GårdspladsenDøgnbehandling

Vi tilbyder døgnbehandling til alle misbrugere af stoffer eller alkohol som er mellem 15 og 55 år. Ved siden af den voksne døgnbehandling, har vi oprettet en lille Ungebehandling for unge misbrugere mellem 15-17 år, fra hele landet.

Vi benytter CENAPS modellen som forandringsmodel og primært behandlingsredskab.

Familien og de pårørende inddrages i behandlingsforløbet under indskrivning og vi anbefaler at dette fortsættes under det efterfølgende forløb.

At være i døgnbehandling på Alfa-Fredensborg er ligesom at bo på hotel og være i misbrugsbehandling fyldt op med terapi, undervisning og samvær med de andre beboere. For at afhjælpe følelsen af overformynderi og give beboerne muligheden for at vise at de kan tage ansvar, arbejder vi ud fra et behandlingskoncept der tager afsæt i begrebet “frihed under ansvar”, bare se vores regelsæt.

Vigtigt at vide, for dig der er ny
Stort set alle der ankommer til Alfa-Fredensborg har selv forsøgt at stoppe deres misbrug, men de har ikke kunne klare det alene. Derfor vælger de døgnbehandling med afgiftning eller afrusning til at starte med. På Alfa-Fredensborg er du ikke alene med dine problemer. Vores professionelle personale og venlige medbeboere vil hjælpe dig igennem din døgnbehandling når det er svært. Den familiære stemning i huset gør, at du som ny beboer, hurtigt vil falde til ro og blive tryg.

Fællesskabet
I har alle samme mål: At blive stoffrie og få et meningsfuldt liv, uden det rod der var, da I kom. I er alle vidt forskellige mennesker med forskellige historier, følelser og erfaringer. Det eneste I har til fælles er at I “løser” jeres problemer med stoffer eller alkohol.
Vi hjælper jer til at finde nye løsninger til de problemer I har, ved at tilbyde terapi, samtaler og et behandlingsmiljø hvor personlig udvikling er i højsædet.

Er du bare blevet træt af misbruget? Så er du velkommen her på Alfa-Fredensborg.

STOF udgav i september 2012 en artikel om døgnbehandling som kan være god læsning for både borgere og sagsbehandlere Klik her for at læse den

Center for rusmiddelforskning’s store undersøgelse af døgnbehandlinger (som vi også var med i) i 2010. Klik her for at læse

Tags: Døgnbehandling, misbrugsbehandling, stoffrihed, nedtrapning, afrusning, unge i behandling.