller fralægge sig ansvaret. Metoden er så fintmasket og opstillet på en måde, der ikke gør det muligt for manipulationer og usandheder at finde fodfæste.

Ligesom resten af behandlingen på Alfa-Fredensborg er der mulighed for sideløbende med tilbagefaldsbehandlingen at have samtaleforløb med psykiater og psykolog. Dette har vist sig meget værdifuldt især med mennesker med akutte og tilbagevendende kriser.

Eksempler på forskellige typer tilbagefald:

A. Førstegangs tilbagefald.
Denne gruppe tilhører afhængige som har gennemført en primærbehandling, men på et tidspunkt er der sket en ændring der har resulteret i at helbredelsesprocessen har fået en lav prioritering. Mange i denne kategori får hurtigt troen på sig selv igen.
Disse beboere har ofte haft ”en bagdør åben”. Typisk vil det dreje sig om, at de troede de ville kunne drikke socialt, eller bo sammen med den kæreste der stadig brugte alkohol eller andre stoffer. En anden typisk handlemåde er at de forsøger at sælge stoffer uden selv at tage dem.
Denne type af tilbagefald vil ofte have mest brug for at komme tilbage til en hurtig afgiftning, og få snakket om hvilke erfaringer de gjorde sig ved f.eks. at drikke alkohol. Hvis de har forladt en primærbehandling med en indstilling om at ”jeg må ikke drikke”, kan erfaringen være medvirkende til at de nu har indset ”jeg kan ikke tåle at drikke”. Behandlingsplanen ville derfor kunne udformes meget enkelt til hver beboer, i form af at beskrive hvilke tanker, følelser og adfærd der fulgte i kølvandet på den pågældende overbevisning, og se en sammenhæng mellem dette, og tilbagevenden til brug af stoffer.

B. Gentagne tilbagefald.
En lidt ”tungere” gruppe, hvor mistillid og lav selvfølelse blokerer den afhængige i at se egne ressourcer.
Disse beboere har generelt mange forbehold overfor 12-trinsprogrammet. Mange siger, at de ikke mener de har brug for at deltage i NA-møder, eller arbejde med trinene sammen med en sponsor. De har ofte en fast indgroet kriminel tankegang, og mange er desuden påvirket af mange institutionsophold. De holder ofte fast i nogle overbevisninger om, at de kan højne deres selvværd gennem penge, prestige og kvinder – og det bliver ofte jagten på det, der styrer helbredelsesforsøget. De har svært ved at bryde gamle sociale mønstre, og har et meget stærkt ønske om at høre til. Et andet fællestræk er, at de kan være rigtig gode til at underkaste sig i en behandling, da de er gode til at aflæse hvordan man bør opføre sig for at få autoriteternes accept.
Med denne type bliver der lagt op til et meget tæt samarbejde mellem misbrugscentret og de involverede parter. Efter et grundigt gennemsyn af materiale fra tidligere behandlingsforsøg bliver der udarbejdet en individuel behandlingsplan.

C. Kroniske tilbagefald.
Bliver ved med at tage tilbagefald trods inderlige ønsker om det modsatte. Har samtidig mange af de gentagne tilbagefalds fællestræk.
Disse beboere har videreudviklet de gentagne tilbagefalds kendetegn. De har i deres bevidsthed fået fordrejet 12-trinsprogrammet, og kan få deres afhængighed til at lyde rationel og sammenhængende. Dette indebærer typisk, at den tankegang og adfærd, der karakteriserer de gentagne tilbagefald, her er sat ind i en forklaringsramme, hvor der bruges ord og termer fra 12-trinsprogrammet. Disse beboere kan f.eks. tro at det går rigtig godt lige før de tager stoffer igen. Desuden er der ofte sket det, at de er begyndt at identificere sig med at være en særlig skadet type tilbagefaldsklient, og har svært ved at forestille sig, at de kan opnå vedvarende stoffrihed, uden tilknytning til et behandlingssted. Denne meget svære type kræver også her et særligt tæt samarbejde mellem alle involverede parter. Erfaringer fra USA og Danmark viser at der kan være problemer med depressionslignende tilstande og i nogle tilfælde er der tale om selvmedicinering af psykiatriske lidelser. Denne ubalance bevirker at de ikke har ressourcerne til at se på underliggende problemstillinger i deres tilbagefaldsmønstre og komme fri af den addiktive cyklus. Ved at støtte med medicinsk behandling kan de gennemarbejde disse problematikker og samtidig få et stoffrit fundament at stå på når de returnerer til egen bolig.

