Fase 1 dagbehandling

– Samme terapi som døgnbehandlingen. Dagbehandling i samme hus som døgnbehandlingen gør at alt personale som er til stede i døgnbehandlingen også er til rådighed for borgeren i dagbehandling.

  1. Problemløsende gruppeterapi. Den bliver hovedsageligt brugt til fremlæggelse af selvvalgte problemstillinger eller til fremlæggelse af skriftlige opgaver valgt i samarbejde med terapeuten. Derudover bruges gruppen til bearbejdning af akut opståede problemer, stresshåndtering samt opmærksomhedsøvelser. Dagbehandlingsgruppen har løbende indtag, hvilket betyder, at der altid er en god blanding af nytilkomne og erfarne gruppemedlemmer. Hvis gruppen kun har få medlemmer bliver den fusioneret med grupperne fra døgnbehandlingen. Emnerne kan være: Følelsesmæssige problemer, stress, stoftrang, boligsituation, parforhold, børn, etc.
  2. Skriftlige opgaver. Som en vigtig del af dagbehandlingen arbejdes der med skriftlige opgaver, der har til hensigt at hjælpe borgeren til at få kigget på og arbejdet med et problemområde, som står i vejen for fortsat stoffrihed. Emnerne kan være: Afhængighedens konsekvenser, skyld, skam, vrede, frygt, perfektionisme, manglende tillid, etc.
  3. Workshop. I dagbehandlingen indgår en række workshops. De består af undervisning og gruppearbejde i overordnet viden om afhængigheden og dens følger. Det har til formål at give borgerene identifikationsmuligheder uden direkte konfrontation samt en større almen forståelse af deres situation. Emnerne kan være: Den afhængige personlighed, afhængighedens symptomer og udvikling, følelser som knytter sig direkte til afhængighed, familiesygdommen, tilbagefald, etc.
  4. Enesamtaler. Disse holdes regelmæssigt med den tilknyttede terapeut. Formålet med enesamtalerne er at hjælpe borgeren til at klargøre en problemstilling og at kunne bringe den op i den problemløsende gruppe. Desuden skal samtalerne hjælpe borgeren med at integrere den nye viden og de nye færdigheder, som er kommet frem undervejs i den problemløsende gruppeproces.
  5. Handleplan. I Fase 1 begyndes udarbejdelsen af en handleplan i samarbejde med vores socialrådgiver. En handleplan er en lovbestemt planlægning for, hvordan tiden efter behandlingen og videre frem skal udforme sig først og fremmest i forhold til uddannelses- og arbejdsmuligheder, men også i forhold til bolig, økonomi osv.

Erfaringsmæssigt har det vist sig, at borgerene er i bedre stand til at modtage og gennemføre behandlingen, når den foregår i et fuldstændigt stoffrit miljø. I tilfælde af at en borger tager stoffer, vil vi i samarbejde med borgeren og hans/hendes misbrugskonsulent udarbejde en ny behandlingsplan. I nogle tilfælde kan en ændring af behandlingsplanen være nok, i andre tilfælde er et afgiftning/stabiliseringsophold i mere beskyttende rammer nødvendigt.

I Fase 1 møder borgerene på alle hverdage dagligt fra kl. 8.45 til 15.00. Dagbehandling varer typisk 3 måneder, men da vores behandling altid tager udgangspunkt i den enkeltes behov og derfor tilrettelægges individuelt, kan det variere lidt.

Når borgerene gennem den intensive Fase 1 behandling har fået den nødvendige forståelse af kemisk afhængighed og tilstrækkelig styrke til at slippe den daglige kontakt med behandlingen, overgår de til Fase 2 i efterfølgende tre måneder.

Fase 1 er et individuelt tilrettelagt dagbehandlingsforløb, der løbende bliver justeret i forhold til klientens udvikling på de forskellige områder.

Besøg vores side på Facebook og klik på “Synes godt om”