D. Stoffri i en årrække og tager herefter tilbagefald.
Denne beboer har været inde i en god helbredelsesproces i længere tid, men er alligevel endt med at tage stoffer igen.

Terence T. Gorski, ejer af CENAPS ® har gennem 20 år udviklet en metode til behandling af misbrugere og pårørende samt forebyggelse af tilbagefald ud fra en bio-psyko-social model og evidensbaserede forskningsresultater.

I CENAPS modellen er der et stort fokus på tilbagefaldsprocessen og på at klarlægge den enkelte klients individuelle advarselssignaler samt formidle relevante, kognitive ”værktøjer” til forebyggelse af tilbagefald.
Der findes flere danske behandlingssteder som arbejder med Terence T. Gorskis tilbagefaldsforebyggende program, men os bekendt er Alfa-Fredensborg og CENAPS Danmark de eneste steder, der anvender CENAPS modellen i sin helhed. Denne metodefasthed gør at det er let overskueligt hvor langt den enkelte beboer er i helbredelsesprocessen.

For yderligere information om CENAPS-Modellens videnskabelige grundlag se CENAPS MODELLEN FOR HELBREDELSE OG TILBAGEFALDSFOREBYGGELSE

1798731_10152157443883290_1738999771_n

Mønten

Når du har gennemført dit forløb på Alfa-Fredensborg vil du få en mønt under udringnings ceremonien. Når du har denne mønt er du resten af dit liv velkommen til at komme og overnatte og blive et par dage hvis du har lyst. Det kan være en stor hjælp hvis du går igennem en svær tid og måske føler du har brug for et stærkere stoffrit netværk.

Fællesskabet og stemningen i huset kan hjælpe dig igennem svære tider og hjælpe dig til at undgå tilbagefald.

Du kan bruge mønten så mange gange du vil igennem livet. Hvis der ikke er plads i huset kan du campere på den store græsplæne.

Hvis du har brug for behandling, eller har mindre end 30 dage ædru/stoffri efter et tilbagefald skal du visiteres gennem dit misbrugscenter.

therapeuticcommunity

Det terapeutiske fællesskab

Det terapeutiske fællesskab (TF) til behandling af stofmisbrug og afhængighed har eksisteret i cirka 40 år. Generelt set er TF´ere stoffrie bosteder, der anvender en hierarkisk model med behandlingsstadier, der afspejler et forøget niveau af personligt og socialt ansvar. Indflydelsen fra ligestillede, der medieres gennem forskellige gruppeprocesser, bruges til at hjælpe den enkelte med at lære og tilpasse sig sociale normer samt udvikle mere effektive sociale evner.

TF´ere adskiller sig fra andre behandlingstilgange primært i den måde, hvorpå de anvender fællesskabet, der består af behandlingspersonalet og dem, der er i bedring, som nøgleagenter i forhold til forandring. Denne tilgang bliver ofte refereret til som ”fællesskabet som metode”. Medlemmer i TF´ere interagerer på strukturerede og ustrukturerede måder med henblik på at influere på holdninger, opfattelser og adfærd, der associeres med stofmisbrug.

Mange af de mennesker, der er tilknyttet en TF, har en historie med sig, hvor deres sociale funktion, deres uddannelsesmæssige/arbejdsrelaterede evner, deres positive fællesskaber og familiebånd/-relationer er blevet nedbrudt grundet deres stofmisbrug. For dem indebærer bedring og rehabilitering – det vil sige at genlære eller reetablere sunde funktioner, evner og værdier såvel som at genfinde fysisk og følelsesmæssig sundhed. Andre TF-beboere har aldrig tilegnet sig en funktionel livsstil. For de mennesker, er TF deres første oplevelse med at leve på en ”ordentlig” måde. Bedring for dem indebærer kvalificering – det vil sige for første gang at lære adfærdsmæssige evner, holdninger og værdier, der associeres med et socialiseret liv.

I tillæg til vigtigheden af fællesskabet som en primær agent i forhold til forandring er et andet fundamentalt TF-princip ”selv-hjælp”. Selvhjælp antyder, at personer i behandling er de væsentligste bidragydere til forandringsprocessen. ”Gensidig selv-hjælp” betyder, at den enkelte også tager delvist ansvar for bedring hos deres ligestillede – et vigtigt aspekt i ens egen behandling.

Hvor gavnlige er de terapeutiske fællesskaber i forhold til behandling af stofmisbrug?

I tre årtier har NIDA udført adskillige store studier med henblik på at forøge den videnskabelige viden vedrørende udfaldet af stofmisbrugsbehandling, som den typisk udføres i USA. Disse studier samlede grunddata fra mere end 65.000 personer, der blev ”indlagt” på offentligt finansierede behandlingssteder. De inkluderede et udvalg af TF-programmer og andre typer af programmer (fx metadon-vedligeholdelse, ambulant, stoffri behandling, korttids døgnbehandling og afgiftningsprogrammer). Data blev indsamlet ved indskrivning, i løbet af behandlingen og i en række opfølgninger, der fokuserede på udfald/resultater, som fremkom 12 måneder, eller senere, efter behandling.

Hvem modtager behandling i et terapeutisk fællesskab?

TF´ere behandler personer med en lang række af stofmisbrugsproblemer. De, der er i behandling, har ofte andre svære problemer såsom multiple stofafhængigheder (afhængighed i forhold til forskellige stoffer), tilknytning til det kriminelle miljø og dermed det retslige system, mangel på positiv social støtte, psykiske problemer (fx depression, angst, ptsd samt antisociale og andre personlighedsforstyrrelser).

Stoffernes virkning på hjernen

Der er meget ny forskning i hvordan hjernen virker og nogle af dem kan forklare hvorfor misbrugere har svært ved at stoppe med at tage stoffer, eller opfører på måder som de bagefter godt ved er forkerte. Deres impulskontrol kan simpelthen i nogle tilfælde være sat midlertidigt ud af drift på grund af disse ændringer i hjernen.

Herunder har vi samlet nogle links og videoer der kan være værdifulde i forståelsen af unge/voksne og misbrug.

Udkørende behandling hjemme hos borgeren

Som et nyt behandlingstiltag i 2012 tilbyder Alfa-Fredensborg udgående individuel misbrugsbehandling.

Behandlingstilbuddet kan fungere selvstændigt eller i kombination med anden behandling. Den udgående behandling kan iværksættes på alle tidspunkter af et behandlingsforløb; lige fra motivationsfasen, til et efterbehandlingsværn og som individuel støtte i udfordrende forandringsprocesser og højrisikoperioder herimellem.

Tilbuddets sigte er at kunne opfylde et udækket behandlingsbehov for de borgere der ikke umiddelbart kan deltage i almindelige behandlingsforløb, eller har afbrudt et igangværende behandlingsforløb.

Målgruppen for behandlingstilbuddet er således borgere der:

 • Ønsker at reducere eller ophøre med deres misbrug
 • Har behov for udredning/afklaring før et døgn- eller dagbehandlingsforløb
 • Har problemer med at få dagligdagen til at fungere og derfor ikke kan overskue et traditionelt behandlingstilbud
 • Ikke kan håndtere samværet med andre i behandling
 • Har brug for et individuelt og tilrettelagt tilbud
 • Hvor der er mistanke om psykiatriske eller psykiske problemer bag deres misbrug fx personlighedsforstyrrelser, ADHD, angst eller depression
 • Der fremstår mindre motiverede og viser manglende tro på eller overskud til forandring af deres misbrug
 • Borgere der udadtil fremstår som velfungerende og fx. er i arbejde eller uddannelse og som derfor ikke kan deltage i traditionelle behandlingstilbud
 • Har afbrudt et behandlingstilbud
 • Har behov for sideløbende individuel støtte under et igangværende behandlingstilbud

Formålet er at afklare behandlingsbehov, samt motivere og støtte borgeren til at reducere/stabilisere misbrug, opnå eller vedligeholde stoffrihed og generelt optimere livskvaliteten med udgangspunkt i den enkelte borgers unikke livssituation.

Målet er således at kunne reducere misbrug og den relativt høje tilbagefaldsrate. Endvidere ønskes det at tilbyde en behandlingsform, der kan rumme de borgere der på nuværende tidspunkt ikke kan hjælpes af de eksisterende tilbud, eller har brug for yderligere hjælp for at profitere af andre behandlingsforløb.

Tilbuddet er målrettet kommuner i Nordsjælland

 

 

Terence T Gorski på Alfa-Fredensborg

Terence T. Gorski er grundlægger af og administrerende direktør for CENAPS® Corporation – en konsulent- og uddannelsesvirksomhed, der har specialiseret sig i kemisk afhængighed, medafhængighed og tilbagefaldsforebyggelse. Derudover er han klinisk chef for The National Relapse Prevention Certification School og er nationalt certificeret misbrugskonsulent.

Gorski er en anerkendt forfatter, foredragsholder, underviser og ledende specialist inden for områderne kemisk afhængighed og medafhængighed. Hans evner til at forklare komplekse helbredelsesprincipper på en både underholdende og letforståelig måde har gjort ham til en populær foredragsholder og hans brede opfattelse af, hvad helbredelse indebærer, har revolutioneret behandlingen af tilbagefald. Som formand for CENAPS® Corporation i Spring Hill, Florida, har Gorski bidraget med forskning, undervisning og konsulentvirksomhed til utallige behandlingssteder verden over.

Han har igennem årene været flere gange på Alfa-Fredensborg og vi er Certificeret “Center of Exellence”

www.tgorski.com

30 dages reglen

Gennem tiden er der mange der har inspireret os som personalegruppe. Nogle gange har det været beboerne selv, andre gange nogle kapaciteter fra den terapeutiske verden i Danmark og udlandet.

“30 dages reglen”
Nogle eksempler der virkelig har sat sig på Alfa-Fredensborg var f. ex. da Terence Gorski sagde til mig at hvis addiction er en sygdomslignende tilstand kan man da ikke smide beboerne ud af behandlingen hvis den bryder ud. Da jeg holdt denne udtalelse op mod den viden Jens kom hjem med fra USA omkring hvordan hjernens måde at arbejde på ændrer sig når der er tale om misbrug. Hvordan forbindelserne mellem “kontrolcentret” (frontal pandelapperne) og resten af hjernen ændrer sig og bliver sat ud af kraft igennem vedvarende misbrug. Hvordan det har vist sig i studier at det tager flere måneder før denne ændring af hjernens arbejdsgange bliver normaliseret og folk handler mindre impulsivt og med mere egenkontrol og med tanke for konsekvenserne.

Denne nye viden skabte “30 dages reglen” på Alfa-Fredensborg. Denne Beskyttelse mod sig selv garanterer beboeren at de opnår 30 dage stoffri ved at intensivere behandlingen og begrænse mulighederne for kontakt ud af huset (minimere fristelser og øge terapien).

“30 dages reglen” bruges når beboere tager stoffer eller forlader deres behandling uden tilladelse eller gentagne gange nægter at følge personalets anvisninger.

Før i tiden blev beboerne sendt hjem på “tænkepause” hvis de tog stoffer i deres behandling. Tanken var at så bedre kunne huske hvad de kom fra og hvor godt de havde det i behandlingen. Desværre er der også en øget chance for dødelighed ved denne metode da det kan være svært at dosere rigtigt når man er blevet nedtrappet, eller er følelsesmæssigt ude af balance efter at være blevet “kastet” tilbage i misbruget.

“Frihed under ansvar”
Dette princip blev skabt da vi begyndte at modtage beboere der ikke var helt udbrændte misbrugere. Vi modtog mennesker i behandling der selv kom kørende i egne biler og havde bedre relationer og netværk på arbejdsmarkedet og i deres familier. Med øgede krav til individuel behandling blev princippet “frihed under ansvar” født.

Frihed under ansvar går imod den gamle forestilling om at en misbruger ikke kan finde ud af noget og først kan tage ansvar efter et bestemt antal stoffri dage. Ved at vende dette princip på hovedet kunne vi sikre at det kun var dem der viste i handling, (ved stofindtag eller andre reglbrud) at de ikke kunne administrere udgang, mobiltelefon, computer eller kontanter der blev begrænset.

Alle de andre (størstedelen) slap for den følelse af umyndiggørelse der kan være forbundet med at blive administreret på så centrale punkter i livet.

alkohol og stoffer

Døgnbehandling til alkohol og stofmisbrugere

Døgnbehandlingen Alfa-fredensborg set fra GårdspladsenDøgnbehandling

Vi tilbyder døgnbehandling til alle misbrugere af stoffer eller alkohol som er mellem 16 og 55 år. Ved siden af den voksne døgnbehandling, har vi oprettet en lille Ungebehandling for unge misbrugere mellem 16-17 år fra hele landet.

Vi benytter CENAPS modellen som forandringsmodel og primært behandlingsredskab.

Familien og de pårørende inddrages i behandlingsforløbet under indskrivning og vi anbefaler at dette fortsættes under det efterfølgende forløb.

At være i døgnbehandling på Alfa-Fredensborg er ligesom at bo på hotel og være i misbrugsbehandling fyldt op med terapi, undervisning og samvær med de andre beboere. For at afhjælpe følelsen af overformynderi og give beboerne chancen for at vise at de kan tage ansvar har vi indført “frihed under ansvar” begrebet hos os, bare se vores regelsæt.

Vigtigt at vide for dig der er ny
Stort set alle der ankommer til Alfa-Fredensborg har selv forsøgt at stoppe deres misbrug men de har ikke kunne klare det alene. Derfor vælger de døgnbehandling med afgiftning eller afrusning til at starte med. På Alfa-Fredensborg er du ikke alene med dine problemer. Vores professionelle personale og venlige medbeboere vil hjælpe dig igennem din døgnbehandling når det er svært. Den familiære stemning i huset gør at du som ny beboer hurtigt vil falde til ro og blive tryg.

Fællesskabet
I har alle samme mål: At blive stoffrie og få et meningsfuldt liv uden det rod der var da i kom. Men i er alle vidt forskellige mennesker med forskellige historier, følelser og erfaringer. Det eneste i har til fælles er at i “løser” jeres problemer med stoffer eller alkohol.
Vi hjælper jer til at finde nye løsninger til de problemer i har ved at tilbyde terapi, samtaler og et behandlingsmiljø hvor personlig udvikling er i højsædet.

Er du bare blevet træt af misbruget? Så er du velkommen her på Alfa-Fredensborg.

STOF udgav i september 2012 en artikel om døgnbehandling som kan være god læsning for både borgere og sagsbehandlere Klik her for at læse den

Behandlingen ligger tæt op af hvad rusmiddelforskningen anbefaler som god misbrugsbehandling anno 2012. Klik her for at læse den

Center for rusmiddelforskning’s store undersøgelse af døgnbehandlinger (som vi også var med i) i 2010. Klik her for at læse

Tags: Døgnbehandling, misbrugsbehandling, stoffrihed, nedtrapning, afrusning, unge i behandling.